Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810129-54818S2

Date of Document: 2002-04-18

بدنبال دعوت از رسول خادم اميررضا كشتي بگيرد خادم: رسول هم بايد گروه ورزشي: اميررضا خادم رئيس فدراسيون كشتي ايران ديروز اعلام كرد: تمام كشتي گيران اعم از رسول خادم شرايط يكساني را براي ورود به تيم ملي خواهند داشت و كميته فني با توجه به سابقه و ميزان آمادگي، كشتي گيران ملي پوش را انتخاب خواهد كرد. وي افزود: با آغوش باز از حضور رسول خادم براي شركت در مسابقات جهاني تهران استقبال مي كنيم چرا كه معتقديم براي موفقيت تيم ملي كشتي بايد از تمام نيروهاي موجود و افرادي كه به هر شكل مي توانند به پيكره تيم ملي كمك كنند، استفاده كنيم و در صدد ايجاد شرايطي هستيم كه تمامي كشتي گيران بتوانند خود را محك بزنند و بهترين ها به تيم ملي راه يابند. خادم افزود: تصور مي كنيم بدون توجه به نسبت برادري من با رسول، وي از جمله افرادي است كه همواره در بالابردن سطح روحي و اخلاقي تيم ملي نقش موثر و انكارناپذيري داشته است. هر چند كه هنوز تمايل وي براي راهيابي به تيم ملي مشخص نشده، اما در صورت آمادگي رسول نيز مي تواند مانند ساير مدعيان وارد شود. خادم در مورد عدم موضعگيري فدراسيون كشتي نسبت به تمايل حضور رسول خادم براي تصاحب پيراهن تيم ملي در مسابقات جهاني تهران گفت: علت عدم موضعگيري فدراسيون شخص من بوده و دليل آن هم نسبت برادري من با رسول است و اين ارتباط باعث شد تا موضعگيري نكنيم و باعث ايجاد جو منفي نشويم، اما متاسفانه افراد و گروههايي كه رسول خادم را در گذشته بالا برده اند اينك در ارتباط با ورود مجدد وي در حاليكه بايد تلاشي در اين جهت داشته باشند، مناسب و خوب عمل نمي كنند. رئيس فدراسيون كشتي افزود: بايستي رسول خادم و امثال وي به هر دليلي كه مي خواهند بازگردند، مورد احترام قرار گيرند و مساله برد و باخت رسول در مرحله دوم است، وجود او به دليل افتخارآفريني وي در گذشته بايد با حفظ حرمت همراه باشد، نه آنكه الگويي را كه خود ساخته ايم بشكنيم، از حضور رسول در صورت داشتن توانايي و آمادگي مناسب به گرمي استقبال مي كنم و نتايج كار را در درجه دوم اهميت قرار مي دهم.