Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810128-54801S5

Date of Document: 2002-04-17

هفته پيش در تهران انواع ميوه و سبزي تازه گران شد قيمت انواع ميوه و سبزي تازه در هفته گذشته نسبت به هفته مشابه اسفندماه پارسال افزايش يافت. براساس گزارش منتشره از سوي بانك مركزي، در ميان گروه هاي مختلف مواد خوراكي درمدت ياد شده، قيمت گروه ميوه هاي تازه در مقايسه با هفته مشابه ماه قبل به طور متوسط 20 درصد افزايش نشان مي دهد. قيمت اقلام اين گروه از مواد خوراكي بيشترين افزايش را نسبت به هفته مشابه اسفندماه پارسال داشته است. دراين گزارش كيفيت اقلام ميوه و سبزي تازه عرضه شده در ميادين ميوه وتره بار شهرداري تهران نسبتا خوب ارزيابي شده است. قيمت گروه سبزي هاي تازه نيز با /13 8افزايش درصدي در هفته گذشته ازجمله اقلام مواد خوراكي بود كه افزايش قيمت زيادي را تجربه كرد. براساس اين گزارش قيمت گوشت مرغ در هفته گذشته نسبت به مدت مشابه اسفندماه /11 5پارسال درصد افزايش يافت و به طور متوسط به كيلويي يك هزار و 264 تومان رسيد قيمت هر كيلو گوشت مرغ در اين هفته در ميادين شهرداري تهران بين يك هزار و 135 تا يك هزار و 220 تومان فروخته شد. قيمت گوشت قرمز نيز در مدت يادشده افزايش /2 5قيمتي درصدي داشت، هر كيلو گوشت گوسفند و بز با استخوان در هفته گذشته به طور متوسط با قيمت 3 هزار تومان فروخته شد كه نسبت به هفته مشابه ماه /2 8قبل درصد افزايش نشان مي دهد، قيمت هر كيلو گوشت گوسفند و بز با استخوان در ميادين شهرداري در اين هفته بين 2600 تا 2650 تومان تعيين شده بود. قيمت گوشت گاو و گوساله بي استخوان نيز افزايشي دو درصدي داشت به طوري كه هر كيلو از اين نوع گوشت به طور متوسط در هفته گذشته 2 هزار و 795 تومان فروخته شد. در همين مدت قيمت هر كيلو گوشت گاو و گوساله بدون استخوان در ميادين شهرداري 2 هزار و 380 تومان فروخته شد. براساس گزارش بانك مركزي، در هفته گذشته قيمت پنير و كره پاستوريزه نسبت به هفته مشابه ماه قبل به /0 3ترتيب درصد كاهش /0 4و درصد افزايش يافت قيمت ساير اقلام گروه لبنيات در هفته قبل ثابت ماند. در هفته مورد گزارش قيمت /0 5قند درصد /0 3شكر درصد و روغن نباتي /0 2جامد درصد افزايش نشان داد به طوري كه قيمت هر كيلو قند هفته قبل به 424 تومان رسيد همچنين هر كيلو شكر نيز به قيمت 380 تومان فروخته شد. در همين هفته قيمت هر كيلو روغن نباتي جامد در بسته بندي /3 5حلب كيلوگرمي 2 هزار و 220 تومان فروخته شد درحالي كه قيمت هر ليتر روغن نباتي مايع /0 3با درصد كاهش نسبت به هفته مشابه اسفندماه به طور متوسط به 709 تومان رسيد قيمت هر ليتر روغن نباتي مايع در ميادين شهرداري بين 685 تا 690 تومان فروخته شد. براساس اين گزارش، در هفته يادشده درمقايسه با مدت مشابه ماه قبل قيمت انواع برنج /1 2وارداتي درصد /1 5تا درصد كاهش داشت هر كيلو مرغ تايلندي هفته قبل به طور متوسط با قيمت 419 تومان فروخته شد قيمت هر كيلو برنج غيرتايلندي نيز با كاهش قيمت در هفته گذشته به 522 تومان رسيد. برخلاف كاهش قيمت برنج وارداتي برنج داخلي درجه دو /با 2 درصد 0 افزايش قيمت روبه رو شد و قيمت هر كيلو از اين برنج به 584 تومان رسيد قيمت هر كيلو از اين نوع برنج در ميادين شهرداري بين 530 تا 560 تومان فروخته شد قيمت برنج داخلي درجه يك نيز طي هفته مورد گزارش بدون تغيير بود. هر كيلو از اين نوع برنج با قيمت 971 تومان دادوستد شد. قيمت هر كيلو برنج داخلي درجه يك در ميادين ميوه و تره بار در مدت يادشده 840 تومان تعيين شده بود.