Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810129-54815S2

Date of Document: 2002-04-18

شوراي شهر با صدور بيانيه اي اعلام موجود فروش تراكم در كرد: تغيير در وضعيت صلاحيت شوراي شهر تهران است گروه شهري: شوراي اسلامي شهر تهران روز چهارشنبه در بيانيه اي در مورد فروش تراكم اعلام كرد هرگونه تغيير در وضعيت موجود فروش تراكم، در صلاحيت شوراي اسلامي شهر تهران است. در بخشي از اين بيانيه آمده است: شوراي شهر تهران با عنايت و وقوف كامل به آثار و تبعات ناشي از تصميمات مربوط به تغيير در روال معمول، ميزان و تعرفه هاي صدور تراكم مازاد در همه شئونات شهري، به ويژه در تغيير قيمت پايه ارزش معاملاتي املاك در تهران بزرگ و كشور، تاكنون هيچ گونه طرح، لايحه يا تصميم جديدي را براي تراكم در محدوده تهران بررسي نكرده است. در اين بيانيه آمده است: شوراي شهر تهران از وابستگي تام و تمام عمده منابع درآمدي به شهر، فروش تراكم، به دليل به خطر افتادن آينده تهران نگران است و به دفعات لزوم مساعدت و تامين بخشي از هزينه هاي شهر تهران را به مسئولين يادآوري كرده است. بيانيه نوشته است: اين شورا درصدد شناخت و كشف راهكارهاي جديد تامين منابع مالي تازه است. ولي هيچ وقت به اقدامات عجولانه، غيركارشناسي و اتخاذ تصميمات شتابزده و به دور از بررسي هاي همه جانبه، قبل از مشورت با صاحبنظران و مسئولين ذيربط دست نخواهد زد. در اين بيانيه تاكيد شده است شوراي اسلامي شهر تهران، شايعات موجود، اظهار نظرهاي متفاوت و نيز هر گونه تغيير در روال و تعرفه هاي تراكم نسبت به سال 80 را تاييد نكرده و به رسميت نمي شناسد. در اين بيانيه آمده است: اين شورا از شهردار منتخب خود مي خواهد تا چنانچه مدير يا مديراني در مجموعه شهرداري از عمل دقيق و كامل به قوانين، مقررات و مصوبات موجود با هر تفسير و مصلحت انديشي خودداري كرده اند، هر چه سريعتر مراتب التزام خود را به مقررات موجود اعلام كند و از اعمال هرگونه تغيير در اين زمينه بپرهيزد. در اين بيانيه تاكيد شده است شوراي شهر تهران ضمن حمايت مجدد و همه جانبه از شهردار منتخب خود و همه همكاران صديق و خدوم وي، از آنان مي خواهد كه تصميمات خود را در محدوده وظايف مصرح قانوني تنظيم كنند، در اين صورت است كه عملكرد آنها بيش از گذشته مثبت و با موفقيت ارزيابي خواهد شد. در پايان اين بيانيه آمده است: در آغاز هر سال متاسفانه با افزايش سنواتي قيمتها، موجبات نگراني شهروندان فراهم مي شود، شوراي اسلامي شهر تهران با اعتقاد به لزوم حفظ آرامش روحي و رواني شهروندان، از ناهماهنگي هاي موجود و طرح شايعات مربوط به تغيير مقررات تراكم و نيز ضعف اطلاع رساني شهرداري تهران در تكذيب سريع اين شايعات، مراتب تاسف خود را ابراز داشته و از اين بابت از عموم شهروندان عذر خواهي مي كند.