Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810201-54853S5

Date of Document: 2002-04-21

تكذيب خبر به دنبال درج مطلبي در صفحه اجتماعي شماره 2685 مورخ /1/81 17روزنامه تحت عنوان اكثرافراد فراري ازمنزل بين سنين 13 تا 18 سال هستند توضيح زير از سوي روابط عمومي شهرداري تهران به دستمان رسيد: نظر به اين كه سرپرست حوزه معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران در تاريخ فوق هيچگونه مصاحبه خبري را با رسانه ها انجام نداده است لذا خبر درج شده در آن رسانه تكذيب مي گردد.