Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810203-54884S3

Date of Document: 2002-04-23

چرا كارها به تعويق مي افتد يكي از مهمترين عوامل عدم كارآيي و كيفيت پايين كار دردنياي تجارت به تعويق افتادن كارها است. آيا مي توان كاري براي رفع آن انجام؟ داد آيا اين عادت آن قدر در طبيعت بشر ريشه دارد كه قابل ترك؟ نيست تحقيقات انجام شده از سوي دو استاد علوم تجربي نشان مي دهد شيوه تعيين مهلت، بر ميزان به تعويق افتادن كار و حتي كيفيت نهايي كار انجام شده تاثيري عميق دارد. دان آريلي از دانشكده مديريت MIT در كمبريج ماساچوست و كلاوس ورتن بروخ از فرانسه يك مجموعه آزمايش انجام دادند و در آنها از شركت كنندگان خواستند وظايفي را با انواع مختلف مهلت انجام دهند. در يك آزمايش از سه گروه خواسته شد وظيفه اي دشوار را درزمينه نمونه خواني (تصحيح ) انجام دهند. به گروه اول براي تكميل كل كار مهلتي واحد ( سه هفته ) داده شد. از گروه دوم خواسته شد كار را به طور مرحله به مرحله انجام دهند. يعني مهلت هاي هفتگي به آنها داده شد. به اعضاي گروه سوم گفته شد خودشان مهلتي براي انجام كار تعيين كنند. به شركت كنندگان در آزمايش بر مبناي تعداد اشتباهاتي كه تصحيح مي كردند پول پرداخت مي شد و بر مبناي اشتباهاتي كه ديده نمي شد جريمه مي شدند. پس از انجام آزمايش، بين زمان انجام كار و كيفيت آن، تفاوت بسيار زيادي مشاهده شد. بدترين نتيجه هم از لحاظ زمان و هم از لحاظ كيفيت، مربوط به گروه نخست بود كه مهلتي واحد براي انجام كل كار در يك مرحله داشتند. كار آنها به طور متوسط با 12 روز تاخير انجام شد و به طور متوسط 70 غلط را تصحيح كردند. بهترين عملكرد از هر دو لحاظ به گروهي مربوط مي شد كه قرار بود كار را در چند مرحله (مهلت هاي متعدد ) انجام دهند. كار آنها تنها يك نصف روز تاخير داشت و طي آن 136 غلط را تصحيح كرده بودند. عملكرد گروهي كه خودشان مهلت تعيين كرده بودند بين دو گروه ديگر بود يعني آنها به طور /6 5متوسط روز تاخير داشتند و 104 غلط را اصلاح كرده از بودند ديگر آزمايش ها نيز نتايجي مشابه به دست آمد. نتيجه روشن است: اگر مايليد كاري سروقت و با كمال دقت انجام شود، يك مجموعه مهلت براي آن تعيين كنيد. منبع: Review Business Harward