Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810128-54803S1

Date of Document: 2002-04-17

با تصويب شوراي شهرخودروهاي مازاد شهرداري مشهد ازطريق مزايده به فروش مي رسد لايحه فروش خودروهاي سواري شهرداري مشهد از طريق مزايده به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيد. اين لايحه براساس پيشنهاد كميسيون برنامه وبودجه شورا و در چارچوب كاهش هزينه هاي جاري شهرداري مشهد به اجرا گذاشته مي شود. دكتر رهنما عضو شوراي اسلامي شهر مشهد در اين زمينه گفت: طبق كارشناسي انجام شده با فروش اين خودروهاو استفاده از خودروهاي استيجاري براي انجام ماموريتهاي اداري شهرداري مشهد به طور متوسط ماهانه 400 ميليون ريال در هزينه هاي جاري صرفه جويي مي شود. به گفته وي علاوه بر اين رانندگان اين خودروها در بخشهاي ديگر شهرداري به كار گرفته خواهند شد. در اجراي اين مصوبه همچنين مقررشد تا 250 دستگاه انواع خودروي سواري شهرداري از طريق مزايده به فروش برسد. بر اساس مفاد اين لايحه، خودروهاي در اختيار شهردار، مديران واحدها، شهرداران مناطق، رئيسان و معاونان سازمانها، سد اجراييات معبر، وواحدهاي نظارت شهرداري مشمول اين مصوبه نخواهند بود. شوراي اسلامي شهر مشهد در نشست خود همچنين بامعافيت شركت باغ وحش وكيل آباد از پرداخت عوارض در سالهاي 80 82موافقت 81 و كرد.