Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811011-59391S2

Date of Document: 2003-01-01

شرودر: بعضي وقت ها جنگ با ديكتاتورها ضروري است گرهارد شرودر صدراعظم آلمان ديروز در سخناني كه نشان مي دهد موضع اين كشور در قبال مخالفت با حمله احتمالي به عراق نرم تر شده است، گفت: برخي اوقات جنگ با ديكتاتورها لازم است. به گزارش خبرگزاري رويتر از برلين، وي در نطقي تلويزيوني كه به مناسبت فرارسيدن سال نو ايراد شد، گفت: ما آلماني ها از روي تجربه مي دانيم كه برخي اوقات تنها خشونت است كه مي تواند ديكتاتورها را متوقف كند ولي ما همچنين معناي فروريخته شدن بمب، ويراني و از دست رفتن جانها را در يك كشور مي دانيم. شرودر افزود: بنابر اين سياست من، اين است كه عراق قطعنامه سازمان ملل را بدون اينكه منجر به جنگ شود، اجرا كند. آلمان از ماه ژانويه يكي از كرسي هاي دوره اي شوراي امنيت سازمان ملل را در اختيار مي گيرد.