Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810127-54790S4

Date of Document: 2002-04-16

پايان مسابقات اسكي دانشجويان گروه ورزشي: رقابت هاي اسكي قهرماني دانشجويان دختر دانشگاههاي آزاد اسلامي سراسر كشور كه در پيست ديزين جريان داشت، ديروز با شناخت نفرات برتر به كار خود پايان داد. در پايان اين مسابقه ها كه با شركت 53 اسكي باز از واحدهاي مختلف دانشگاهي برگزار شد، سميرا زرگري از دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك به مقام نخست دست يافت و زهرا ساوه شمشكي و صنم مقاره اي به ترتيب ازواحدهاي تهران مركز و تهران شمال در مكانهاي بعدي ايستادند. در قسمت تيمي اين رقابتها تيم واحد اراك با كسب 40 امتياز اول شد و تيمهاي تهران مركز و رودهن به ترتيب با كسب 31 و 26 امتياز صاحب عناوين بعدي شدند.