Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811012-59403S1

Date of Document: 2003-01-02

راههاي مقابله با روزگار ناملايم در زندگي مشترك به ياد داشته باشيد كه چنانچه شما و همسرتان مشتاق به برقراري روابط دوستانه صميمانه و سرشار از عشق باشيد، قطعا عشق حقيقي به وجود خواهد آمد، چنين عشقي هيچ گاه خود به خود به وجود نمي آيد گاهي دقيقا زماني كه احساس مي كنيم تعهد و وفاداري خود را در زندگي مشترك اثبات مي نماييم در سرازيري خطرناكي قرار؟ مي گيريم چرا چنين؟ است بايد اذعان داشت كه زندگي مشترك داراي مراحلي غيرقابل پيش بيني است و البته شدت و عمق اين مراحل در مورد اشخاص و همسران مختلف، متفاوت مي باشد. گاهي احساس مي كنيد همه امور زندگيتان عالي و باشكوه است و ناگهان دوران خوش سپري روزگار مي شود ناملايم رخ مي نمايد و احساس شكست و ناكامي افزايش مي يابد. در زندگي مشترك، اين مراحل شدت و ضعف دارد. هنگامي كه پيمان مي بنديم زندگي مشترك خود را آغاز نماييم، يكديگر را دوست بداريم و مورد محبت و لطف واقع شويم، درواقع با نشيب و فرازهاي گوناگوني مواجه مي شويم كه گاهي لبه پرتگاه و گاه بهشت برين را برايمان به تصوير مي كشد. به راستي چرا گاهي احساس مي كنيم عشق و محبتي وجود ندارد و هر آنچه بوده گذرا و موقت بوده؟ است يكي از دلايل اين است كه اغلب افراد به يكي از مراحل اوليه زندگي مشترك خود خو گرفته و به مراحل بعدي راه نمي يابند. بهتر است براي اجتناب از اين امر به مراحل اصلي زندگي پس ازدواج نظري بيفكنيم: مرحله: عشق 1 رومانتيك و ايمان به عشق مرحله عشق رومانتيك اغلب احساسات خوبي را برمي انگيزد. به طوري كه تمايل داريم اين وضعيت براي هميشه تداوم يابد در حقيقت انتظار مي رود كه براي هميشه تداوم يابد! هنگامي كه به شغل جديدي وارد مي شويم و يا روابط نويني را در زندگي خود ايجاد مي كنيم، در ابتدا همه چيز عالي و در حد كمال است هنگامي كه موارد نامطلوبي را مشاهده مي كنيم، ممكن است آن را انكار نموده و يا كوچك بشماريم. در اين حال تمايل داريم بيش از آنچه كه از ما انتظار مي رود، خواسته هاي طرف مقابل را برآورده سازيم. احساس مي كنيم از انرژي فراواني برخوردار شده ايم، احساس سرزندگي مي كنيم و از روياها و آرزوهاي جديد لبريز مي شويم. در روابط عاشقانه قلبتان از عشق انباشته است و مي دانيد كه شخص مورد علاقه تان نيز به شما علاقه فراواني دارد. به روش هاي فراواني علاقه خود را به همسرتان ابراز مي نماييد. زماني كه دور از هم هستيد، به يكديگر فكر مي كنيد. همه امور به خوبي و خوشي سپري مي شوند. بعضي از اشخاص احساس مي كنند كه يك روح در دو بدن بوده و كاملا احساس سرزندگي و نشاط مي نمايند. آنچه كه تاكنون از طريق تحقيقات دريافته ايم، اين است كه نه تنها قلب از عشق انباشته است بلكه جسم نيز از اندروفيني به نام فنواتاليمين (PEA ) سرشار گرديده است. مانند ديگر اندروفين ها PEA انرژي، احساس سلامتي و نشاط و نگرش مثبت را افزايش مي دهد و از درد و اندوه مي كاهد. PEA سبب مي شود از