Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810128-54803S4

Date of Document: 2002-04-17

عضو شوراي اسلامي شهر اردبيل: فرهنگسراهاي اردبيل بايدكاربري كاملا فرهنگي و هنري داشته باشند سخنگوي شوراي اسلامي شهر اردبيل ازاجرا نشدن مصوبه شورا توسط شهرداري اين شهر مبني بر تخيله فرهنگسراها انتقاد كرد. ماريا موسوي اظهار داشت: براساس مصوبه شوراي شهر، شهرداري اردبيل بايد نسبت به تخليه فرهنگسراهايي كه از آنها استفاده اداري مي شود، اقدام كند. وي گفت: در حالي كه شهر اردبيل با كمبود فضاهاي فرهنگي و هنري روبه رو است، بخش هايي از فرهنگسراهاي شهر در اختيار سازمان هاي وابسته شهرداري قرار گرفته و به كاربري اداري تبديل شده اند. وي افزود: فرهنگسراي وثيق مقدم اردبيل از مدتي پيش به سازمان پاركها و فضاي سبز اردبيل و فرهنگسراي فجر نيز به كاربري اداري شهرداري براي اردبيل تبديل شده است. وي افزود: سال گذشته از سوي شوراي شهر اردبيل اجراي چند طرح براي افزايش تعداد فرهنگسراها به شهرداري اردبيل پيشنهاد شد ولي اين طرح ها به دليل كمبود اعتبار تاكنون عملي نشده است. وي با اشاره به لزوم افزايش بازدهي و فراهم كردن امكان استفاده از فرهنگسراها خواستار تخليه فرهنگسراها از هر نوع كاربري اداري و تبديل آنها به كاربري كاملا فرهنگي و هنري شد.