Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810129-54813S11

Date of Document: 2002-04-18

اسيدپاشي هواداران طالبان بر زنان و دختران افغان درپي انتشاراعلاميه هايي هشدارآميز خطاب به مردم افغانستان كه در آن طالبان آنها را از فرستادن دختران به مدرسه و زنان به ادارات منع كرده بود ديروز يك مردناشناس به روي يك زن معلم افغان در شهر قندهار اسيد پاشيد. به گزارش خبرگزاري رويتر به گفته شاهدان عيني، مردناشناس بعد از پاشيدن اسيد به روي زني كه از مدرسه به خانه مي رفت، قصد فرار داشت اما مردم او را گرفتند و به مقام هاي اجرايي شهر تحويل دادند. مقام هاي قندهار بعد از دستگيري آن مرد، براساس اقدامات او 37 تن ديگر را به همراه مقدار زيادي اسيد دستگير كردند. همه دستگيرشدگان به فرودگاه قندهار برده شدند. نيروهاي امريكايي بيش از 200 تن از نيروهاي طالبان و القاعده را در اين اردوگاه نگهداري مي كنند. طالبان در دوران حكومت سياه خود در دختران افغانستان، را از رفتن به مدرسه و زنان را از كاركردن بيرون از خانه و حتي ترك خانه بدون يك همراه خويشاوند مرد منع مي كردند. كساني كه از اين دستور سرپيچي مي كردند به سختي مجازات مي شدند. بعد از فروپاشي طالبان، مدارس دخترانه بار ديگر گشوده شد و زنان اكنون مي توانند كار و تحصيل كنند. چندي پيش نيز اعلاميه هايي تهديدآميز در افغانستان منتشر شد كه در آن طالبان و القاعده به مردم افغانستان هشدار داده بودند: آمريكايي ها دير يا زود اين كشور را ترك مي كنند اين شما هستيد كه مي مانيد.