Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810131-54845S6

Date of Document: 2002-04-20

چشم انداز مصرف گاز طبيعي جهان و جايگاه ايران در اين بازار در هفته گذشته استان خراسان شاهد بهره برداري از يكي از پروژه هاي مهم زيربنايي كشور به دست رئيس جمهوري بود. شركت ملي گاز ايران براي افزايش برداشت از ذخاير گازي منطقه و تامين مصرف مورد نياز برنامه هاي توسعه اي نسبت به طراحي و احداث دو واحد جديد پالايش و يك واحد جديد بازيافت گوگرد اقدام كرده است. اين اقدامات براي پالايش و انتقال حدود 17 ميليون مترمكعب درروز به شبكه گازرساني كشور و همچنين توليد 670 تن گوگرد در روز با عنوان گام دوم پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد سازماندهي و به اجرا گذاشته شده است. براساس اعلام وزارت نفت با اجراي گام دوم طرح، ظرفيت گاز قابل تصفيه تا 42 ميليون مترمكعب در روز و توليد گوگرد تا 1970 تن در روز افزايش يافته است. سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهوري درمراسم افتتاح گام دوم اين پالايشگاه با اشاره به برخورداري كشورمان از ذخاير عظيم گاز اعلام كرد (ايران بر روي اقيانوسي از گاز قرار گرفته است ). وي تصريح كرد: ايران داراي دومين منابع گاز و يكي از كانون هاي مهم تامين انرژي است درحالي كه از اين منابع آن گونه كه بايد و شايد استفاده نشده است. مطالعات انجام شده نشان مي دهد، گاز به دليل توجه روزافزون به محيط زيست سالم و نيز به دليل تحولات به وجود آمده در فناوري انتقال، با سرعت سهم خود را در سبد انرژي افزايش خواهد داد كه در اين زمينه نيز ايران نقش مهمي در تامين انرژي مورد نياز جهان آينده خواهد داشت. از اين رو كشورمان با وجود محدوديت هاي اعمال شده، به منظور ايفاي نقش جهاني خود در تامين امنيت عرضه انرژي، با همكاري سرمايه گذاران اروپايي و آسيايي، درجهت توسعه ظرفيت توليد گاز و نفت خود حركت مي كند و به رغم همه فشارها، برنامه هاي توسعه اي خود را در بخش هاي مختلف به پيش مي برد. از اين رو طرح هاي توسعه ميادين نفتي توسعه مراحل 14 گانه ميدان عظيم گازي پارس جنوبي، توسعه پالايشگاه هاي نفت و گاز و نيز برنامه هاي صادرات گاز به كشورهاي مختلف جهان مانند تركيه، هند و اروپا با شتاب قابل توجهي پيگيري مي شود و در اين راستا سال گذشته صادرات گاز ايران در اولين گام به تركيه آغاز شد. ايران هم اينك، به عنوان يكي از فعال ترين كشورهاي آسيايي با اجراي پروژه هاي عظيم توسعه ميادين، درصدد تامين بخش عمده اي از گاز مورد نياز اروپا است كه در اين زمينه توافقاتي نيز به عمل آمده است. وجود ذخاير اثبات شده عظيم گاز در /26 3كشورمان تريليون مترمكعب برابر با 18 درصد ذخاير گاز طبيعي جهان از يك سو و مزيت هاي نسبي اين حامل انرژي، شامل پاكيزگي و سازگاري با محيط زيست، دسترسي آسان به منابع، جابه جايي آسان و هزينه پايين، انگيزه اصلي رويكرد جهانيان به ويژه اروپايي ها به استفاده از ذخاير موجود در منطقه خليج فارس و ايران است. همچنين پيش بيني /3 1حدود درصد متوسط نرخ رشد سالانه مصرف گاز در جهان در دوره سال هاي 1997 تا 2020 هم اينك گاز را در رديف يكي از مهمترين الزامات توسعه پايدار، از سهم قابل توجهي در سبد انرژي كشورها برخوردار كرده است. از اين رو امروزه بحث (تجارت گاز ) به عنوان يك مقوله مهم اقتصادي مورد تحليل و استقبال كارشناسان قرار گرفته است. آگاهان اقتصادي معتقدند ايران مي تواند نقش عمده اي در تجارت گاز داشته باشد. بنابه گفته وزير نفت ظرف 20 سال آينده مصرف گاز طبيعي تقريبا دو برابر خواهد شد. قيمت، تنوع بخشي به منابع عرضه، رشد اقتصادي، منطقه اي و مزاياي زيست محيطي گاز، ازجمله عوامل گسترش دهنده مصرف اين انرژي است. از اين رو باتوجه به رشد /3 2سالانه درصدي تقاضاي جهاني گاز طبيعي در طول دو دهه آينده، ضرورت بازنگري در راهبردهاي انرژي و تعيين جايگاه منابع نفت و گاز در اقتصاد ملي و توسعه پايدار آشكار مي گردد و بر همين اساس مطابق برنامه ريزي به عمل آمده، ايران توليد گاز خود را از حدود 300 ميليون مترمكعب در روز به بيش از 500 ميليون مترمكعب در روز تا سال 2005 افزايش خواهد داد. خوشبختانه ايران در تلاش است كه صادرات گاز به كشورهاي همسايه را از طريق خط لوله و صادرات به كشورهاي دور دست به ويژه منطقه خاور دور را از طريق توليد ( جي تي ال ) به انجام رساند و اين مهم از اولويت هاي اصلي سياست هاي انرژي ايران است. اكثر صاحبنظران انرژي براين باور هستند كه گاز طبيعي سوخت منتخب قرن حاضر است و به همين دليل در سال هاي گذشته گاز طبيعي سريع ترين رشد را در مصرف انرژي هاي اوليه جهان داشته است. هم اكنون سهم گاز طبيعي در تركيب سبد انرژي كشور، حدود درصد 42 است و انتظار مي رود اين رقم طي سال هاي آينده به 55 درصد افزايش يابد.