Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810130-54831S7

Date of Document: 2002-04-19

تنيس در سرزمين عجايب در راكت هد يك ميكروتراشه در دسته راكت كار گذاشته شده است كه ميزان تقويت جريان الكتريكي را براي مقابله با ارتعاشات كنترل مي كند كيوان فيض اللهي در حدود ده سال پيش، قدرت، هدف نهايي سازندگان راكت هاي تنيس بود. چون قدرت مهم ترين عاملي بود كه تنيس بازان از يك راكت خوب انتظار داشتند و نه چيز ديگر. با افزايش سن بازيكنان، ديگر قدرت هدف اصلي نيست، بلكه راحت بودن و خوش دستي راكت ها مدنظر آن ها قرار مي گيرد و اين چيزي است كه تنيس بازان از كارخانه هاي راكت سازي مي خواهند. براساس بررسي هاي انجام شده از سوي مراكز صنعتي، از نظر بازيكنان قدرت در مرتبه سوم اهميت، كنترل سريع در مرحله دوم و در راس خواسته هاي آن ها راحتي راكت قرار گرفته است. حالا همه به دنبال راحتي هستند. راكت هاي قدرتي شق و سفت ساخته مي شد تا بيشترين انرژي را به توپ برگرداند. اما در مقابل، اين راكت ها شوك و ارتعاشات ناشي از ضربه را به بازوي بازيكن انتقال مي دادند. اگر چه كاهش سفتي راكت ها باعث جذب بيشتر ضربه و در نهايت راحتي بيشتر مي شود، اما از قدرت آن مي كاهد، در واقع در هر راكت تعادلي از قدرت و راحتي وجود دارد و نمي توان هر دوي آن ها را با هم در اختيار داشت و يا دست كم تاكنون چنين چيزي امكان پذير نبود. دو كارخانه راكت سازي ويلسون و هد، هر كدام جداگانه و اساسا با استفاده از دو تكنولوژي مجزا اقدام به طراحي ابتكاري راكت هايي كردند كه علاوه بر قدرت زياد با دست، مچ و بازوهاي تنيس بازان مسن يا هر كس ديگري كه خواستار احساس نرم تر و روان تري در حين بازي است نيز مهربان باشد. در طرح ويلسون، موسوم به Triad Hammer به، جاي راكت هاي يك پارچه قديمي از راكت هايي با سرمجزا كه توسط يك دو شاخ سه تكه به دسته متصل مي شود استفاده شده است. همچنين اين كارخانه از يك ضربه گير در بين قسمت هاي دو شاخ سه تكه استفاده كرده است كه به سر راكت اجازه مي دهد تا به محض برخورد توپ كمي حول محور خود حركت كند. اين ضربه گير از جنس پوليمر بوتيل با درجه سفتي 33 ساخته شده است كه براي مقابله با 60 درصد از ضربه وارده به دسته راكت بدون احساس ارتعاش در دست، كفايت مي كند. در خط توليد ترياد همر، سه مدل موجود است كه جذابترين آن مدل (ترياد - ) 2 است كه از تكنولوژي پيشرفته غلطك هايي استفاده مي كند كه در آينده از آن استفاده و جايگزين سوراخ هاي موجود در سر راكت هاي قديمي خواهد شد. اين تكنولوژي به زه راكت اجازه مي دهد تا در دو جهت افقي و عمودي آزادي حركت داشته باشد كه اين كار موجب نرم تر شدن زه كشي راكت مي شود. مزيت اين پديده اين است كه توپ نرم تر و در زمان بيشتري روي بستر راكت مي نشيند و اين زمان افزوده به بازيكن اجازه مي دهد كه كنترل بيشتري روي توپ داشته باشد. كارخانه هد ( Head) نسبت به ويلسون روش متفاوتي در راكت هاي خود اعمال كرده است. در راكت هاي هوشمند اين كمپاني موسوم به i. sاز 18 يك سيستم ميراي فعال براي خنثي كردن ضربه و ارتعاشات استفاده شده است كه به گفته سازنده 50 درصد از ضربه هرگز به دسته راكت و دست بازيكن نخواهد رسيد و گويي بازي در رويا انجام اين مي شود راكت از يك ماده پيزوالكتريك (پديده اي كه طي آن در اثر ايجاد تنش در مواد دي الكتريك، الكتريسيته يا قطبش الكتريكي توليد مي شود ) و انعطاف پذير كه سازنده آن را اينتلي فيبر ناميده بهره مي برد كه در چهارقسمت از فضاي گردن راكت در دسته آن كار گذاشته شده است. به محض برخورد توپ، راكت كمي خميده مي شود كه اين خميدگي باعث ايجاد تنش در اين فيبرها و نهايتا توليد جريان الكتريكي خواهد اين شد جريان با ولتاژي در حدود 800 600 تا ولت اما شدتي در حدود چندصد ميكرو آمپر از طريق مدارهاي انعطاف پذير به يك تراشه كامپيوتري كه در دسته راكت نصب شده منتقل اين مي شود مدار چاپي كه از القاگر، خازن و مقاومت تشكيل شده است، جريان الكتريكي را تقويت كرده و به فيبرها برمي گرداند كه اين بار برعكس مرحله اول با استفاده از جريان الكتريكي در فيبرها تنش ايجاد مي كند و راكت را در جهت عكس خم اما مي كند اين خميدگي فقط در حدي است كه با ارتعاشات وارده مقابله كند. تمام مراحل ذكر شده اين سيستم در مدتي حدود 2 تا 3 هزارم ثانيه انجام مي گيرد. اما با تمام اين تعاريف، اين راكت هاي مدرن ارزان نخواهند راكت بود ترياد همر 2 ساخت ويلسون 349 دلار iو. sساخت 18 هد 500 دلار هزينه روي دست شما مي گذارد. با وجود اين وقتي آن ها را در دست بگيريد بسيار لذت بخش، سبك، زيبا و داراي واكنش سريع خواهند بود و هرگز براي شليك سرويس هاي خود فشار زيادي متحمل نمي شويد. منبع: .Dec 2001,Mechanics Popular