Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810124-54743S2

Date of Document: 2002-04-13

خبرها و نكته ها در حاشيه ايجاد شغل /3 5با ميليون تومان اين ادعا را جدي بگيريد خبر: با تحقيقات كارشناسي، خانه صنعت اعلام كرده است با دريافت تسهيلات به ازاي هر نفر 35 ميليون ريال در مدت دو ماه 350 هزار فرصت شغلي ايجاد مي كند. نكته: اين ادعا كه از سوي رئيس اتحاديه تعاوني هاي توليدي و خدمات توليدكنندگان بيان شده است جاي تامل دارد. پيش از آن كه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و... توصيه كنيم كه اين ميزان پول را در اختيار خانه صنعت قرار دهند، چند پرسش را مطرح مي كنيم هزار 350 شغل ادعايي كه در مدت 2 ماه تاسيس مي شوند تا چند ماه و يا چند سال پايدار خواهد؟ بود اين ظرفيت اشتغال در كدام رشته هاي صنعتي، خدماتي و... پنهان شده كه از ديد كارفرمايان و مديران ارشد اقتصادي پنهان مانده؟ است درصورتي كه اين ميزان پول درخواستي در اختيار خانه صنعت قرار گرفت، اما وعده داده شده محقق نشد چه بايد؟ كرد توصيه ما به مسئولان ارشد سازمانهاي مسئول و به ويژه شوراي عالي اشتغال اين است كه ادعاي رئيس اتحاديه تعاوني هاي توليدي و خدمات توليدكنندگان را به جد مورد توجه قرار داده و ميزان درستي يا نادرستي اين ادعا را پيگيري كنند. در اين صورت مي توان اميدوار شد كه شعار از واقعيات متمايز شود.