Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810131-54844S1

Date of Document: 2002-04-20

در كنفرانس 3 روزه وزيران محيط زيست گروه جي هشت دركانادا اعلام شد: آلودگي محيط زيست جهان را بيمار كرده است چشم انداز آينده براي دستيابي به توافق نهايي به منظور كاهش گازهاي گلخانه اي در ژوهانسبورگ مبهم است وزيران محيط زيست گروه نشست 8 3 جي روزه خود را در يك تفريحگاه كوهستاني واقع در ايالت واآلبرتا در كانادا به پايان بردند، اما پيشرفت چنداني براي كاهش مشكل آزاردهنده تغييرات اقليمي نداشتند. به گزارش خبرگزاري فرانسه از شهر در بانف آلبرتا، بحث درباره پروتكل كيوتو محدود به يك گفت وشنود كوتاه بود ودر اعلاميه پاياني اشاره شده بود كه برخي كشورها اين مساله را با ابتكارات خود حل خواهند كرد. طي يك وزيران بيانيه، شركت كننده در اين اجلاس گفتند: ما متعهد به اجراي چارچوب اين كنوانسيون در تغييرات اقليمي و هدف نهايي آن هستيم و براي بيشتر كشورها، اين به معناي اجراي به موقع پروتكل كيوتو است و بايد آن را تا زمان كنفرانس سران جهان (در ژوهانسبورگ ) به تصويب نهايي برسانيم. كشورهاي اروپايي، روسيه و ژاپن هم اينك متعهد به تاييد اين پيمان شده اند; كه از كشورهاي توسعه يافته مي خواهند انتشار گازهاي گلخانه اي خود را به طور /5 2ميانگين درصد بر مبناي سال 1990 تا سالهاي 2008 كاهش 0122الي دهند. تصميم آمريكا در رد كردن اين پيمان و شك و ترديد كانادا در اين منجر مورد به بروز شكاف ميان كشورهاي جي 8 در امتداد خطوطي است كه قاره ها را از هم جدا مي كند. ديويد اندرسون، وزير محيط زيست كانادا گفت: موضع ما تغييري نكرده است. وي خاطر نشان ساخت: اين پيمان را پس از مشورت با دولتهاي محلي، صنايع و گروههاي فشار (لابي ) تاييد خواهيم كرد. اما اندرسون در ضمن اعلام كرد: كانادا در پي گرفتن اعتبار براي صدور انرژي پاك به خاطر حفظ رقابت پذيري با آمريكا است. مارگووالستروم، رئيس كميسيون محيط زيست اتحاديه اروپا، گفت: آن كشورهاي جي 8 كه هم اينك متعهد به پيمان كيوتو هستند مي خواهند تا حدي كه مي توانند سعي كنند كانادا را تشويق به تاييد پيمان تغييرات اقليمي بنمايند. وي افزود: ما مدت زيادي است كه در جريان اين مذاكرات هستيم و شبهاي متوالي روي جزئيات آن جنگيده ايم. واقعا غم انگيز خواهد بود كه در آخر پيمان را تاييد نكنيم. بنديكت ساوث ورث مدير، مبارزات تغييرات اقليمي صلح سبز گفت: منابع موثق داخل اجلاس گفته اند كه كانادا بزرگترين مانع در راه نوشتن اعلاميه نهايي به نفع پروتكل كيوتو بوده است. وي افزود: اندرسون مي خواست توافقنامه كيوتورا از دستور كار خارج كند تا سبب نگراني دولت كاناد نشود; زيرا براي يك دولت بسيار دشوار است كه به صورت علني از انجام تعهدات خود نسبت به يك پيمان جهاني خودداري كند. وي اضافه كرد: ما در جهاني زندگي مي كنيم كه در هر 10 ثانيه كودكي از بيماري آب آلوده مي ميرد و يك پنجم تمام مرگ و ميرها به خاطر آلودگي هاي زيست محيطي است. در غياب وزيران محيط زيست ايتاليا، آلمان و آمريكا در جلسه پاياني اين نشست و در گفت و گو با خبرنگاران بقيه وزيران گفتند در زمينه دستور كار براي عمل در كنفرانس سران توسعه پايدار ژوهانسبورگ در شهريور ماه توافق كرده اند. ايوكوشه وزير، محيط زيست فرانسه، گفت: اميدوار نيستم كه آمريكا موضعش را در پيمان كيوتو تغيير اما دهد گفت: كانادا آن را در آخر سال جاري مسيحي تاييد خواهد كرد. كوشه افزود: اگر كشوري مانند آمريكا نمي تواند بدون انتشار كربن بيشترمدرن تر باشد، اين يك كمبود بزرگ براي آمريكاست. تظاهرات علني در اين اجلاس آخر هفته اندك بود. شماري از فعالان محيط زيست خود را به لباس جغدهاي ابلق درآورده بودند تا اعلام كنند كه نسل اين گونه زيستي در خطر است. نشست بعدي 8 رهبر گروه يعني جي ژاپن 8 آمريكا كانادا فرانسه، انگليس، آلمان ايتاليا، و روسيه در ماه ژوئن ( خرداد ) در دهكده كاناناس كه كيس يك تفريحگاه كوهستاني نزديك بانف است برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاري ها در حالي كه پيمان كيوتو دردستور كار رسمي اين اجلاس اما نبود، پيمان كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي به عنوان توافقنامه اي كه بايد از ضربه هاي سياسي دور بماند مورد توجه قرار داشت. دولت رئيس جمهور بوش اين پروتكل سال 1997 را كه از سوي دولت كلينتون امضا شده بود رد كرده است اما بيشتر كشورهاي گروه جي 8 آن را قبول دارند. بوش مي گويد: حدود انتشار گازها براي توليد انرژي و ساير صنايع به اقتصاد آمريكا آسيب وارد مي كند. از اين رو، وي يك برنامه مبتني بر انگيزه هاي شخصي پيشنهاد كرده كه افراد داوطلب را شامل مي شود. كانادا كه زماني به طور كامل از تاييد پروتكل كيوتو حمايت مي كرد، به خاطر نگرانيهاي صنعت انرژي دو دل شده و مي گويد: رقابت پذيري خود را نسبت به شركتهاي آمريكايي از دست خواهد داد. مارگارت بكت وزير، محيط زيست، مواد غذايي و امور روستايي انگليس از كانادا خواست پيمان كيوتو را تاييد كندو حتي از بوش به خاطر درك مساله تغييرات اقليمي و پيشنهاد برنامه داخلي آمريكا تمجيد كرد. وي گفت: همين كه آنان تا اين اندازه پيش آمده و اين پيشنهادها را ارائه داده اندبسيار مهم است. مارگووالستروم، وزيرمحيط زيست كميسيون اروپا، گفت: كيوتو بايد بخشي از مذاكرات باشد، زيراشما نمي توانيد تغييرات اقليمي را چرا ناديده بگيريد كه آن نمادي برجسته از توسعه ناپايدار است. منابع خارجي ترجمه: دكتر سعيد علوي نائيني