Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811011-59392S2

Date of Document: 2003-01-01

دفاع سه لايه بغداد مترجم: قاسم طولاني توبي دودگ، كارشناس مسائل خاورميانه در دانشگاه كاونتري انگلستان است. او در غرب در زمره بهترين صاحبنظران امور عراق به شمار مي آيد. توبي دودگ در گفت وگويي با اشپيگل ديدگاه هاي خود را درباره توانايي هاي نظامي صدام حسين و نقاط ضعف او برشمرده و پيامدهاي حمله احتمالي آمريكا به عراق را تشريح كرده است كه در پي مي آيد: دونالد * رامسفلد وزير دفاع ايالات متحده بر اين باور است كه درگيري نظامي با عراق خيلي زود و بدون هيچ مشكلي به پايان مي رسد. آيا شما هم با وزير دفاع آمريكا موافق ؟ هستيد بدون شك حمله به عراق همچون جنگ جهاني دوم شش سال به طول نمي انجامد، اما اين بدان معنا نيست كه جنگ در چند روز يا چند هفته به پايان مي رسد. بلكه در صورت حمله به عراق ما چندين ماه جنگ را تجربه خواهيم كرد. چرا * شما تا اين حد بدبين؟ هستيد اگر آمريكايي ها جنگ را شروع كنند، ديگر نمي توانند، آن را متوقف سازند، مگر آنكه رژيم عراق را سرنگون كنند. از اين رو فرماندهان نظامي ايالات متحده به دولت اين كشور هشدارهاي لازم را داده اند. آنها از دولت خواسته اند كه هدف از حمله به عراق را دقيقا مشخص كند و نيرو و ابزار كافي در اختيار آنها بگذارد. فرماندهان ارتش آمريكا معتقدند حداقل بايد دويست و پنجاه هزار سرباز در حمله به عراق مشاركت داشته باشند. * آيا با اين حساب دونالد رامسفلد و همكارانش تنها يك بازي تبليغاتي به راه؟ انداخته اند واقعيت آن است كه در ميان مردم آمريكا ميزان حمايت از ايجاد يك تنش جديد در خاورميانه چندان قابل پيش بيني نيست. از اين رو رامسفلد كار بسيار خطرناكي را آغاز كرده است. ديدگاه هاي ساده انگارانه او براساس تجربيات جنگ خليج فارس در سال 1991 استوار است حال آنكه شرايط امروزي به كلي متفاوت است. در آن زمان صدام حسين خيلي زود به نيروهاي ويژه خود فرمان عقبنشيني او داد هيچ گاه به طور جدي از كويت اشغالي دفاع نكرد. * هم اكنون در مقايسه با سال 1991 قدرت نظامي بغداد چه قدر؟ است بدون كمترين ترديدي بايد گفت كه هم اكنون صدام به مراتب ضعيف تر از آن زمان است. شايد بتوان گفت كه عراق هم اكنون حدود چهل درصد از توان نظامي پيشين خود را داراست، اما اين امر هيچ تغييري در ماهيت مسئله نمي دهد. * لطفا در اين باره بيشتر توضيح بدهيد. نيروهاي آمريكايي احتمالا مي توانند بدون مواجه شدن با مانعي جدي تا پشت دروازه هاي بغداد پيشروي كنند. اما در آنجا آنها با ده ها هزار تن از جنگجويان بسيار باانگيزه عراقي روبه رو خواهند شد. صدام حسين از يك پوشش دفاعي سه لايه اي براي دفاع از خود و رژيمش استفاده خواهد كرد. در لايه خارجي ارتش عراق حضور خواهد داشت. در لايه هاي بعدي نيروهاي زرهي و افراد گارد رياست جمهوري عراق حضور خواهند داشت. * لايه دروني حلقه دفاعي صدام حسين چگونه؟ است اين لايه شامل بيست و پنج هزار تا سي هزار تن از سربازان نخبه گارد رياست جمهوري خواهد بود. فرماندهان اين نيروها بدون استثنا از قبايلي هستند كه داراي پيوندهاي تنگاتنگي با صدام حسين هستند. در پشت سر اين افراد نيروهاي شبه نظامي و اعضاي سرويس هاي اطلاعاتي قرار دارند كه روساي آنها معمولا از بستگان رئيس جمهور هستند. آنها همواره كارهاي كثيف را براي صدام حسين انجام داده اند و از اين رو چيزي براي از دست دادن ندارند. * آيا با توجه به برتري تكنولوژيك بسيار چشمگير نيروهاي نظامي ايالات متحده، سربازان عراقي مي توانند در برابر آنها ايستادگي؟ كنند عراقي ها براي زندگي خود مبارزه علاوه بر مي كنند اين آمريكايي ها نمي نتوانند، در مناطق پرتراكم از برتري تكنولوژيك خود به خوبي استفاده كنند. در حالي كه آنها در مناطقي همچون افغانستان يا در مناطق كويري عراق راحت تر مي توانند از اين برتري خود بهره ببرند. وقتي كه صدام حسين نيروهاي وفادار به خود را به شهرها بازمي گرداند، اين بدان معناست كه او اين مسئله را مورد توجه قرار داده است. هر قدر شمار تلفات غيرنظاميان بيشتر باشد، به همان ميزان موج اعتراض ها در ميان افكار عمومي جهان گسترده تر خواهد بود. اين در حالي است كه غلبه بر دشمناني كه در مناطق مسكوني پناه گرفته اند، مستلزم تلفات انساني بسيار زيادي است. بنابراين * آيا مي توان گفت كه يك استالينگراد ديگر در كنار دجله شكل خواهد؟ گرفت البته نمي توان بغداد رابا استالينگراد مقايسه كرد. اما نيروهاي آمريكايي در بغداد با دشمناني روبه رو خواهند شد كه از دو طرف تحت فشار قرار دارند. از يك سو آنها نيروهاي آمريكايي راپيش رو دارند و از طرف ديگرپشت سر خود با مردماني روبه رو هستند كه دل خوشي از دست آنها بنابراين ندارند آنها از دستورات صدام حسين پيروي مي كنند. آنها آن قدر در برابر دشمن مقاومت مي كنند، تا اينكه تلفات سنگيني به دشمنان خود وارد كنند، به اميد اينكه روحيه جنگندگي افراد دشمن درهم شكسته شود و همين طور حمايت هاي داخلي از دشمن به پايان برسد. * شما خوش بيني آمريكايي ها را چگونه توجيه؟ مي كنيد اين خطر وجود دارد كه رامسفلد و ديك چني قرباني بازي تبليغاتي خود شوند. آنها خيلي زياد با تبعيدي هاي عراقي صحبت كرده و واقعا به اين نتيجه رسيده اند كه رژيم عراق در مدت بسيار كوتاهي از هم فرومي پاشد. آيا * اين خطر وجود ندارد كه صدام حسين با استفاده از سلاح هاي كشتارجمعي خود اسرائيل را نيز وارد جنگ؟ كند حتي در سال 1991 هم عراقي ها نتوانستند بيش از چند موشك به سوي اسرائيل شليك كنند كه اين حملات موشكي حداقل تلفات و خسارات را به همراه داشت. در سال هاي گذشته بازرسان تسليحاتي سازمان ملل متحد توانايي موشكي عراق را تا حد بسيار زيادي نابود كرده اند. احتمال * دارد صدام حسين ماموران مخفي خود يا تروريست هاي القاعده را به سلاح هاي كشتارجمعي مجهز؟ كند تاكنون صدام حسين از تروريسم بين الملل به عنوان شيوه اي براي دستيابي به اهداف خود استفاده نكرده است. آنچه درباره صدام حسين با القاعده بر زبان رانده مي شود، يك بازي تبليغاتي صرف است. بدون شك حمله احتمالي آمريكا به عراق يك دستاورد انكارناپذير خواهد داشت و آن اينكه حمله به عراق موجب مي شود كه هزاران بنيادگراي ديگر به القاعده بپيوندند. * آيا آمريكايي ها نمي توانند با اقدامي قاطع در برابر عراق براي خود در جهان شان و اعتباري تازه كسب؟ كنند جورج بوش مي تواند پس از پيروزي در بغداد كشورهاي عربي را خطاب قرار داده و به آنها بگويد: حواستان را جمع كنيد، مواظب باشيد كه به سرنوشت عراق دچار نشويد. در چنين حالي ممكن است، اقدام رئيس جمهور آمريكا از نظر سياسي تاثيرگذار باشد، اما در ارتباط با جنبش هاي بنيادگرا كار زيادي نمي توان كرد، چرا كه بنيادگرايان معمولا در واكنش به حاكميت رژيم هاي خودكامه و همين طور مسائلي چون بحران خاورميانه وارد عمل شده اند و تا زماني كه چنين مشكلاتي پابرجاست، بنيادگرايي نيز وجود دارد. * به نظر شما در شرايط كنوني احتمال بروز جنگ چه قدر؟ است حدود هفتاد درصد احتمال دارد كه طي دو ماه آينده جنگ آغاز اگر شود در زمستان امسال وضعيت آب و هوايي در مناطق اطراف دجله و فرات مساعد باشد، در آن صورت احتمال بروز جنگ بيشتر است. در هر حال احتمال اينكه جنگ در عراق روي ندهد، از نظر من بسيار ضعيف است.