Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810124-54747S3

Date of Document: 2002-04-13

در جريان بازديد مديريت حمل و نقل شهري ضرورت احداث مسير خط مترو تهران اعلام شد: در جنوب غرب تهران ايرنا: با هدف تسهيل در عبور و مرور شهري، كاهش بار ترافيك و توسعه حمل و نقل شهري طي بازديد مهندس خورسندنيا - معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، محسن هاشمي -مدير عامل مترو و مشهدي ياري شهردار منطقه از 18 مسير خط راه آهن تهران - اهواز احداث خط مترو در جنوب غربي تهران ضروري عنوان شد. مهندس مشهدي ياري - شهردار منطقه 18 در اين بازديد با اشاره به وجود شهركها و روستاهاي زياد در اين محدوده و تردد روزانه اهالي ساكن در اين بخش از تهران به مركز شهر، احداث خط جديد مترو را گامي موثر در تسهيل عبور و مرور شهروندان تهران و دسترسي ايمن آنان به نقاط مختلف شهر و ساير شهركها و كارخانجات مهم اطراف تهران دانسته و خواستار تسريع در اجراء اين طرح ملي و زيربنائي شد. در اين بازديد به اهميت استراتژيك مسير اسلامشهر و شهريار با توجه به حجم تغيير مكان روزانه 225 هزار مسافر و ضرورت استفاده 75 هزار نفر از آنان از اين خط مترو در راستاي توسعه حمل و نقل شهري اشاره شد و مقرر گرديد اقدامات لازم در اجراي اين طرح، حمايت هاي ملك مدني شهردار تهران و شركت مترو صورت پذيرد. شايان ذكر است مسير متروي تهران - اسلامشهر در گام هاي بعدي به شهريار متصل و به لحاظ همجواري اين مسير با خط راه آهن تهران از مسير انحرافي به طول 400 متر به صورت زيرزمين اين شبكه به شبكه خطوط اصلي تهران متصل خواهد شد.