Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810128-54791S3

Date of Document: 2002-04-17

توماس كين كيد، نقاش جلوه هاي نور هنرمندان و دوستداران توماس كين كيد آثار وي را جمع آوري مي كنند. اكسپرسيونيسم مسيحي وي درخشش چشمگير در آثارش دارد. به همين علت است كه وي را نقاش نور خوانده اند. آثار وي اغلب مبتني بر تجارب شخصي است. آثار وي بيش از هر نقاش حال حاضر آمريكا در ميان مجموعه علاقه مندان جا دارد. آثار وي را كه تقريبا درباره تمام موضوع هاست، مي توان در هر جايي مشاهده كرد، مثلا روي جلد كتب انجيل، تنديسها، تقويم، پتو، محافظ صفحه رايانه و غيره. خانواده اش همواره آثار اوليه وي را تشويق مي كردند. مادرش اغلب ديوار خانه را با آثار وي تزئين مي كرد. در شش سالگي بود كه كين كيد به نقاشي با رنگ روغن علاقه مند شد و تا وقتي كه شانزده ساله شده بود، استعداد هنري اش كاملا آشكار شده بود. در اين هنگام بود كه نزد گلن وسلز نقاش كارآموز شد. وي سپس در دانشگاه كاليفرنيا در بركلي و دانشكده هنري طراحي در شهر پاسادينا در كاليفرنيا تحصيل كرد. كين كيد را اغلب نقاشي مي دانند كه از جلوه هاي نور استفاده مي كند. لبه هاي نرم و درجه نور موجود در آثار وي به محيط پيرامون گرمي مي دهد. اين نقاش چپ دست در سال در 1958 كاليفرنيا متولد شد. در سال با 1982 نانت ازدواج كرد و اكنون صاحب چهار دختر است. اما پس از ازدواج بود كه وي به طور جدي به انتشار آثارش وي پرداخت در هفته شش روز كار مي كند.