Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810129-54817S2

Date of Document: 2002-04-18

خاورميانه و جغرافياي نوين استراتژيك با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پيدايش قفقاز و آسياي مركزي با شكل و نقشه جديد وارتباطي كه بين دو منطقه فوق با جنوب آسيا و خاورميانه بوجود آمد منطقه را به سمت شكل گيري يك نقشه استراتژيكي جديد با عواقب متعدد پيش مي برد كه همراه با دردسرهاي وسيعي براي آمريكا و قدرتهاي ذي نفوذ و اصلي در منطقه خواهد بود. آقاي جفري كمپ از كاركنان سابق موسسه كارنگي و در حال حاضر مدير برنامه هاي استراتژيكي مركز مطالعات نيكسون در آمريكا و رابرت هاركوي استاد علوم سياسي و بين المللي دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا در كتابي تحت عنوان: جغرافياي استراتژيك و خاورميانه درحال تغيير وتحول كه در سال م 1997 و در 493 صفحه به چاپ رساندند به تحقيق وسيع در اين زمينه دست زده اند و آينده خاورميانه راترسيم نموده اند. محور بحث اين دو محقق انرژي موجود در حوزه خليج فارس و درياي خزر و ازدياد تقاضا در قرن 21 مي باشد كه از طرفي نيز ميل به توسعه اقتصادي كشورهاي اين منطقه، باعث خواهد شد تا خاورميانه با شكل جديد خود همچنان به عنوان يك طعمه استراتژيكي براي قدرتهاي جهان بخصوص ايالات متحده باقي بماند و حساسيت موجودانگيزه براي ادامه رقابتها را در اين منطقه افزايش دهد. لذااهميت استراتژيك خاورميانه و نقش ژئوپولتيك انرژي مسبب تغييرات وسيع و دامنه دار در منطقه خواهد شد. تغييراتي با منشا فناوري وتكنولوژي روز، دگرگونيهاي معنوي، گسترش سلاحهاي نابودكننده و دسته جمعي ( اتمي ) به علاوه تهديدات تروريستي عظيم. اين امر بخصوص در زماني خود را بيشتر نمايان مي سازد كه سناريوهاي جنگي اعراب و اسرائيل يا ايران و عراق و هند و پاكستان و ساير تنشهاي نهفته بدان اضافه گردد تا تمام دلايل كافي را در اختيار آمريكا قرار داده تا ضمن گسترش حضور نظامي و فيزيكي خود در منطقه، به خود اجازه دخالت هاي گسترده را بدهد. دو نويسنده مذكور در بخش ديگري از تحولات استراتژيكي و ژئوپولتيكي منطقه به استعدادهاي فوق العاده وعلائم مثبت منطقه كه مي تواند زمينه ساز شكوفايي اقتصادي در خاورميانه باشد اشاره مستدلي نموده اند. آنها اشاره كرده اند كه خاورميانه با برخورداري از موقعيت ممتاز ژئوپولتيك، ظرفيت پيشرفت سريع به سوي آينده اي درخشان، توسعه يافته و برخوردار از صلح و آرامش را دارد و هم اكنون علائق درون منطقه اي كشورهاي اين حوزه جهت همكاريهاي مشترك در زمينه هاي توسعه اقتصادي، پروژه هاي زيربنايي، مشاركت در لوله كشيهاي نفتي وگازي، بهبود شبكه هاي حمل و نقل وراه آهن، گسترش ارتباطات ( مخابرات ) و اتصال به اروپا نشان از آغاز يك عصر جديد در همكاري درون منطقه اي جهت نيل به توسعه در خاورميانه مي باشد. اطلاعات موجود در 36 نقشه كشورهاي منطقه دربرگيرنده اطلاعات و جزييات تاريخي، جغرافيايي، منابع انرژي، جدالهاي نظامي در منطقه، به علاوه اطلاعات تفصيلي از شبكه هاي حمل و نقل جاده اي، راه آهن و آبراهها، قابل فهم مي باشد. جان ماشيمر استاد دانشگاه شيكاگو درباره آينده خاورميانه چنين نقل كرده است: اهميت استراتژيك خاورميانه باعث شده تا آمريكا براي استحكام علائق و منافع خود در منطقه خاورميانه، آسياي مركزي و قفقاز و به بهانه تضمين و حفظ صلح و امنيت منطقه علاوه بر توجه بيشتر به اين نقطه حساس، درصدد طراحي نقشه جديد در حوزه خليج فارس تا درياي خزر به نام خاور بزرگ نزديك يا آسياي ميانه كبير بر آيد، چرا كه ايالات متحده به خوبي به توانايي هاي بالقوه اين منطقه براي تبديل شدن به وضعيت فوق، واقف مي باشد، لذا جفري كمپ و رابرت هاركوي با اطلاع از نيات آمريكا، در بيست سال آينده جغرافياي سياسي چهار منطقه فوق (حوزه خليج فارس، آسياي مركزي، قفقاز و بخشي از آسياي جنوبي - افغانستان و پاكستان -) ازلحاظ، علمي نيات سياستمداران و مشاورين حكومتي آمريكا را در قالب خاورميانه كبير پيش بيني نموده اند. علت اصلي اين توجه بي شك وجود دارايي عظيم زيرزميني يعني انرژي مي باشد كه تاكنون به خاطر آن جنگهاي طولاني را در اين منطقه از جهان شاهد بوده ايم و با رعايت تمام تجربه ها و رخدادهاي تاريخي اين منطقه، بايد نقش ژئوپولتيك انرژي در حساس ترين نقطه جهان را با درك و تفاهم بهتر در قرن 21 با جغرافياي استراتژيكي جديد بپذيريم. ترجمه: كيومرث يزدان پناه درو منبع: برگرفته از مقدمه كتاب: the and geography strategic: East Middle changing نوشته: HarkavyE.E Robert-Kemp Geoffrey منبع: اينترنت. سايت: edu/press/books/.brook.//www:http htm.clientpr/carnegie/stratgeo