Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810131-54847S7

Date of Document: 2002-04-20

داشتن كارت شناسايي ملي الزامي است واحد مركزي خبر: معاون آمار و انفورماتيك اداره كل ثبت احوال استان تهران تصريح كرد: طبق قانون الزام شماره ملي و كدپستي بايد همه اتباع ايراني كارت شناسايي ملي در اختيار داشته باشند. فيضي كه مراحل صدور كارت ابلاغ و كارت شناسايي را تشريح مي كرد گفت: از سال 68 شناسنامه اي كه از طريق ثبت احوال براي نوزادان صادر شد، شماره شناسنامه اين نوزادان از صورت گذشته خود خارج و شماره اي تحت عنوان شماره ملي در شناسنامه ها ذكر شد كه اين روش يكي از پديده هاي نظام مكانيزه هويت و تابعيتي است كه با اين شماره دسترسي به اطلاعات از طريق سيستم هاي رايانه اي به سادگي ممكن است. وي به قانون الزام شماره ملي و كدپستي اشاره كرد و افزود: در اجراي اين قانون و در ماده يك آن وزارت كشور و پست و تلگراف و تلفن موظف به تخصيص شماره ملي و كدپستي به كليه اتباع ايراني شده اند.