Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810128-54795S6

Date of Document: 2002-04-17

دانش پذيران كارشناسي ارشد دوره فراگير فراخوانده شدند دانشگاه پيام نور گروه علمي فرهنگي: دانشگاه پيام نور اعلام كرد كه همه داوطلبان شركت در دوره كارشناسي ارشد دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور - مركز تهران - كه ثبت نام اوليه راانجام داده اند، براي دريافت برنامه درسي به واحد تحصيلات تكميلي اين دانشگاه مراجعه كنند. ظرفيت پذيرش دانشجو در اين مقطع نفر 220 در نظر گرفته شده است. براي نام نويسي در مقطع كارشناسي ارشد دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور تنها شرط معدل مطرح است. در اين مقطع براي رشته هاي علوم انساني معدل 16 و ساير رشته هاي تحصيلي كارشناسي معدل 15 در نظر گرفته شده است.