Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810127-54787S1

Date of Document: 2002-04-16

رئيس شوراي شهر: تعرفه فروش تراكم در تهران تغيير نكرده است محمد عطريانفر رئيس شوراي شهر تهران ديشب در گفت وگويي با خبرنگار ما شايعات و گزارش هاي نادرست مبني بر افزايش تعرفه فروش تراكم در شهر تهران را تكذيب كرد. وي گفت: متاسفانه به دليل ناپايداري اقتصاد شهري ما، با كمترين تغيير در مديريت شهري - خاصه در كلان شهري مانند تهران - و طرح چشم اندازي از برنامه ها و فعاليت هاي آتي مديريت جديد، نهادهاي واسطه اي و مياني با تحركاتي كه از خود نشان مي دهند به برخي از اين مسائل دامن مي زنند و نظام اقتصاد شهري را دچار عدم تعادل بيشتري مي كنند. ما در گذشته براساس روند رشد قيمت ها به مرز پايداري در قيمت مسكن رسيده بوديم. با حضور مهندس ملك مدني در مديريت شهر تهران سياست هاي وي از جمله ساماندهي نظام شهري اعلام شد كه نظام مند شدن ساخت و ساز يكي شهر، از اين سياست هاست. رئيس شوراي شهر افزود: ساخت و ساز به شدت بي رويه و زياد در مناطق شمالي شهر تهران طي سال هاي گذشته موجب مشكلات عديده اي شده است. اين مشكلات عمدتا ناشي از آن است كه متاسفانه تهران طرح جامع ندارد و مدت اجراي طرح جامع آن در سال 75 به پايان رسيده و طرح تفصيلي مناطق نيز قديمي شده است. ما در سال پيش حجم سنگيني از ساخت و ساز را در تهران به ميزان 18 ميليون متر مربع داشتيم و در سال قبل از آن حدود 20 ميليون متر مربع ساخت و ساز داشته ايم. درحالي كه ميانگين ساخت و ساز در دهه گذشته سالانه حدود ميليون 10 متر مربع بوده است. از سوي ديگر بر پايه فضاي موجود 720 كيلومتر مربعي خدمات شهري تهران و براساس طرح مصوب 120 درصد تراكم ساخت و ساز و در برخي موارد 180 درصد تراكم امكان استقرار خوابگاهي 12 ميليون نفر در تهران وجود دارد درحالي كه در شرايط فعلي كمتر از 8 ميليون نفر استقرار خوابگاهي در تهران داريم. به بيان ديگر ظرفيت هاي بسيار زيادي از مسكن در حال حاضر در تهران خالي و بدون استفاده مانده است. چراكه به دليل برخي از ناهنجاري ها در اقتصاد ملي از جمله سردرگمي سرمايه گذاران سرمايه هاي آنها به سوي بخش امن مسكن منتقل شده است. علاوه بر اين فروش تراكم از سوي شهرداري آن هم با ثمن بخس، ارزش افزوده فراواني را نصيب سرمايه گذاران در بخش مسكن ساخته است و براي آنها راكد ماندن سرمايه به مدت يكي دو سال هيچ مانع و زياني ندارد. درواقع حجم گردش پول در حوزه اقتصاد شهري بسيار بيشتر از آن چيزي است كه به عنوان تقاضا براي مسكن مي تواند مطرح شود و به يك نقطه تعادل نرسيده است. ما در جمع بندي خود به اين نتيجه رسيديم كه در مناطق شمالي شهر تهران به دليل حجم تراكمي كه در گذشته فروخته شده، مشكلات عديده اي به لحاظ ساختار شهري به وجود آمده است. از جمله حمل و نقل و عرضه فضاهاي مشاع و فضاي سبز با مشكل روبه رو شده است. براساس سياست هاي جديدي كه در شهر تهران برپايه استراتژي ساخت و ساز و منشور شهر تهران، نظام خدمات رساني دستگاههاي مسئول و حركت مديريت شهري پيش بيني شده، ما بايد سرفصل درآمدهاي شهرداري را اصلاح در كنيم حال حاضر بيش از 50 سرفصل فعال درآمدي در شهر داريم كه متاسفانه فقط 20 درصد درآمد شهرداري از همه آنها حاصل مي شود و 80 درصد درآمد فقط از فروش تراكم استحصال مي شود. در جهت ساماندهي اين نظام درآمدي ما درصدد كاهش حجم درآمد شهرداري از محل تراكم و افزايش درآمد در سرفصل هاي ديگر هستيم تا بار سنگيني بر دوش مردم تحميل نشود. براي 22 منطقه شهر تهران دستور تهيه طرح تفصيلي به مشاوران داده شده است و ظرف كمتر از 6 ماه آينده اين طرح ها به تصويب شوراي شهر و كميسيون ماده 5 خواهد رسيد و هر اتفاقي در تغيير روش فروش در بخش تراكم بر پايه طرح تفصيلي صورت خواهد گرفت. در وضعيت فعلي مناطق يك تا هفت تهران به شدت متراكم شده است و اين كه براساس همان دست ودلبازي گذشته تراكم فروخته شود، جزو سياست هاي آينده شهر نخواهد بود. رئيس شوراي شهر تصريح كرد: در حال حاضر هيچ تغييري در تعرفه فروش تراكم در حد مجاز و قانوني و اجازه ساخت و ساز در هيچ يك از مناطق تهران به وجود نيامده است. به نظر مي رسد براي ايجاد تعادل در شهر تهران بايد در مناطق محروم تسهيلات بيشتري براي ساخت و ساز فراهم كرد تا سرمايه گذاري بخش ساختمان شهري به سمت مناطقي كه نيازمند آباداني بيشتر است منتقل شود و در مناطق شمالي شهر كه عملا همه سرمايه ها و ذخيره هاي خود را مصرف كرده اند، علي القاعده فروش تراكم نمي تواند به صورت گذشته ادامه داشته باشد. البته اين امر بايد در قالب قوانين و مقررات مربوط تدوين و اعلام شود.