Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810130-54830S5

Date of Document: 2002-04-19

شايعه بود اما... گمانه زني درباره كميته هاي سياسي در محافل سياسي اكرم ديداري هرچند بنا بر اطلاعيه هاي رسمي، تشكيل كميته ايكس در سال گذشته و كميته ويژه بررسي روابط ايران و آمريكا در هفته اخير، شايعه اي بيش نبود اما ماهيت و گستره توزيع اين دو شايعه به گونه اي نبود كه با همان سرعتي كه در عرصه عمومي جامعه انتشار يافت، زدوده شود. آن چه بيش از همه مانع از زدوده شدن اين گونه شايعات از اذهان عمومي جامعه مي شود، سياسي بودن شايعه، محل توليد آن از سوي محافل سياسي و محل انتشار آن از سوي روزنامه هاي منتقد طيف دوم خرداد و ذكر نام دومين مقاله امنيت ملي كشور در اين شايعه ساختاري را پديد مي آورد كه هرچند به زودي ساخته و پرداخته مي شود اما مدت مديدي مي خواهد تا فرو ريخته كميته شود ايكس هم يك شايعه بود. شايعه اي كه ماه هاي زيادي از سال گذشته را به خبرسازي درباره خود مشغول ساخت تا جايي كه حتي مكان هاي استقرار اعضاي اين كميته هم معرفي شد. در هفته اخير نيز يكي از روزنامه ها از تشكيل كميته ويژه براي بررسي روابط ايران و آمريكا خبر اين داد روزنامه از حسن روحاني و محمدجواد لاريجاني به عنوان اعضاي كميته مزبور ياد كرد تا برخي روش هاي سياست خارجي به ويژه درباره آمريكا را بررسي كنند. فرداي آن روز، روزنامه ديگري به نقل از لاريجاني ضمن تكذيب تشكيل اين كميته و دعوت وي به حضور در آن، تصريح كرد كه جمهوري اسلامي ايران بايد يك تيم قوي و ورزيده براي پي گيري مسئله آمريكا انتخاب كند. يك روز پس از اين اظهارات، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي با صدور اطلاعيه اي تشكيل چنين كميته اي را شايعه اعلام كرد: متاسفانه اخيرا برخي مطبوعات كشور با درج اخبار نادرست شايعه اي را ترويج مي كنند كه گويا نظام سياست روشن خود را در مقابل آمريكا تغيير داده و با تعيين كميته اي قصد باز كردن باب مذاكره با آمريكا را دارد. اين كه چه زمينه ها و دلايلي باعث بروز چنين شايعات مهمي در ابعاد امنيت ملي و سياست خارجي كشور مي شود، پرسشي است كه اذهان عمومي را به خود مشغول ساخته است. بي مسئوليتي مطبوعات به باور رجبعلي مزروعي يكي از نمايندگان طيف اكثريت مجلس، بروز چنين شايعاتي ناشي از بي مسئوليتي مطبوعات نسبت به موثق بودن يك خبر و عدم شناسايي منبع خبر است. وي مي گويد: اخبار مربوط به تشكيل كميته ايكس و همچنين كميته ويژه بررسي روابط با آمريكا، به نقل از منابع مجهول بوده است. متاسفانه درج چنين اخباري اخيرا در مطبوعات باب شده است كه اصلا به نفع سيستم اطلاع رساني كشور نيست. اين گونه اخبار نادرست و شايعاتي از اين دست، امنيت ملي كشور را نشانه مي گيرد و به صلاح نيست كه چنين اخبار بي ريشه اي در مطبوعات انتشار يابد. پاي يك جناح در ميان نيست حميدرضا ترقي نماينده سابق تهران و عضو شوراي مركزي هيات موتلفه اسلامي نظر ديگري دارد. وي مي گويد: وقتي تصميم گيري يا اظهارنظر نسبت به مسايل كلان در حوزه منافع و مصالح به درون محافل تشكيلاتي و حزبي كشيده مي شود و جمع هاي فاقد صلاحيت به خود اجازه مي دهند كه درباره مسايل سرنوشت ساز اظهارنظر كنند به طور طبيعي اين مسايل در سطح جامعه پديد مي آيد. به گونه اي كه بين تصميم گيري هاي اصلي و قانوني كشور با اظهارنظرهاي سياسي و عمومي در جامعه تفاوت چشمگير به وجود مي آيد. وي مي افزايد: بي انضباطي هايي كه طي دو، سه سال اخير در قالب موضع گيري هاي سياسي نسبت به مصالح ملي صورت گرفته عامل اصلي بروز اين نوع شايعات است. ترقي در پاسخ به اين پرسش كه كدام يك از جناح هاي سياسي و با كدام عملكرد بسترساز بروز چنين شايعاتي در محافل سياسي هستند، اظهار مي دارد: برخي تصور مي كنند پيگيري ها و مسائل حساس سياسي كشور را يك جناح خاص دنبال مي كند در حالي كه اصولا اين گونه اقدامات در حيطه وظايف و اختيارات يك جناح خاص نيست. اين موضوع در حوزه اختيارات رهبري نظام و شوراي عالي امنيت ملي است. وي مي افزايد: طرح چنين شايعات محفلي يا ناشي از نقص هاي اطلاعاتي و تحليل هاي نادرست و يا ناشي از نقص خبري است. ترقي در پاسخ به اين پرسش كه آيا شخصا به وجود كميته ايكس اعتقاد داريد يا نه و آن را در حد شايعه مي دانيد، مي گويد: در اين كه جريان هاي سياسي مراكزي براي تصميم گيري هاي سياسي و جناحي خود دارند، ترديدي نيست. آنچه مهم و حساسيت زا است شدت و ميزان تضاد تصميم گيري هاي محافل سياسي با يكديگر يا منافع حياتي آنهاست. اين كه شايعاتي درباره تشكيل كميته ايكس مي شود، ناشي از عدم وجود قواعد سياسي در رقابت ها است. مصلحت در تشكيل كميته است پس از حادثه 11 سپتامبر و تصميم آمريكا براي از بين بردن رژيم طالبان و اعضاي القاعده، خودبه خود نوعي همسويي بين منافع ايران و آمريكا پديد آمد و به نظر مي رسيد كه فرصت مناسبي به دست آمده است تا نه تنها در رابطه با بحران افغانستان بلكه در رابطه با حل وفصل اختلافات ديرينه ميان دو كشور باب گفت وگو ايجاد شود. داوود هرميداس باوند صاحبنظر در مسايل سياست خارجي دراين باره اضافه مي كند: اين زمينه ها سبب شد بسياري از همسايگان به اين باور برسند كه ميان ايران و آمريكا ارتباطات و تماس هايي به وجود آمده است. حتي در كنفرانس ايران و عرب بسياري از كشورهاي عربي تلويحا اين برداشت را داشتند. وي با اشاره به نطق بوش مبني بر محور شرارت خواندن ايران و تعجب و انتقاد شخصيت هاي سياسي آمريكايي و اروپايي اضافه مي كند: يك جريان غيرمنطقي درصدد است تا ايران را مقصر جلوه دهد. در چنين فضايي مصالح كشور ما ايجاب مي كند كه اجازه داده نشود اين وضعيت مستحكم شود يا گسترش يابد. لذا ما بايد با تدابير و سياست گذاري از سوق دادن آن جريان غيرمنطقي به سوي ايران جلوگيري كنيم و اگر هم كميته اي براي بررسي اين وقايع تشكيل نشده است بايد زودتر تشكيل شود تا به ارزيابي و بررسي قضايا بپردازد و اقدامات معقولانه و مصلحت انديشانه طراحي كند.