Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810131-54847S1

Date of Document: 2002-04-20

شهردار تهران: با همكاري نهادهاي مالي و اقتصادي هياهوي افزايش بهاي مسكن خنثي خواهد شد محمدحسن ملك مدني شهردار تهران در پيامي خطاب به شهروندان تهراني ضمن پرداختن به مسائل روزهاي اخير پيرامون ساخت و ساز در شهر، از مطبوعات، دانشگاهيان، صاحبنظران و نهادهاي ذيمدخل درامور شهري خواست شهر تهران را در اين زمينه ياري دهند. متن پيام به اين شرح است: به نام خدا شهروندان گرامي، همشهريان عزيز تهران در سال هاي اخير در روندي كه شايد بتوان آن را اجتنابناپذير نيز دانست، با سرعت در جهات مختلف رشد كرده به گونه اي كه اين رشد سريع و تا اندازه اي ناهمگون، تهران را به سمت فاجعه زيست شهري سوق مي دهد. اين خدمتگزار در شرايطي مسئوليت حساس شهرداري تهران را برعهده گرفته، كه مشكلات عديده شهري نزد افكار عمومي و نهادهاي مملكتي ذيربط با حساسيت خاصي مطرح است و ديدگاه هاي متفاوتي براي برون رفت از وضع فعلي عرضه مي گردد. به باور اين خدمتگزار تنگناهاي تهران بي شمار و در پاره اي مناطق شهري فاجعه آفرين است و مردم حق دارند نگران آينده اين كلان شهر در سال هاي پيش رو باشند. تهران خواه ناخواه در بستر ساخت و ساز و گسترش هرچه بيشتر قرار دارد و توقف همه فعاليت هاي ساختماني در آن امري محال و ناممكن است، در شرايط حاضر و در نخستين گام براي شكستن بن بست پيش آمده، تعديل واگذاري اضافه تراكم در مناطق شمالي شهر و قرار دادن ساخت و ساز در ساختاري تازه، علمي، كارشناسي شده و متناسب با معيارهاي زيست شهري است. ساختاري كه در قالب آن بتوانيم از شهر فروشي خارج شده و تنها به نيازها و اولويت هاي شهري بپردازيم. در اين ساختار بافت طبيعي باقيمانده باغات و مناطق ييلاقي شمال شهر را حفظ خواهيم كرد و از ساخت و سازهاي بي رويه با قاطعيت جلوگيري به عمل خواهد آمد. درآمد اضافه تراكم كه عمدتا صرف هزينه هاي جاري مي شود، بايد در راه توسعه و عمران شهري، ساخت شبكه راه ها، پل ها، معابر تازه و گشودن گره هاي ترافيكي به كار رود. در اين زمينه تنها به يك نمونه اشاره مي كنم كه تمام وجوه حاصل از فروش تراكم در منطقه يك تهران در سال 80 كه مبلغ آن معادل 60 ميليارد تومان بوده براي يارانه شركت واحد هزينه شده و ديناري از آن در زمينه عمراني و آباداني به كار نرفته است. باتوجه به حجم زيادي از ساختمان هاي خالي و آماده فروش در تهران و از آنجا كه شهرداري مخالف افزايش قيمت مسكن است، با همكاري نهادهاي مالي و اقتصادي ذيربط، هياهوي اخير افزايش بهاي مسكن خنثي خواهد شد. اينجانب بي هيچ داعيه شخصي مشاركت كارشناسي و علمي ساكنان محترم تهران، رسانه هاي عمومي و مطبوعات و دانشگاهيان را طلب مي كنم و انتظار دارم همه نهادهايي كه به نوعي در مسائل شهري دخيل و سهيمند، شهر تهران را در تمام زمينه ها ياري دهند. خدمتگزار شما محمدحسن ملك مدني