Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811012-59398S2

Date of Document: 2003-01-02

روزنامك يادگار در آخرين روز سال 628 ميلادي خسرو پرويز (خسرو دوم ) شاه وقت ايران از دودمان ساساني كه به اميد رسانيدن مرزهاي ايران به روزگار داريوش بزرگ دست به جنگ هاي غير ضروري ازجمله تصرف مصر و محاصره قسطنطنيه و تصرف همه آسياي غربي زده بود و صليبي را كه مسيح به آن مصلوب شده بود به تيسفون آورده بود و ارتش را فرسوده و مردم را زير بار مالياتهاي سنگين قرار داده بود در كاخ تيسفون بازداشت اين شد اقدام كه به خواست فرماندهان ارتش ايران و تصويب شيرويه پسر او صورت گرفت آغاز سقوط امپراتوري توانمند ايرانيان بشمار مي رود. بعدا به اشاره افسران گارد، زندانبان او را كشت و قتل او در سال ششم هجرت صورت گرفت و 9 سال بعد در 637 ميلادي ارتش ايران درقادسيه شكست خورد. پس از قتل خسرو پرويز، پسر او با هراكليوس آشتي كرد و ضمن قرار داد صلحي كه در سوم آوريل سال 628 ميلادي منعقد شد ايران از همه متصرفات خسرو پرويز از جمله مصر سوريه و فلسطين صرف نظر كرد و صليب را كه بهانه جنگ بود به روميان پس داد. ارتش روم نيز در اين جنگ ها چنان تضعيف شده بود كه هراكليوس پس از بازگشت به قسطنطنيه، پايتخت خود، عنوان امپراتوري روم را به پادشاهي بيزانس (شامل يونان و آناتولي ) تبديل كرد و در جنگ سال 636 در يرموك ( شام ) از اعراب مسلمان شكست خورد و سوريه و بعدا فلسطين را از دست داد و به اين صورت سال هاي 736 و 737 را بايد افول هردو امپراتوري بزرگ آن زمان و برقراري نظمي نو در جهان بشمار پس آورد از قتل خسرو پرويز كه از رويدادهاي دگرگون كننده تاريخ جهان است در طول چهار سال و چند ماه ده نفر از اين قرار بر ايران حكومت كردند: شيرويه كه به قباد دوم تغيير نام داده بود، اردشير سوم، خسرو سوم، جوانشير، پوراندخت، گشتاسب، آذرميدخت، هرمز پنجم، فيروز و خسرو آنگاه پنجم در سال يزدگرد 632 سوم به سلطنت رسيد كه آخرين شاه دودمان ساساني بود و پس از چند شكست نظامي از اعراب مسلمان در سال 650 در مرو كشته شد و از دست پسرش فيروز هم كاري برنيامد. پوراندخت و آذرميدخت دختران خسرو پرويز بودند. پوراندخت 17 ماه سلطنت كرد ولي دوره سلطنت آذرميدخت بسيار كوتاه بود و هر دو نيز مانند بسياري از اين شاهان چند روزه، در جريان مبارزه برسر قدرت و اختلافات خانوادگي كشته شدند. * در پي فرار باتيستا ديكتاتور كوبا در آخرين روز سال ميلادي 1958 انقلاب كوبا پيروز شد و از آغاز ژانوبه 1959 فيدل كاسترو زمام امور وطن را به دست گرفته است. * نيكلاي چائوشسكو كه از سال 1965 زمام امور كشور روماني را به دست گرفته بود پس از بازگشت از سفر ايران در آخرين روز سال 1989 پس از يك محاكمه كوتاه با همسرش النا كه او نيز يك كمونيست بود و در زمان حكومت طولاني نيكولا به وي اندرز مي داد اعدام شدند. اين دو تنها تلفات دگرگوني هاي سال 1989 اروپاي شرقي بودند. ماندگار ديروز زاد روز تئودور فونتان داستان نويس آلماني بود كه در 1819 به دنيا آمد و به سال 1898 در گذشت. داستان هاي او همه از ماجراهاي واقعي گرفته شده اند و عموما زمينه زن و شوهري دارند. وي نهايت كوشش را بكار برده تا با طرح و انعكاس مسائل خانوادگي، چشم و گوش مردم را باز كند تا در اين بزرگترين و مهمترين انتخاب خود در طول حيات مرتكب اشتباه نشوند. ولي ايرادي كه به داستان هاي او وارد آمده اين است كه اين ماجراها در خانواده هاي طبقه بالا در 19درقرن پروس اتفاق افتاده اند و نمي شود آن ها را به همه تعميم داد و دليل آن اين است كه فونتان هرگز از منطقه برلن و براندنبورگ قدم به خارج نگذارده بود. اين داستان ها شرح جدايي ها، بي وفايي ها، ازدواجهاي مصلحتي و سياسي، رفتار زن و شوهرها، و نقش شخصيت و اخلاقيات و پرورش اوليه در حفظ بنيان خانواده است. داستان هاي فونتان ازجمله قصه افي بريست او به صورت فيلم سينمايي درآمده اند. روزگار اعلاميه دولت جمهوري دمكراتيك خلق كره به مناسبت آغاز سال ميلادي 2003 به عنوان روش سياسي تازه اي در جهان تلقي شده است. اين دولت در اعلاميه خود تاكيد كرده است كه سياستش را بر پايه قدرت نظامي و دادن اولويت به تقويت ارتش قرار داده است، زيرا وضعيت موجود جهان كه با همه ادوار تاريخي گذشته متفاوت است آن را ايجاب مي كند. روش هاي موجود عموما بر پايه سياست تقويت اقتصاد بوده است كه تصميم دولت كره شمالي روش تازه اي را به ميان آورده است. بايد ديد نتيجه اتخاذ چنين روشي چه خواهد بود. پرسش هاي پزشكي از دكتر گريفيت پرسيده اند كه آسانترين راه براي محو آثار باقيمانده از جوش هاي دوران جواني روي صورت چيست و او پاسخ داده است: درمابراسيون كه در دفتر دكتر بعمل مي آيد و لزومي به عمل در بيمارستان براي ندارد محو آثار آبله هم به همين وسيله متوسل مي شوند كه ارزانتر و سريعتر از جراحي پلاستيك است. نوشيروان كيهاني comزاده. historian@picusnet