Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810202-54867S5

Date of Document: 2002-04-22

معاون سينمايي ارشادسياستهاي سال 81 را احياي منزلت سينماي ايران در اعلام كرد: فضايي معتدل معاون سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سياستهاي سينمايي سال 81 را مبتني بر دو اصل اعتمادسازي و مخاطب محوري خواند و گفت: منزلت سينماي ايران با ايجاد فضايي معتدل احيا مي شود. محمدحسن پزشك ديروز در گفت وگو با خبرنگاران افزود: ارائه فعاليتهاي مطلوب و ايجاد فضايي سازنده در حوزه سينما مستلزم بسترسازي اجتماعي است. وي دخالت نكردن و ضرورت نظارت دولت بر روند توليدات سينمايي را مهم ارزيابي كرد و يادآور شد: آنچه مد نظر مسئولان و اهالي سينما است توليد آثار ارزشمند و جذب خانواده ها به سالن هاي سينما است. معاون سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تصريح كرد: با توليد آثار ارزشمند و پرمخاطب سينمايي، سالن هاي نمايش رونق خواهد گرفت. وي در ادامه اين نشست گفت: در دفترچه سياستهاي سينمايي امسال، از پرداختن به مسائل جزيي در عرصه توليد و نمايش فيلم خودداري و صرفا مسائل كلي و اساسي بيان شده است. دفترچه سياستهاي سينمايي سال 81 در پنج فصل ضوابط و روش هاي اجرايي مربوط به مرحله توليد ضوابط، و روش هاي اجرايي مربوط به مرحله نمايش اكران، سينماها برنامه هاو، روش هاي حمايتي و تعيين بهاي بليط سينما را ترسيم كرده است. پزشك، ارائه تصويري شفاف و بدون ابهام از حوزه نظارتي دولت در سياستهاي سينمايي سال 81 را از ويژگيهاي اين دفترچه توصيف كرد و افزود: دراين دوره، از بخش نمايش، بصورت جدي حمايت خواهد شد. وي گفت: تلاش داريم با برنامه ريزي و ارائه تسهيلات مناسب، ركود نمايش و تعطيلي سالن هاي سينما را متوقف كنيم. معاون سينمايي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي در پاسخ به اين پرسش كه شوراي كارشناسي چگونه از فيلم هاي برگزيده حمايت مي كند و اين حمايت شامل چه فيلمهايي است گفت: ارزيابي محصولات فرهنگي را شورايي متشكل از نمايندگان افكار عمومي، مطبوعات، صاحبنظران و كارشناسان سينمايي بر عهده خواهد داشت. وي توضيح داد: براساس ضوابط جديد، امكانات ويژه معاونت سينمايي تنها به آثار برتر اختصاص مي يابد اما امكانات عام اين مجموعه، متعلق به همه محصولات فرهنگي و هنري است. بر اساس دفترچه سياستهاي سينمايي، حمايت از فيلم هاي سينمايي برتر در اولويت برنامه ها قرار دارد و اين فيلم ها مي توانند از امكانات و تجهيزات فيلمبرداري بنياد سينمايي فارابي با نرخ يارانه اي استفاده كنند. پزشك در پاسخ به اين پرسش كه چرا برخي ازآثار سينمايي با داشتن پروانه ساخت همچنان در توقيف هستند گفت: زماني، كه اثري توليد مي شود و طبق قانون مضر به حال جامعه تشخيص داده مي شود و يا در تنزل ذائقه مخاطب اثر گذار است، بايد از نمايش آن جلوگيري شود. وي ادامه داد: قرار است براي حل مشكل فيلمهاي توقيفي كميته اي متشكل ازنمايندگان خانه سينما، كارشناسان و نماينده معاونت سينمايي تشكيل شود البته راه حل قانوني اين قضيه بر عهده شوراي عالي بازبيني فيلم است. پزشك گفت: در عرصه توليد، ضايعاتي نيز وجود دارد كه اميدواريم دراين دوره ضايعات نداشته باشيم. وي درادامه به بحث تعطيلي سينماها وكمبود سالن نمايش در كشور اشاره كردو گفت: قرار نبود دولت سالن نمايش بسازد، سالن سازي براي بخش خصوصي تعريف شده است و بخشي از تعطيلي سينماها مربوط به تغيير بافت شهرها است. پزشك، تغيير كاربري و مشكلات اقتصادي را از ديگر عوامل تعطيلي سالنهاي سينماها دانست و افزود: در تبصره 30 قانون بودجه راه حلي براي اين مشكل پيش بيني شد كه بيش از 80 سالن از مزايا و امتيازاتي كه اين قانون دارد، استفاده كردند كه متاسفانه نتيجه مطلوبي نداشت. وي گفت: اميدواريم با تصويب طرحي كه به رياست جمهوري ارائه شده بتوانيم سالنهاي كوچك سينمارا در شهرهاي كوچك احداث كنيم. پزشك ابراز اميدواري كرد، بااعطاي وام بدون بهره و ارائه تسهيلات فني، سالنهاي سينما رونق يابد. وي درباره درجه بندي فيلمهاي سينمايي گفت: شايد تاپيش از اين، ملاك درجه بندي فيلمها بر حمايت مالي استوار بود اما در دفترچه سياستهاي سينمايي امسال، معيار حمايت از فيلمها، جذب مخاطب است. پزشك، درجه بندي سني فيلمهاي سينمايي را از ديگر ويژگيهاي دفترچه سياستهاي سينمايي سال 81 عنوان كرد و افزود: در اين دوره به خانواده ها و مخاطبين آثار سينمايي به صورت ارشادي گفته مي شود كه چه فيلمي مناسب چه سني است. وي درباره نحوه اعطاي وام و تسهيلات به فيلمهاي برتر توضيح داد: براي اينكه صاحبان آثار برتر از سرمايه گذاري خود مطمئن باشند هزينه توليد فيلم تا سقف 50 درصد تضمين مي شود كه بخشي مربوط به خريد آثار براي شبكه فيلمهاي ويدئويي است. البته اين به اين معني نيست كه رديف بودجه اي براي تضمين آثار درنظر گرفته شده بلكه تلاشي براي اطمينان خاطر تهيه كنندگان است. معاون سينمايي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي درباره تعيين بهاي بليط سينما گفت: طبق دفترچه سياستهاي سينمايي بهاي بليط سينماهاي داراي درجه مطلوبيت ممتاز با توافق مكتوب پخش كننده و مدير سالن سينما و با نظارت اداره كل نظارت وارزشيابي صورت مي گيرد و نرخ بليط را آنها تعيين مي كنند. پزشك در اين نشست خواستار تعامل مطبوعات براي ايجاد فضايي آرام در حوزه سينما شد.