خوردن و خوابيدن صرف نظر كنيد. اگر شما معمولا نگران هستيد، PEA به شما كمك مي كند تا احساس امنيت و آرامش نماييد. چنانچه افسرده و غمگين هستيد انرژي بيشتري رادر خود حس مي كنيد و نسبت به همه امور نگرشي مثبت تر مي يابيد. در اين موارد احساس مي كنيد كه اين وضعيت خوب و مثبت را همسرتان برايتان به ارمغان آورده است و بالاخره كسي را كه به دنبالش بوده ايد، يافته ايد! در اين زمان شما نمي توانيد روحيات و خصوصيات شخص مورد علاقه تان را دريابيد زيرا او در مقام دفاع از خود برنخواهد آمد. مرحله: ياس 2 و نگراني من اين مرحله را ناميده ام آغازرشد. يكي از تصورات غلط افراد اين است كه اگر شما يار و همراه واقعي خود را بيابيد، عشق بايد به طور طبيعي تداوم بيابد. اعتماد به اين تصور باطل سبب گرديده است %كه 50 ازدواج ها به طلاق منجر شود! زماني كه فرد در اين مرحله قرار مي گيرد. احساس مي كند كه همسر او فرد مطلوبش نبوده است. يكي از دلايل احساس ياس و نااميدي در اين مرحله، كاهش ميزان PEA مي باشد. همچنين هنگامي كه مي بينيم طرف مقابل با آنچه كه ما در ذهن خود از او ساخته بوديم، يكسان نيست احساس مطلوبي نخواهيم داشت. بنابراين او را سرزنش خواهيم نمود. در اين مرحله ممكن است احساس نگراني و ياس در درونتان آغاز گردد. مواردي را كه شما از همسرتان انتظار داشته ايد و برآورده نگرديده است، عامل نارضايتي و نااميدي شما مي باشد. ممكن است از خود بپرسيد: چه اتفاقي براي او و يا براي زندگي تان رخ داده؟ است احساس شكست و زيان در اين مرحله رخ مي نمايد به راستي چه چيزي را از دست؟ داده ايد در حقيقت از نعمت PEA محروم گرديده ايد. هنگامي كه ميزان PEA كاهش مي يابد، حالت تدافعي فرد مجددا آغاز مي گردد و معمولا به جاي آن كه با همسر خود ارتباط برقرار كند، به دفاع از خود برمي خيزد. گاهي احساس مي كنيد كه عشق در حال فروپاشي و نابودي است و گاهي فكر مي كنيد كه اگر فقط فلان كار را انجام داده بوديد، همه چيز بر وفق مراد پيش مي رفت و يا تصور مي كنند كه آيا واقعا بقيه زندگيتان اين چنين خواهد؟ بود در مقابل يكديگر قرار گرفته و مي پنداريد همسرتان، حريف و دشمن شماست. اغلب يك ياهر دو نفر به انتقاد از يكديگر، طعنه زدن و تحقير ديگري مي پردازند. خشم، عصبانيت و آزردگي از نتايج چنين برخوردهايي است. در اين وضعيت كاستي ها و نقايص بسيار كوچك به سادگي به مشكلاتي بزرگ بدل مي گردند. پيروزي بر حريف و نشان دادن عكس العمل بيش از همكاري با يكديگر و همچنين ايجاد و كسب روابطي صميمانه و دو طرفه كه در آغاز طالب آن بوده ايد، اهميت ابراز مي يابند عشق، احترام و تقدير كاهش مي يابد و حتي ممكن است در اثر لحظه اي بي توجهي و يا به دليل رنجيدگي خاص ناديده گرفته شده و از بين برود. اگر احساس شكست همچنان ادامه يابد، ممكن است فرد هيچ تمايلي براي ملاقات با شريك زندگي اش نداشته باشد، تا جايي كه ممكن است از او دوري جويد، به شخصي ديگر، كار و حرفه اش يا فرزندانش روي آورد تا بتواند احتياجات خود را برآورده و همچنين از احساس