Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810125-54754S2

Date of Document: 2002-04-14

شاهنامه; حقيقي ترين سند تاريخ و جغرافيا در جهان گفت وگو با فريدون جنيدي زبان شناس و فرهنگ شناس دكتر فريدون جنيدي نام آشناي دنياي زبان و ادبيات باستاني سال ها پيش مكاني را به نام بنياد نيشابور ثبت كرد كه پشت جلدبيشتر كتابهايي كه نشاني از فرهنگ اصيل و شاخه هاي زبان ايراني دارند، حضور نامش قطعي است. بنياد نيشابور نقش تاليف و حمايت كتابها ومجموعه هايي را مي پذيردكه به نوعي قصد زنده كردن فرهنگ اسطوره اي ايران و ارائه و آموزش زبان هاي ايراني را دارند. كتابهايي چون: فرهنگ واژه هاي همانند در زبان ارمني، اوستايي، پهلوي، فارسي، عرفان ايران وجهان بيني سيستمي، پژوهشي در تبار مشترك تورانيان و فرهنگ ايرانيان، راجي، واژه هاي فارسي در زبان اويغوري چين، ادبالكبير و ادب الصغير، نمونه هاي شعر امروز در افغانستان، نشان رازآميز يا گردونه مهر و... جنيدي نويسنده و مولف كتابهايي است كه به نوعي بر گفته هاي فردوسي در شاهنامه مبتني است و داستان هاي كوچك و بزرگ آن را در شكل هاي مختلف بيان مي كند: داستان هاي رستم پهلوان، رستم و افراسياب، زال و رودابه، هفت خان رستم و همچنين زندگي و مهاجرت آرياييان بر پايه گفتارهاي ايراني، نبرد انديشه ها در ايران پس از حقوق اسلام، بشر در جهان امروز و حقوق جهان، نامه فرهنگ ايران و... پس از گذشت بيش از 22 سال از تولد بنياد نيشابور اين ساختمان قديمي و گرم هنوز هم ميزبان برگزاري مراسم شاهنامه خواني و ارائه دهنده انواع خدمات فرهنگي به دوستداران و دانشجويان مختلف مرتبط با رويه خود است. جنيدي مي گويد: پس از كوشش هاي مختلف و پي گيري هاي مداوم پيش از انقلاب در مسائل فرهنگي كه مدام به دربسته مي خورد دي ماه 1358 به جايي رسيدم كه انتهاي همه تصميم هايم را معنا مي داد: تشكيل يك بنياد ملي بدون دخالت دولت روز! چرا كه دولتهاهميشه به مسائل روز توجه دارند و كشور ما يك كشور روز نيست بلكه، كشور هزاره هاست. بنابراين براي كشور هزاره ها حداقل سال 200 فرصت لازم است تا فقط بتوان فرهنگ را راهگشايي كرد. وي ادامه مي دهد: همان شب برنامه اي نوشتم كه نيازها و ملزومات اين هدف را مشخص مي كرد و از همان موقع كارها را به سه بخش زبان، فرهنگ و دانش تقسيم ما كردم نيازمند به داشتن فرهنگ و زبان هاي ايران باستان هستيم و براساس آن، دو فرهنگ اوستايي و پهلوي را محور اصلي قرار داده ايم. از طرفي ماخيل عظيمي از زبان هاي ايراني داريم كه بايد در كار بر روي آنها بكوشيم; انواع زبان هايي كه به زبان ايراني امروز ما ختم مي شود. همچنين فرهنگي كه با اين زبان ها طي ساليان و هزاره هاي مختلف به جهانيان عرضه شده، داراي شاخه هاي بسيار زيادي است ودانش ايراني كه هميشه خدمات ارزنده اي به دانش جهاني كرده است. بنياد نيشابورداراي كتابخانه بسيار پرارزش و منبع بسيار عظيمي جهت يافتن پاسخ هاي متعلق به قرون مختلف و موزه اي كوچك از سنگ ها، يادواره ها و تنديس هايي حاكي از زمان هاي مختلف زمين شناسي و باستاني ايران است. وي با لبخند پرغرور و نگاهي راسخ در ادامه چنين مي گويد: كساني كه به اين مسائل نمي انديشند، كارگزاران فرهنگ ايراني نيستند و كساني كه مي انديشند اندك هستند. ما اينجا محيط فرهنگي و ايران باستاني كوچكي ساخته ايم كه از همان تعداد اندك به شدت من پشتيباني مي كند تنها چون نيستم، روان نياكانمان با ماست و عشق دوستان و جوانان مشتاق در گوشه گوشه اين كتابخانه و اين اتاق ها! از فعاليت هاي تحقيقاتي و پخش كتابهاي منتشر شده بنياد مي پرسم، پاسخ مي دهد: سه كار انجام مي دهيم; برگزاري كلاس هاي آموزش زبان هاي ايراني و تفسير شاهنامه، كمك به دانشجويان در همه سطوح براي گذراندن پايان نامه يا رساله و يا كمك تحقيقاتي و مهم تر از همه چاپ و ياري رساندن به كساني كه مي خواهند در يكي از زمينه هاي فرهنگي يا دانش، كتابي را به ثمر برسانند. ولي كتابهاي ما به هيچ وجه در سطح وسيع به بازار عرضه چون نمي شود، نه بودجه اي داريم و نه اكثر مردم خواستار اين گونه كتابها هستند و جالب اين جاست كه همه اين فعاليت هابه صورت كاملارايگان صورت مي پذيرد. جنيدي، شاهنامه را اولين تاريخ مكتوب جهان و صحيح ترين تاريخ قبل از تشكيل كشور ايران در زمان آرياييان نخستين مي داند و مي گويد: حقيقي ترين مجموعه از كوشش ها و رنج هاي گذشتگان ما شاهنامه است و آئينه اي از فرهنگ و رسوم ايران! جنيدي اولين كسي است كه نظريه اي مبني بر وجود آتشفشان هاي فعال در شاهنامه و همه متون باستاني ارائه داده است. وي سال ها پيش ادعا كرد كه اژدها و حضور مداوم اين موجود خيالي در متون قديمي حاكي از آتشفشان هاي فعال در نقاط مختلف دنيااست و همين انديشه به پروفسور محقق بربريان برجسته در خصوص كوههاي آتشفشاني و آتشفشاني هايي كه در جهان رخ داده، كمك هاي بسياري جهت شناسايي كوه ها كرده است. جنيدي علاوه بر وابستگي به تاريخ وادب كهن، به علم و تاريخ علم نيز بسيار علاقه مند است. كتابهاي تاريخ مهندسي در ايران، شناسايي گرايش هاي علمي فرهنگي ايران، جستاري در پيشينه دانش زمين و كيهان، نقشه جغرافياي شاهنامه و... نمونه هايي از علاقه مندي و فعاليت او و بنياد در زمينه علم است. وي با تاسف از به زوال رفتن زبان ها و علوم باستان توسط نوع آموزش دانشگاهي، مي گويد: فلسفه دانشگاه ها امروز تبديل به عدم آموزش و دلزده كردن دانشجو شده است. بيش از سال 60 است كه زبان باستان در دانشگاه تهران آموزش داده مي شود و تا امروز كمتر از 20 نفر فارغ التحصيل شده اند. وي اين ناكارآمدي را دليل بر شيوه نادرست تدريس و برنامه ريزي هاي غيرعلمي مي داند و نتيجه اينكه دريك كلاس با گنجايش 70 دانشجو فقط 4 يا 5 نفر به تحصيل مشغول هستند. تنظيم از: آزاده عصاران