Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810130-54830S8

Date of Document: 2002-04-19

قاب هفته بهزاد نبوي پچ و پچ ها و صحبت هاي درگوشي سرانجام به حقيقت پيوست اما مدت ها پيش از اينكه درشت استخوان در تور بماند، بسياري از ناظران سياسي منتظر اين رويداد بودند چراكه شايعه هاي پس از دوم خرداد 76 به ويژه آنجا كه پاي درشت استخوان ها در ميان بود، همگي به حقيقت پيوسته بود كرباسچي، شهردار مقتدر پايتخت در زمره اولين ها بود و حتي هنگامي كه به عنوان متهم در كاخ دادگستري تهران حاضر شد، بسياري گمان مي بردند كه با چند رفت و آمد و تلفن موضوع ختم به خير خواهد شد، كه البته نشد. و يا آنجا كه سيد محمد موسوي خوئيني ها و سپس عبدالله نوري در جايگاه متهمان ايستادند، باز هم عده اي با خوش خيالي گمان مي كردند كه موضوع چندان مهم نيست، اما عزم جزم دست اندركاران قوه قضائيه حكايت از چيزي ديگر مي كرد. بهزاد نبوي عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران از آغازين روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي از زمره چهره هايي بود كه نام او هرازگاهي در محافل و مطبوعات مطرح مي شد. وي كه زماني به دليل تجربه هاي چريكي و مبارزاتي خود در تاسيس كميته هاي انقلاب اسلامي مشاركت فعال داشت، نشان داد كه مي تواند در قامت يك دولتمرد برجسته نيز ظاهر شود و داشتن همين ويژگي ها باعث شد تا در گام اول، سخنگويي دولت محمدعلي رجايي را عهده دار شود. كياست و تدبير اين درشت استخوان تاكنون باعث شده تا از مهلكه و گردنه هاي بس سخت و ناهمواري، عبور كند. هشتم شهريور و انفجار دفتر نخست وزيري كه طي آن رئيس جمهور و نخست وزير انقلاب اسلامي به شهادت رسيدند هر چند كه هيچ ارتباطي با بهزاد نبوي نداشت اما سابقه آشنايي وي با كشميري فردي، كه از او به عنوان عامل انفجار نخست وزيري ياد مي شود باعث شد تا برخي از مخالفان سياسي نبوي وي را به نوعي متهم كنند و اين اتهام تا امروز نيز ادامه داشته چندان است كه ارگان مطبوعاتي انصار حزبالله مدت ها پيش از آن كه احضار بهزاد نبوي به موضوع اول مطبوعات و محافل سياسي بدل شود، از وي به عنوان متهم در ماجراي انفجار نخست وزيري ياد كرده و خواستار محاكمه اش از سوي دستگاه فضايي شد. اما وزير صنايع سنگين دولت ميرحسين موسوي با چنين بادهايي نلرزيد و در اقدامي مدبرانه خواهان رسيدگي به اين موضوع شد و آن را شايعه اي بي اساس ذكر كرد. گذشته از اين، در كنار ماجراي هشتم شهريور، بيانيه الجزاير نيز از ديگر مهلكه هايي بود كه نبوي پشت سر گذاشت. وي كه رياست هيات ايراني مذاكره كننده درباره استرداد گروگان هاي آمريكايي را برعهده داشت و منجر به صدور بيانيه الجزاير شد، از اين رهگذر نيز آماج حمله مخالفانش قرار گرفته است. معاون سياسي مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري در زمان رياست سيدمحمد موسوي خوئيني ها بر اين مركز از فرداي دوم خرداد 76 به چهره شاخص و در عين حال جنجالي جبهه دوم خرداد تبديل شد و در اين ميان پس از شروع برخورد با پرونده هاي جرايم مالي و اقتصادي از سوي دستگاه قضايي نام بهزاد نبوي نيز به همراه پرونده شركت نفتي پتروپارس به ميان آمد. وي كه تاكنون با خونسردي هرچه تمام تر اتهامات مختلف را رد كرده است در جريان اولين احضار غيررسمي در آخرين روزهاي سال گذشته كه از سوي رئيس كل دادگستري تهران صورت گرفت، دعوت به نوشيدن چاي با بازجوي خود را رد كرد و خواستار احضار رسمي شد و پس از ابلاغ احضاريه رسمي نيز در برابر بازجوي خود حاضر شد. آيا خونسردي نبوي كه ] يك روزنامه از وي به عنوان ماموت و درشت استخوان ياد كرده [است در جريان احضار و بازجويي ناشي از اين است كه مي داند چيزي در پرونده پتروپارس كه منجر به محكوميت وي شود وجود ندارد يا اين كه مي داند چه بخواهد و چه نخواهد محكوم خواهد شد و به همين دليل تلاش مي كند تا همچون كرباسچي با چهره اي خندان و متبسم راهي اوين؟ شود