Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810130-54833S6

Date of Document: 2002-04-19

مايلي كهن: يكي به حرف من گوش كند امير حسين ناصري هفته خوبي نبود. غلظت حاشيه فوتبال بالا رفته بود. درگيري، اخراج، فحش و... اما بين همه اين حاشيه ها، درگيري دو مربي در شيراز بيشتر به چشم مثل آمد اينكه حافظيه هميشه بايد حاشيه جنجالي داشته اما باشد همه چيز تا چهارشنبه حل شد، شرفي به مايلي كهن زنگ زد و بعد با يك روزنامه ورزشي مصاحبه كرد و در مورد اشتباهاتش حرف زد ولي مايلي كهن ساكت ماند. او به يك مصاحبه كه هرگز چاپ نشد اكتفا كرد و حالا (/1/81 29پنجشنبه ) 48 ساعت گذشته است. * آقاي مايلي كهن شايد هر كسي به شما زنگ بزند مي خواهد بداند ذهنيت شما از ماجراي سه شنبه در شيراز؟ چيست اين ديگر ذهنيت نيست، به عينيت تبديل شده است. اين اتفاق رخ داده، تقريبا همه هم كم و بيش در موردش شنيده اند. بعضي جاها اغراق شده بعضي جاها واقعيت بيان شده اما ديروز (چهارشنبه ) آقاي شرفي زنگ زدند و من دوست ندارم اشاره اي بكنم در صحبت هايشان چه گفتند. فقط مي توانم بگويم ايشان گفتند من هميشه وقتي كاري را مي كنم بعد در موردش فكر مي كنم، تجزيه و تحليل اش مي كنم. اگر اشتباه كرده باشم سعي مي كنم جبرانش كنم. * شما فكر مي كنيد براي جبران اشتباه به شما زنگ زده ؟ بودند به هر حال من كه زنگ نزدم. ولي به خودم هم اجازه نمي دهم بگويم ايشان زنگ زدند كه عذرخواهي كنند. دنبال اين چيزها نيستم. اما فكر مي كنم آقاي شرفي راه را دوباره اشتباه مي روند. مصاحبه شان را در روزنامه خواندم ايشان حالا كس ديگري را قرباني مي كند. توپ افتاده وسط زمين ناظر فدراسيون. اين دوباره اشتباه است. بالاخره ايشان روز سه شنبه به بازيكن خودي و مربي حريف توهين هايي كردند و ناظر فدراسيون به ايشان تذكر دادند و گفتند كه آرام تر باشند. * يعني در مورد ايشان هم اشتباه؟ مي كنند وقتي آدم اشتباه مي كند، به وجدانش رجوع مي كند. ايشان به مايلي كهن زنگ زد چه ايرادي دارد همين كار را با ناظر فدراسيون انجام؟ دهد به هر حال ناظر فدراسيون هم از خانواده فوتبال است،؟ نه من فكر مي كنم ايشان پس از پنالتي شيري كه گويا برخلاف ميل آقاي شرفي بود از حالت عادي خارج شدند. براي ايشان بازيكن خودي و مربي حريف فرقي نمي كرد. آن هم مربي حريفي كه پيش از شروع بازي به سمت او رفت و سال نو را تبريك گفت. البته آقاي شرفي اين شهامت را داشته كه زنگ بزند اما در مورد ناظر فدراسيون ؟ چي من در رابطه با خودم مي توانم بگذرم اما از حقوق يك انسان ديگر اجازه ندارم. * شما در مورد ناظر فدراسيون هم با آقاي شرفي صحبت؟ كرديد نه من امروز نظر ايشان را راجع به ناظر فدراسيون خواندم. * شايد ايشان از شما پيش زمينه ذهني خوبي نداشتند و اين مسئله مزيد بر علت شد. خودشان نمي دانم مي گويند شيري روز قبلش مصاحبه كرده بود كه ما يك بر صفر از سايپا مي خوريم. اگر درباره من هم ذهنيت قبلي داشتند نمي دانم. با اين حال اگر ذهنيت هم داشتند بايد پيش از مسابقه زماني كه من به سمت ايشان رفتم حل مي شد. من حتي قبل از رفتن به سمت نيمكت خودمان از ايشان براي نشستن روي نيمكت اجازه گرفتم. ببينيد ما 8 سال با عراق جنگيديم. آخرش چه؟ شد چقدر شهيد؟ داديم چقدر پول هزينه؟ شد ماجراي ما بدتر از اين كه نبود. * عده اي معتقدند مصاحبه تان در مورد دلايل صعود تيم ملي ايران به جام جهاني 1978 آرژانتين ذهنيت بدي از شما در آقاي شرفي به وجود آورده است. من اتفاقا به ايشان گفتم كه تو از من خوشت نمي آيد. من ريش دارم ولي هيچ وقت استنباطم اين نبوده كه چون ريش دارم متدين تر از تو هستم. من 30 سال است كه ريش دارم حالا هم رويم نمي شوم بعد از اين همه مدت بتراشم. ايشان گفتند كه من مي دانم تو هميشه چوب ريش داشتنت را مي خوري نه نانش را. ضمن اينكه من در آن مصاحبه دلايل ديگري گفتم كه ناقص چاپ شد. براي جام جهاني 1978 آقاي شرفي مهره دوم و سوم بودند، نظر من رد كارهاي ايشان نبود. من گفتم آن سال هم فوتبال به جام جهاني نرفت، شاه دليلش رفت هم بنا به مسائل سياسي مشخص است. * فكر مي كنيد حالا كه از آن ماجرا چند روزي گذشته نظرتان چه تفاوتي نسبت به روز اول؟ دارد حالا كه آبرويمان رفته. اين عكس ها كه روزنامه... چاپ كرده.... اي كاش كپي گزارش نماينده فدراسيون را مي خوانديد. اين كه مي گويند مايلي كهن مامور وزارت اطلاعات است من 8 ماه است كه از روزنامه... شكايت كرده ام /5/80 16يعني ولي نمي دانم چرا رسيدگي نمي كنند. فكر مي كنم بايد دم در دادگاه اعتصاب غذا كنم تا يكي به حرف من گوش كند. اين ماجرا هم تمام شد ولي يك سري مسائل به وجود آمد كه محصول كار عده اي قلم فروش و قلم به مزد شما بود زندگي هايشان را بررسي بعضي ها كنيد بدون زحمت فقط با تيتر زدن به كجاها رسيده اند. * شما از دادگاه چه؟ مي خواهيد فكر مي كنيد چه تصميمي بايد در مورد فلان روزنامه؟ بگيرد درشان را چرا ببندند درخشان، مايلي كهن، عابدزاده و.. با آنها مصاحبه؟ نمي كنند چرا تا زماني كه اين روزنامه وجود نداشت اين همه جنجال ايجاد نمي شد. شما ببينيد چه بلايي سر عابدزاده؟ آوردند اما وقتي آن اتفاق براي او افتاد توپ را انداختند زمين من، كه به او گفته ام ژل نزن، آدامس نجو و.. اين حرف ها را من اگر گفته باشم در بدترين حالت 50 60 مقابل نفر بوده اما مطالب روزنامه در سراسر ايران پخش مي شود. بگذريم. شرايط خوبي نيست. بهتر است كوتاه تر كنيم و بيشتر وارد معقولات نشويم. * ممنون