Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810129-54811S8

Date of Document: 2002-04-18

هشت ميليون دانش آموز تحت پوشش طرح سلامت قرار دارند دهان و دندان گروه علمي فرهنگي: مدير كل سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت گفت: هشت ميليون دانش آموز دوره ابتدايي در اجراي طرح سلامت دهان و دندان تحت پوشش خدمات پيشگيري و درمان قرار دارند. حميد صمدزاده به مناسبت هفته دندانپزشكي درجمع دانش آموزان و بهداشتياران منطقه 2 آموزش و پرورش افزود: هشت ميليارد ريال اعتبار براي اين طرح در نظر گرفته شده است. مربيان و معلمان بهداشت با آموزشهايي كه مي بينند باعث افزايش و آگاهي دانش آموزان در طرح سلامت دهان و دندان و بهداشت فردي آنان مي شوند. شاخص پوسيدگي دندان در بين دانش آموزان دودرصد بود كه امسال /1 48به درصد كاهش يافته است. وي افزود: تاكنون بيش از پنج ميليون و 50 هزار شيشه دهان شويه در سطح مدارس ابتدايي بين دانش آموزان ابتدايي توزيع شده است.