Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810128-54797S2

Date of Document: 2002-04-17

است جهانگردي دومين صنعت بزرگ، آلمان در سال هاي اخير همزمان با توسعه صنعت هوايي، جهانگردي نيز در كشورهاي مختلف گسترش پيدا كرده است، در اين ميان طبق آماري كه از سوي سازمان جهاني گردشگري اعلام شد، آلمان ششمين كشور دنيا از نظر مقصد جهانگردان محسوب مي شود. درحال حاضر با توسعه اقتصادي در اين كشور تعداد جهانگردان درآلمان گسترش پيدا كرده، به خصوص درزمينه گردشگري بعد از اتحاد دو آلمان مردم آلمان شرقي با شعار مسافرت ارزان بهتر از عدم انجام آن است به رشد صنعت گردشگري در اين كشور سرعت بيشتري داده اند. به طوري كه هم اكنون صنعت جهانگردي در درصد 8آلمان توليد ناخالص ملي (GDP) را تشكيل داده و براي /2 8ميليون نفر كار ايجاد نموده يا به عبارت ديگر 8 درصد از جمعيت فعال اين كشور در اين بخش مشغول به كار هستند. درآمد بخش جهانگردي اين كشور در سال 1999 رقمي معادل 257 ميليارد مارك آلمان بود. بدين ترتيب جهانگردي بعد از اتومبيل سازي دومين صنعت بزرگ آلمان را تشكيل مي دهد. بنا به آمار صنعت گردشگري در اين كشور طي سال 1999 رقمي /29 5معادل ميليارد دلار ارز خارجي وارد آلمان كرده است كه از اين ميزان 2 تا 3 درصد از عملكرد اين بخش به شهرداري ها تعلق مي گيرد. همچنين در 1999 101 سال ميليون نفر در اين كشور به مسافرت رفتند كه در حدود 85 ميليون نفر از آنها گردشگران داخلي و 16 ميليون نفر نيز گردشگران خارجي را تشكيل مي دادند. در همان سال تعداد گردشگران /5 6داخلي درصد گردشگران /4 9خارجي درصد نسبت به سال 1997 افزايش داشته است. همچنين بنا به آمار بانك مركزي آلمان هزينه مسافرتي مردم اين كشور طي سال هاي 1987 الي 1997 معادل 75 درصد افزايش يافته در صورتي كه درآمدها دراين مدت فقط 36 درصد افزايش داشته است. از سويي ديگر آلمان اولين كشور جهان در برگزاري نمايشگاه ها و چهارمين در برگزاري همايش ها و گردهمايي هاي بين المللي است. در حقيقت اين كشور در برگزاري نمايشگاه ها رهبريت جهان را به عهده داشته و از سابقه تاريخي در اين زمينه برخوردار است كه دوران آن به زمان قرون وسطي كه تك بازارها وجود داشت بازمي گردد. در آن زمان بازارهاي مكاره تحت نظر و حمايت شاهزادگان قرار داشتند به طور مثال: فردريش دوم در 11 ژوئيه سال ميلادي 1240 امتياز برپا كردن نمايشگاه را به شهر فرانكفورت ارائه كرد و تجاري را كه جهت حضور در اين نمايشگاه سفر مي كردند موردحمايت خود قرار داد. امروزه نمايشگاه هاي بين المللي بيشتر جنبه تخصصي دارند و از 150 نمايشگاه بزرگ بين المللي دوسوم آن در آلمان برگزار مي شود. درحال حاضر سازمان گردشگري آلمان كه در سال 1945 از طرف دولت به عنوان مسوول بازاريابي ملي و فدرال آلمان عهده دار امور جهانگردي در اين كشور است با گشودن 27 مركز در سراسر جهان تلاش بسياري را براي توسعه اين بخش و معرفي جذابيت هاي فراوان گردشگري كشورش انجام داده است. از سال 1999 نيز اين سازمان مسووليت بازاريابي و گردشگري داخلي را به عهده گرفته و در نظر دارد با اجراي طرح هايي به گردشگري داخلي نيز رونق دهد. بنا به گزارش سازمان گردشگري آلمان، اين كشور روزبه روز موردتوجه بيشتر خارجيان قرار گرفته و تعداد ورود جهانگردان به آن روبه افزايش است. آمريكايي ها باتوجه به علاقه خود براي بازديد از بخش شرقي آلمان داراي مقام برتر اعزام جهانگرد به اين كشور هستند، كشورهاي آسيايي نيز به دليل مواجه شدن با بحران اقتصادي جهانگردان كمتري به آلمان اعزام كرده اند. براساس گزارش سازمان جهانگردي آلمان 65 درصد بازديدكنندگان از اين كشور به دلايل خصوصي به آلمان سفر مي كنند از مجموع بازديدكنندگان از سراسر جهان 43 درصد براي تعطيلات 22 درصد براي ديدار از اقوام و دوستان و 35 درصد براي تجارت به آلمان سفر مي كنند. همچنين به طور متوسط آمريكايي ها 10 شب ژاپني ها 8 شب و جهانگردان اروپاي غربي 5 شب را در سال 1999 در آلمان گذرانده اند.