Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810127-54781S4

Date of Document: 2002-04-16

دختران دبيرستاني آموزش حقوق مي بينند گروه علمي فرهنگي: در سال 1381 نزديك به 60 درصد دانش آموزان دختر توسط مشاورين تعليم ديده، آموزش حقوق مي بينند. به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، در راستاي اجراي اين طرح، جمعي از مشاورين مدارس دخترانه در دوره اي تحت عنوان آموزش حقوق به دختران تحت آموزش قرار گرفتند. هدف از اجراي اين طرح آموزش حقوق به دختران سال دوم دبيرستان است كه طي آن دختران نوجوان مي توانند با انواع حقوق از جمله اجتماعي، بهداشتي، مدني و... آشنا شوند. اين طرح به دليل آسيبپذيرتربودن دختران و شرايط ويژه آنان از دختران آغاز مي شود و در برنامه هاي آتي، دانش آموزان پسر هم تحت پوشش آن قرار مي گيرند.