Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810127-54788S6

Date of Document: 2002-04-16

شهردار اصفهان: بهترين راه براي اداره كامل نظام شورايي است شهرها، استقرار شهردار اصفهان تركيب شوراي اسلامي شهر اصفهان را تركيبي كامل براي اداره شهر دانست. به گزارش خبرنگار ما در اصفهان محمدعلي جوادي هماهنگي شوراي شهر وشهرداري اصفهان را نشانگر كار خوب شورايي و مشاركت مردمي براي اداره شهر ذكر كرد و گفت: در سه سال گذشته اين ادعا به اثبات رسيد كه شهرها بايدبه دست مردم اداره شود و بهترين روش در اجراي اين مهم، روش شورايي است. شهردار اصفهان با اعلام جذب صددرصد بودجه شهرداري در سال تحقق 80 اين امر را حاصل هماهنگي مديران شهر و شوراي اسلامي شهر اصفهان دانست و افزود: فرهنگ شهرنشيني و شهروندي دراصفهان در سطح بالايي قرار دارد و مردم اين شهر با همكاري مديران شهر توانسته اند درتحقق عمران شهري يار و ياور ما باشند.