Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810126-54773S1

Date of Document: 2002-04-15

براي نخستين بارمهندسان ايراني نيروگاه برق بادي مي سازند نيروگاه برق بادي بينالود با /23 1ظرفيت مگاوات توليد نيروي برق در 35 واحد 660 كيلوواتي ساخته مي شود. به گزارش خبرنگار ما، پروژه نيروگاه برق بادي بينالود كه قرارداد احداث آن بين گروه صنعتي سديد و شركت برق منطقه اي خراسان و شركت توانير منعقد شده، با هزينه ارزي بالغ بر 12 ميليون دلار و 32 ميليارد هزينه ريالي طي مدت ماه 18 ساخته نصب و راه اندازي خواهد شد. اين براي نخستين بار در كشور است كه اجراي پروژه احداث نيروگاه برق بادي توسط يك شركت صنعتي ايراني انجام مي شود. باتوجه به اهميت روزافزون توليد برق از انرژي هاي ناآلاينده و پايان ناپذير مانند انرژي باد، آب و نظاير آن كه به موازات كاهش منابع انرژي فسيلي انجام مي شود، يكي از نشانه ها و شاخصه هاي جوامع پيشرفته به شمار مي شود.