Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810125-54762S3

Date of Document: 2002-04-14

بيانيه شوراي شهرتهران به مناسبت درگذشت دكتر دكتر سحابي شوراي اسلامي شهر تهران ديشب به مناسبت درگذشت دكتر يدالله سحابي بيانيه اي صادر كرد. متن اين بيانيه به شرح زير است: تاريخ ايران نوين (از مشروطه به بعد ) يك ويژگي عمده دارد كه جهت گيري سياست، اقتصاد و فرهنگ اين كشور را فارغ از اين ويژگي نمي توان تحليل و شناسايي كرد. اين ويژگي، رويارويي ناگهاني ايرانيان با مجموعه اي پيچيده به نام مغرب زمين است. اين رويارويي بارها ايرانيان را در برابر انتخابهاي دشوار و سرنوشت ساز قرار داده است. شاه بيت معضل يا مشكله ايرانيان در اين عهد، يافتن راه حلي منطقي براي جلوگيري ازچيرگي نيروي توفنده دانش و فرهنگ غرب بر فرهنگ و دانش رو به اضمحلال ايران بود. به همين علت از 100 سال پيش علم در ايران اهميت ويژه اي يافت و به يكي از اركان سياست، فرهنگ، اقتصاد و حتي ايدئولوژي در ايران تبديل شد. بار اين رويارويي سهمگين را مردان و زناني به دوش كشيدند كه شماري از آنان سالها پيش از دوران ما جان به جان آفرين تسليم كرده اند و شماري ديگر در دوران ما رخت ديار باقي پوشيده اند. مرحوم دكتر يدالله سحابي در زمره مرداني است كه قريب 70 سال از عمر خود را صرف اين هدف ديني، ملي و انساني كرد. او در سالهاي نخست اين قرن به همراه گروهي ديگر از فرهيختگان ايران براي كسب دانش هاي نوين راهي غرب شد و در بازگشت همه توش و توان خود را براي غبارروبي از چهره دين و مليت ايرانيان كه زير فشار مضاعف استعمار خارجي و استبداد داخلي و فقدان دانش علمي كدر شده بود، به كار گرفت. مقارن زماني كه تشعشعات فكري علامه فقيد نائيني در حوزه علوم به ديني، طرفداران سياست ديني (نه دين سياسي ) غرور بخشيده بود بزرگواراني چون دكتر يدالله سحابي و مهندس مهدي بازرگان نيز رسالتي مشابه را در زمينه آشتي دادن دين و دانش به عهده گرفتند. نتيجه مجاهدت هاي اين بزرگواران در حوزه علوم تجربي اولي در زمينه علوم زيستي و دومي در زمينه ترموديناميك - اين شد كه هزاران جوان دانش آموخته ايراني از حقارت انديشه ناتواني دين در برابر علم رهيدند و بنيان جنبش روشنفكري عظيمي را پي نهادند كه دست كم شش دهه بر تحولات اجتماعي و سياسي ايرانيان تاثيرات مثبت و ماندگار گذاشت. اين روزها كه جامعه علمي و فرهنگي كشور در سوك مرحوم دكتر يدالله سحابي نشسته است شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان نهادي مدني كه بر اثر كوشش هاي دانشوراني مانند ايشان و ديگر قشرهاي فرزانه كشور در دانشگاهها و مدارس علوم ديني كشور، شكل گرفته است، اين ضايعه را به دانش دوستان و دين پروران ايران و خانواده آن مرحوم تسليت مي گويد و همشهريان و هموطنان عزيز را به شركت در مراسم بزرگداشت اين دانشمند فقيد فرامي خواند.