Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810202-54880S4

Date of Document: 2002-04-22

رئيس شوراي شهر تهران: بالا رفتن قيمت با توقف فروش تراكم ندارد مسكن ارتباطي ايسنا: در پي انتشار شايعه بهره برداري مالي شهرداريهاي مناطق شمالي از توقف فروش اضافه تراكم و بالا رفتن قيمت مسكن، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و شهرداري مناطق يك و پنج در گفت وگو با ايسنا اين خبر را تكذيب كردند. محمد عطريانفر، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در اين باره گفت: قيمت مسكن ابتداي هر سال افزايش مي يابد و بالا رفتن قيمتها ارتباطي با توقف فروش تراكم وي ندارد افزود: شهرداري تهران دراين مدت هيچ ملكي را نفروخته است. تنها در منطقه يك، شش مورد تراكم اضافي به صورت علي الحساب فروخته شده كه رقم آن ناچيز عطريانفر است گفت: در شرايطي كه قيمتها افزايش مي يابد، معمولا خريداران، مسكن نمي خرند. گرچه اين افزايش قيمت بيشتر يك توهم و ساخته همين بنگاه ها و سودجويان است. عليخاني شهردار منطقه يك تهران نيز با رد شايعه استفاده مالي شهرداري از گران شدن مسكن گفت: در منطقه يك چنين اتفاقي نيفتاده است. وي افزود: كساني كه قبل از اين، مخالف فروش تراكم بودند، حالا موافق مرتضي شده اند شاپوريان شهردار منطقه 5 تهران نيز به خبرنگار ما گفت: سياست شهردار جديد ساماندهي فروش تراكم است كه تمام مسئولان با اين نظر موافق هستند. سياست كاهش فروش اضافه تراكم بايد اجرا شود. وي درباره گراني مسكن بيان كرد: به طور معمول ابتداي هر سال قيمتها افزايش مي يابد; اما ضمن آن بازار مسكن نيز راكد مي شود. مشخص نبودن سياست فروش تراكم خريد و فروش و معامله را متوقف كرده است. به جز موارد اضطراري، كسي براي خريد اقدام نمي كند. شهردار منطقه 5 تهران با اشاره به تصميم ناگهاني شهرداري براي توقف فروش اضافه تراكم گفت: اين اقدام براي انجام تغييرات بعدي كه با دستور شورا و مديريت شهرداري صورت مي گيرد، لازم بود. شاپوريان گفت: كاهش اضافه تراكم به هيچ وجه به سود شهرداري نيست; بلكه اين براي بهبود وضعيت شهر مفيد و ضروري است.