ناكامي و ياس خود دوري جويد. در مورد گروهي از همسران، اين مرحله به نقطه اي از درماندگي و استيصال منجر مي شود به طوري كه به نظر مي رسد راهي به جز ترك وضعيت كنوني به طور موقتي و يا به طور دائمي وجود نداشته باشد. بسياري از افراد به نااميدي و عجز فراواني دچار مي شوند و گاهي دوستان دلسوز و خانواده، شخص را به ترك شريك زندگي ترغيب مي كنند. بعضي ديگر سعي مي كنند مسائل موجود را تحمل نموده و خود را با برنامه هاي ديگر سرگرم نمايند. عده اي ديگر به دليل مسائل مالي، در يك منزل اما كاملا جدا از يكديگر روزگار را سپري مي كنند. اما بايد خوشحال بود! فكر نكنيد كه زندگي جديد شما به سمت افسردگي و نگراني پيش مي رود و بايد برايش نگران باشيد! اين وضعيت براي تمامي رابطه هاي عاشقانه و تمامي زندگي هاي پر از صفا و صميميت به وقوع نخواهد پيوست! اگر شما بياموزيد ابزار تبديل اين وضعيت را به عشق واقعي به كار گيريد قطعا اين مرحله دري به سوي ارتباطي عميق تر، صميميتي مضاعف و رابطه اي رضايت بخش به رويتان خواهد گشود. برخورد و درگيري در اين مرحله، مساله اي است كه شما و همسرتان را به كشف بيشتر استعدادها و توانايي هاي يكديگر هم به صورت شخصي و هم در زندگي مشترك وامي دارد. درگيري مي تواند راهي به سوي توجه به خويشتن و رشد فردي باشد. مشاجره و درگيري مشكل اصلي نيست اما طريقه برخورد شما با آن مي تواند مشكل بزرگي باشد. جست وجو و يافتن شريك و همراهي جديد مشكل را حل نخواهد كرد، زيرا سفر شما به درك وجود خودتان و رشد فردي بايد به وقوع بپيوندد. بنابراين شما در روابط ديگر نيزمشكلات و شرايطي نظير آنچه را كه اكنون داريد بوجود پس خواهيدآورد بهتر است هم اكنون اين مراحل تسهيل گردند. مراحل 3 و: 4 شناخت آگاهي و تغيير در اين مرحله نه تنها شما در مي يابيدكه روابطتان مي تواند بهتر از اين نيز باشد بلكه شما قادر خواهيد بود تغييراتي واقعي را ايجاد نماييد. در اين زمان شما هوشيار و آگاه عمل نموده و فصل نويني را در خلق مجدد روابطي كه هم شما و هم همسرتان آرزويش را داشته ايد بوجود مي آوريد. همچنان كه يكي از زوجين و يا هر دوي آنها احساس نگراني، آشفتگي و هراس مي نمايند و حتي ممكن است با بعضي از تغييرات مخالفت كنند، اما به عنوان شريكي كه سبب شادي زندگي خود مي شود، احساس مسئوليت مي نمايند. احساس مسئوليت نسبت به رفتار خود بهترين كاري است كه مي توانيد انجام دهيد. در اين حال شما به راستي مي آموزيد كه چگونه يار و همراهي مطلوب باشيد. اين مرحله زماني براي فراگيري اطلاعات و مسائل نويني در مورد همسرتان خود، و نيز در زمينه ازدواج يا روابط دوستانه مي باشد. همچنين مي توانيد ابزار و مهارت هاي جديدي را كه در طول مسير شما را هدايت و كمك مي نمايند، مورد شناسايي و استفاده قرار دهيد. به راستي چگونه مي توان چنين مهارت ها و اطلاعاتي را به دست؟ آورد ) 1 زوجي را بياييد كه در حدود 30 سال يا بيشتر از زندگي مشترك خود را با شادي و خوشبختي سپري نموده باشند و از آنها درخواست نماييد رموز خوشبختي خود را برايتان بازگويند و همچنين از آنان بپرسيدكه در شرايط بسيار سخت زندگي چگونه با مسائل برخورد مي كرده اند. - 2 در كارگاه ها يا كلاسهايي كه به موضوعات و مسائل مربوط به ازدواج مي پردازند شركت نماييد و يا خودتان مشاوري را بيابيد و از او بخواهيد شما را راهنمايي و حمايت نمايد. ) 3 به رفتار خود توجه فراواني نماييد. اموري را كه انجام آنها در ازدواجتان مفيد و موثر واقع نشده است بررسي نماييد مواردي را كه موجب تقويت و يا بالعكس سبب فروپاشي روابط صميمانه شما گرديده است، شناسايي كنيد. سپس گامي به جلو برداريد و مواردي را كه موجب تقويت و بهبود روابطتان نگرديده اند، تغيير دهيد. چنانچه دريافته ايد كه مهارت هاي جديد، كمك موثري نكرده اند و يا فكر مي كنيد كه ابزار ديگري نيز مورد نيازتان مي باشد، با مشاور خود مشورت نماييد. ) 4 به خواندن كتابهايي كه اطلاعاتي را در زمنيه ازدواج و روابط صميمانه ارائه مي دهند، بپردازيد. كتابهاي هارويل و هندريكس با عنوان عشقي كه طالبش هستيد: راهنمايي براي همسران. جنگيدن براي ازدواج به تاليف اسكات استنلي و حقيقت عشق به قلم پت لاو و پاتريشيا لاو عناويني هستند كه پيشنهاد مي گردند. مرحله: تغيير 5 و دگرگوني در اين مرحله مهارت هايي را كه در مورد برقراري ارتباط، كسب رفتارهاي جديد، ايجاد امنيت احساسي و غيره آموخته ايد، تمرين نموده و براي بهبود و گسترش روابط موجود تلاش مي نماييد. بنابراين در ذهن و قلبتان از روابطي كه مي خواهيد داشته باشيد، تصويري ايجاد نماييد و هر روز براي آن كه به آن تصوير واقعيت ببخشيد تلاش مضاعف خود را به كار گيريد. در اين مرحله شما مي توانيد استعدادهاي خود را نيز در همه امور زندگي كشف و شناسايي نماييد. مرحله: عشق 6 واقعي در اين مرحله، احترام عميق به يكديگر مساله اي كاملا مشهود است. در اين زمان شادي، عشق و صميميت و لذت بردن از بودن در كنار يكديگر به اوج خود مي رسد. شريك زندگي به عنوان يكي از بهترين دوستان از تصوير ذهني به حقيقت بدل مي گردند. اكنون زمان حركت به سوي كمال معنوي در روابط صميمانه، سفر به سوي وحدت و يكپارچگي و عشقي كه در آن مي توان عشق الهي را تجربه نمود، فرا رسيده است. به ياد داشته باشيد كه چنانچه شما و همسرتان مشتاق به برقراري روابط دوستانه، صميمانه و سرشار از عشق باشيد، قطعا عشق حقيقي به وجود خواهد آمد. چنين عشقي هيچ گاه خود به خود به وجود نمي آيد. اگر به كمك نياز داريد آن را بطلبيد. آرام نگيريد. چون احساس مي كنيد روابطتان آزاردهنده است و يا مشكلاتي در مسيرتان به چشم مي خورد، آن را ترك نگوييد! در روابط بعدي نيز بايد چنين مراحلي را سپري نماييد. اما به خاطر داشته باشيد مي توان از اغلب طلاق ها و جدايي ها جلوگيري نمود. شما بايد ازدواج را موهبت و هديه اي از سوي خداوند متعال براي خود، همسر و فرزندانتان بدانيد. به راستي زماني كه آنان را ترك مي گوييد مي دانيد چه ميراث ملالت باري برايشان به يادگار؟ مي گذاريد نويسنده: داون ليپتروت مترجم: الهام روشن پور عكس از: حميد رضا قلخاني