Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810202-54870S2

Date of Document: 2002-04-22

جهان 2002 مترجم: سيما نجف پور توليد: هوا _ فضا نسل جديدي از وسايل حمل و نقل مسافران در دست مطالعه است. ايرباس (گروه EADS) و بوئينگ، كه قطبهاي دوگانه سازنده هواپيماهاي داراي بيش از 100 صندلي هستند ديدگاه يكساني نسبت به آينده ندارند. كنسرسيوم اروپايي ايرباس، ابر هواپيماي Aرا 380 از سال 2006 به بازار ارائه مي كند. اين هواپيماي 10 ميليارد دلاري مي تواند 555 مسافر را در خطوط بين المللي جابه جا كند. اما سونيك كروزر (Sonic Cruiser) متعلق به شركت بوئينگ شرايط ديگري دارد. اين هواپيماي شيك و جذاب، كوچك تر از Aو 380 سريع تر است و سرعتي نزديك به صوت مي تواند پروازهاي مستقيم تر و پررفت وآمدتر را به راحتي پوشش دهد. بايد بگوييم بازار هواپيماهاي تجاري از يك خطر بزرگ جان سالم به در برده سلامت است فعلي در اين بخش مديون توسعه اصل مالكيت چندجانبه در اين حوزه است: در حال حاضر اين بازار سالانه 10 ميليارد دلار در مي ارزد سال 2002 هواپيما 11500 در اين بخش فعال خواهند بود كه 80 درصد آنها آمريكايي است. روسيه اميدوار است در اين سال از طريق تكنولوژي فضايي بر جاي مانده از دوران شوروي، پولي به جيب بزند. گردش مالي بازار پرتاب ماهواره 2 ميليارد دلار در سال است. پايگاه پرتاب موشك مورد استفاده روسيه در قزاقستان، هزينه هاي سرسام آوري دارد، بنابراين روس ها اميدوارند بتوانند تا سال 2003 پايگاه ديگري را در جزيره كريسمس واقع در اقيانوس هند فعال كنند. شركت Mircorp نيز ممكن است براي توريست هاي پولدار فضايي، يك ايستگاه كوچك در فضا بسازد. توجه ايالات متحده در حال حاضر حدود 150 ماهواره در مدار زمين دارد كه ماموريت دفاعي دارند. در سال 2002 عمده تلاش آمريكايي ها بر روي ساخت سلاح هايي متمركز خواهد شد كه قادر باشند از زمين موشك هاي بالستيك در حال پرواز در فضا را، هدف بگيرند. پنتاگون از اين بيم دارد كه ماهواره هايش در حدود سال 2010 مورد حمله دشمن قرار بگيرند. بالاخره اين كه اولين تسليحات ليزري فضا به فضا مي تواند در سال 2012 مورد آزمايش قرار گيرد. پيش بيني كشورها & بلغارستان توليد ناخالص داخلي ميليارد 15 دلار سرانه توليد ناخالص داخلي دلار 1960 جمعيت /7 9ميليون نفر رشد اقتصادي /4 4درصد تورم /5 8درصد هم اكنون سيمون دوساكس _ كوبورگ، شاه سابق، نخست وزير بلغارستان است، اما اختياراتش نامحدود حزب نيست وي ائتلافي با جنبش حقوق و آزادي ها، حزب اقليت ترك كشور را تشكيل مي دهد. دولت از عناصر راست گرا و چپي تشكيل شده است. بنابراين بايد منتظر اختلافات بود. سال 2002 سال كاهش عمومي ماليات هاست. ماليات براي فقرا حذف مي شود و براي ديگران كاهش مي يابد. همچنين ماليات به ارزش افزوده هم كاهش پيدا مي كند. با توجه به كسري بودجه نسبتا شديد و سرمايه گذاري خارجي محدود، صندوق بين المللي پول در زمينه اعطاي وام به اين كشور، سخت گيرانه برخورد مي كند. پيش بيني هاي رشد اقتصادي ارائه شده از سوي دولت، به وضوح خوشبينانه است. فرانسه توليد ناخالص داخلي دلار 1472 سرانه توليد ناخالص داخلي دلار 24600 جمعيت /59 9ميليون نفر رشد اقتصادي /1 7درصد تورم /1 7درصد تلاش هاي ليونل ژوسپن، نخست وزير فرانسه، تا قبل از انتخابات مجلس 2002 قرين ناكامي بوده است: نرخ جرم و جنايت رو به افزايش است، بي كاري كاهش نيافته، روابط دولت با شركت ها تنش آميز بوده و برنامه جريزه جدايي طلب كرس به بن بست رسيده است. به نظر مي رسد با فاصله گرفتن احزاب اقليت از سوسياليست ها، ائتلاف چپ حاكم در فرانسه متفرق تر از هميشه به كارش ادامه مثل مي دهد اقتصادهاي بزرگ ديگر اروپا رشد اقتصادي در سال 2002 اندكي افزايش خواهد يافت اما از سطح 2 درصد فراتر نخواهد رفت. در مقابل، سرمايه گذاري شركت ها و ميزان مصرف رشد ضعيفي نسبت به سال 2001 خواهد داشت. علي رغم اتهامات فساد وارده به ژاك شيراك از چند وقت پيش، مي توان تصور كرد كه او مي تواند در دور دوم انتخابات رياست جمهوري، ليونل ژوسپن را كنار بزند. با اين حال دير يا زود او بايد درباره هزينه هاي غيرقانوني انجام شده در زمان شهرداري اش در پاريس حساب پس دهد، همين طور درباره استفاده از منابع مالي عمومي براي مقاصد خصوصي.