Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810130-54831S6

Date of Document: 2002-04-19

فرموله كردن اصول بديهي يا ايجاد يك زباله داني بزرگ موسسه سي كورپ در اوستن تگزاس به رياست داگ لنات هفده سال است كه به دنبال فرموله كردن شعور متعارف و به عبارتي ساخت هوش مصنوعي است. اين موسسه در تلاش است كه حقايق را به گونه اي دسته بندي كرده و به كامپيوتر بدهد كه يك بانك اطلاعاتي قابل استفاده براي برنامه هاي كامپيوتري كه نياز به هوش مصنوعي دارند فراهم شود. اين پايگاه سكويي براي انواع محصولات كامپيوتري آينده خواهد بود. داگ لنات در مصاحبه اي با سي ان ان به پرسش هايي دراين زمينه پاسخ داده است كه از نظر خوانندگان مي گذرد. & تاكنون به چه دست؟ يافته ايد هفده سال فعاليت ششصد نفر به ايجاد يك پايگاه دانش base Knowledge منجر شده كه حاوي سه ميليون بديهيات و اصول پذيرفته شده است كه هر انسان معمولي از آن اطلاع دارد به انضمام سيصد هزار اصطلاحات و مفاهيم. & ممكن است يك مثال؟ بزنيد اصطلاحاتي نظير اولين قرار و يا بديهياتي نظير مردم در اولين قرار خود مودبترند تا چندمين قرار و بسياري از اين مسايل پنجاه هزار سال پيش هم همين طور بودند كه حالا هستند مثلا اگر در يك قوطي از يك طرف باز باشد اگر بخواهيد آن را حمل كنيد بايد طرف باز روبه بالا باشد ايده بنيانگذاران اين موسسه آن بوده است كه اين شعور متعارف و اصول پذيرفته شده Sense Common را براساس يك منطق ارايه كنند به گونه اي كه ماشين قادر باشد همان گونه كه يك انسان عادي مثل من و شما استدلال مي كند، قدرت تجزيه و تحليل پيدا كند. & اين پايگاه دانش چه استفاده هايي خواهد؟ داشت اين فقط يك برنامه نيست بلكه يك منبع است. هر برنامه اي كه نوشته مي شود نياز به شعور متعارف (Sense Common) دارد. به اين معني كه مردم به قواعد و اصول پذيرفته شده اي اعتقاد دارند كه براي آن ديگر نياز به دليل ندارند در حالي كه هنوز ماشين ها و كامپيوترهاي كنوني به آن مجهز نيستند. & تا به حال نرم افزار يا برنامه اي طراحي شده است كه از اين بديهيات و اصول پذيرفته شده استفاده؟ كند نام بله اين برنامه سيس سكيور Cycsecure است كه مراحل آزمايشي خود را طي مي كند. سيس اعمال نرمال را تشخيص مي دهد و مي تواند كارهاي عادي را از كارهايي كه هكرها (حمله كنندگان اينترنتي ) انجام مي دهند از هم تشخيص دهد اين ] نرم افزار به آسيبپذيري هاي سيستم هاي عامل [آشناست . سيس سكيور از توانايي هاي هوش مصنوعي و دانش جهان بهره مي برد و برنامه هاي حمله كنندگان را در شبكه تشخيص مي دهد. اين نرم افزار تفاوت هاي چشمگيري با نرم افزارهاي ردياب برنامه هاي ناخواسته و مزاحم دارد. كافي است مشخصات شبكه خود را به اين نرم افزار بدهيد اين برنامه به طور هوشمند و از طريق استدلال منطقي از شبكه شما محافظت مي كند. & اپن سيس [Opencyc]؟ چيست يك قمار جسورانه است و اين موسسه تصميم گرفته است پايگاه دانش base]سيس knowledge را [Cyc در اختيار همگان قرار دهد. دو هفته پيش 5 هزار مفهوم 50 هزار اصل بديهي مربوط به آن در اختيار همه قرار گرفته است. ما ظرف دو سال آينده همه چيز را همگاني خواهيم كرد. اوپن سيس با 30 24 تا ماه تاخير داده هاي جديد را خواهد افزود. & شما به وارد كردن داده هاي جديد به اين پايگاه ادامه خواهيد؟ داد بله، بالاخره سيس به اندازه كافي به اين مرحله رسيده است كه بتوان از روند ورود داده هاي جديد به آن استفاده كرد. در ابتدا بسياري از داده ها به صورت دستي وارد ماشين مي شد و درست مانند سيستم معلمي شاگردي بود. به عنوان مثال اگر به آن مي گفتي مي خواهم درباره يك نوع باكتري جديد برايت بگويم ممكن بود سيس از شما بپرسد چه چيزهايي را؟ مي كشد يا آيا شباهتي به آن چه من تاكنون با آن آشنا شده ام؟ دارد اما حالا وضع فرق كرده است ميليون ها انسان مي توانند دانش خود را به سيس بيافزايند. با اين شتاب سالانه ده ميليون اصل ديگر به آن اضافه خواهد شد. & اين همه داده كه از جانب همگان به اوپن سيس وارد مي شود آن را تبديل به يك زباله داني بزرگ نخواهد؟ كرد در اوپن سيس كميته اي وجود دارد كه به بررسي داده ها مي پردازد. ضمن آن كه در سيس سازگاري محلي پيش بيني شده است. به عنوان مثال درست است كه جهان گرد است اما آن چه ما با آن سروكار داريم تخت است. به همين شكل پايگاه دانش base] [Knowledge به بخش هايي تقسيم شده است كه همخواني و سازگاري ميان اصول بديهي در آن وجود دارد و اگر اصل بديهي غيرسازگاري وجود داشته باشد به راحتي قابل چشم پوشي است. مثلا اگر بگوييم ميزهاي غذاخوري از كائوچو ساخته مي شوند اين جمله آن قدر با جملات متناقض ديگري در پايگاه دانش به ويژه با آن بخش هايي كه عادي هستند در تضاد قرار مي گيرد كه به خودي خود حذف خواهد شد. & آيا سيس مثل پروژه ژنوم انساني بالاخره پاياني دارد و يا همچنان بر آن افزوده خواهد؟ گشت من ترجيح مي دهم نام اين پروژه را پروژه مموم انساني بگذارم (در زبان انگليسي به Memo معني يادداشت است ) يك آدم معمولي صد ميليون چيز در مورد دنيا ظرف مي داند پنج سال ديگر سيس از اين مرز خواهد گذشت و به همين دليل پيش بيني آن چه بعد از آن اتفاق خواهد افتاد كار آساني نخواهد بود.