Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810127-54789S1

Date of Document: 2002-04-16

درخواست ايران از دولت هاي اسلامي براي قطع صدور نفت به حاميان اسرائيل امير كويت امير قطر رئيس جمهوري ايران وليعهد عربستان امير امارات سيد محمدخاتمي رئيس جمهوري اسلامي ايران در پيامي به شيخ حمدبن خليفه آل ثاني امير قطر و رئيس اجلاس سران سازمان كنفرانس اسلامي، با تاكيد بر لزوم اجراي جدي مصوبات سازمان كنفرانس اسلامي در مورد تحريم همه جانبه رژيم اسرائيل، خواستار قطع همزمان صدور نفت ازسوي كشورهاي اسلامي صادركننده نفت به حاميان اصلي اين رژيم به مدت يك ماه براي نشان دادن اعتراض جدي به اين تراژدي قرن شد. در بخشي از پيام رئيس جمهوري آمده است: گر چه موجوديت رژيم صهيونيستي بر غصب و كشتار و بيرون راندن صاحبان فلسطين عزيز از سرزمين خود و سركوب نيم قرنه عزيزاني است كه با همه مشكلات وطن خود را رها نكرده اند، ولي همان گونه كه جهان شاهد است جنايات اخير اين رژيم، در تاريخ معاصر بشري كم نظير است. آنچه رخ مي دهد صرف نظر از همه اختلاف نظرهاي سياسي و عقيدتي، جنايت عليه بشريت است و گرچه وجدان ملت ها، به خصوص ملت هاي مسلمان دراين مورد بيدار است و موج تظاهرات اعتراض آميز همه جا را فراگرفته است، ولي مع الاسف اين جنايات با حمايت و رضايت ايالات متحده آمريكا صورت مي گيرد، امري كه هرگونه ترديد را حتي در خوش بين ترين افراد و مجامع نسبت به بيطرفي آمريكا از ميان مي برد كه سياست رسمي و علني خود را بر حمايت از جنايتكاران و اعمال فشار بر مظلوم ترين ملت عالم قرار داده است. ساير مجامع و دولت ها هم در برابر اين فجايع تكان دهنده به مسئوليت انساني خود عمل نكرده اند. در بخش ديگري از پيام خاتمي تصريح شده است: انتظار اين است كه كشورهاي اسلامي از طريق سازمان كنفرانس اسلامي كه براي حمايت از قدس شريف و ملت مظلوم فلسطين تشكيل شده است در اين جهت فعال شده و براي جلوگيري از موج كشتار و ترور و ويرانگري اسرائيل به اقدام مناسب دست زنند و در درجه اول نسبت به اجراي جدي و كامل مصوبات سازمان كنفرانس اسلامي در مورد تحريم همه جانبه اين رژيم از سوي همه كشورهاي اسلامي اقدام شود. همزمان صدور نفت به حاميان اصلي اسرائيل از سوي كشورهاي اسلامي صادركننده نفت، دست كم به مدت يك ماه براي نشان دادن اعتراض جدي خود به اين تراژدي قرن و وادار كردن ديگر دولت ها و مجامع براي فشار آوردن بر رژيم اسرائيل، قطع شود و ازسوي ديگر تمهيدات لازم براي كمك همه جانبه به انتفاضه و مساعدت هاي داوطلبانه براي تامين نيازهاي اوليه زنان و مردان و جوانان وكودكان كه در معرض كشتار عمومي هستند از سوي كشورهاي اسلامي انديشيده شود. رئيس جمهوري در خاتمه نامه خود آورده است: از جنابعالي مي خواهم كه به عنوان رئيس سازمان كنفرانس اسلامي و به نام اين سازمان نهايت مساعي خود را به كار بنديد تا با تمهيداتي فوري و تصميم گيري عاجل در اين موارد، گامي در انجام وظيفه سنگيني كه موقعيت فعلي فلسطين در برابر همه جهانيان نهاده است، برداشته شود. نامه به سران عرب رئيس جمهوري در پيام مشتركي به امير عبدالله بن عبدالعزيزوليعهد و نايب شوراي وزيران و رئيس گارد ملي كشور عربستان سعودي، شيخ جابر الاحمد الصباح امير دولت كويت و نيزشيخ زايدبن سلطان آل نهيان رئيس دولت امارات متحده عربي، با اشاره به حوادث اخير در سرزمين هاي اشغالي بر اقدام جدي كشورهاي اسلامي از طريق سازمان كنفرانس اسلامي براي جلوگيري از موج كشتار، ترور و ويرانگري رژيم اسرائيل و نيز نجات ملت مظلوم و ستمديده فلسطين تاكيد كرد. در بخش هايي از اين پيام آمده است: اوضاع بحراني و غم انگيز فلسطين و جنگ و خونريزي رژيم اشغالگر اسرائيل عليه اين ملت مظلوم و بي دفاع، خشم و نفرت مردم جهان را برانگيخته است، در دوراني كه جامعه جهاني با اعلام انزجار از تروريسم بين المللي به دنبال يافتن راه هاي مبارزه با اين پديده شوم و خطرناك است، رژيم اسرائيل بر شدت جناياتش افزوده و با بي پروايي بي سابقه اي دامنه توريسم دولتي خودرا گسترش داده است. اينجانب معتقدم لازم است همه توان خود را به نحوي كه نشان دهنده وحدت نظري و عملي در حمايت از مظلوم ترين ملت عالم و هشداري اساسي به رژيم اسرائيل و حاميان آن براي خودداري از ادامه خشونت و جنايت باشد به كار گيريم و از سوي ديگر تمهيدات لازم براي كمك همه جانبه به انتفاضه و مساعدت براي تامين نيازهاي اوليه زنان، مردان و كودكان فلسطين كه در معرض كشتار عمومي هستند، بينديشيم.