Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810125-54763S3

Date of Document: 2002-04-14

اداره نظارت و بازرسي با فعاليت هاي برخورد مي كند غيرمجاز ورزشي گروه ورزشي: اداره نظارت و بازرسي تربيت بدني استان تهران در راستاي اهداف عاليه ورزشي و يكنواخت كردن امور در بخشهاي مختلف ورزشي آمادگي خود را در سال جاري براي رسيدگي و پاسخگويي به شكايات شهروندان استان تهران در خصوص فعاليتهاي غير مجاز ورزشي، اعلام كرد. اداره كل تربيت بدني استان تهران اعلام كرد: در اين خصوص اداره نظارت و بازرسي بر اماكن ورزشي از شهروندان تهراني درخواست كرد تا با مشاهده هرگونه تخلف از مديران اماكن ورزشي، مربيان در رابطه با فعاليت هاي غير مجاز فرهنگي ورزشي و همچنين توزيع و استفاده از مواد نيروزا در اماكن ورزشي، موارد را به صورت كتبي به اين اداره و يا به تربيت بدني منطقه اعلام نمايند. اداره نظارت و بازرسي بر اماكن ورزشي استان تهران در طول سال گذشته 956 مورد بازديد بعمل آورده است.