Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810124-54742S2

Date of Document: 2002-04-13

خبر و نظر اشاره: مسئولان محلي و بومي استان ها، اغلب راهكارهاي جالبي را پيشنهاد مي دهند، البته بيشتر مسئولان ستادي، اين پيشنهادهارا آنچنان هم جدي نمي گيرند، با اين حال بد نيست در برخي مواردآنها را مورد ارزيابي قرار دهيم، شايد گرهي از كارها گشوده شود. حاصل جستجوي سطر به سطر در خبرهاي آموزشي را در يادداشت هاي پراكنده خبر و نظر مي بينيد اين اخبار مربوط به شهرستانها با تمامي سادگي، گاه اطلاعات قابل ملاحظه اي را به كارشناسان شما مي دهند را به خواندن وتحليل آنها دعوت مي كنيم، اميدواريم شما نيز مطالبي را از اين دست، از مدارس روستايي و شهري و يا مراكز ستادي آموزش و پرورش براي ما ارسال كنيد. منتظر پيك هاي بهاري هستيم. * معلمان صاحب سنگ صبور مي شوند! بنابرگفته مديركل دفتربازرسي و پاسخگويي به شكايات وزارت آموزش و پرورش درجمع مسئولان بازرسي، شكايت را به مثابه سلام بدانيد كه جواب آن واجب است و بايد مراقب باشيد شما به عنوان چشم و بازوي دستگاه خود رسالت سنگيني را پذيرا شده ايد. وي گفت: غير از واحدهاي آموزشي، بايد خود ادارات نيز مورد توجه قرار گيرند و كاري به عناوين و اسم شاكيان نداشته باشيد. وي اضافه كرد: همه تلاش ما بر اين است كه بدانيم درددل و نگراني و دغدغه معلم چيست تا به رفع اين نگراني ها كمك شود. وي افزود: بازرسان در آموزش و پرورش بايد همچون سنگ صبور معلمان عمل كنند. * نظر: سال هاست كه معلمان با سنگ صبورها مكاتبه، مراوده و گفت وشنود مي كنند، اما ظاهرا نتيجه اي از اين گفت وشنودها حاصل نشده است، انتظار مي رود با توافق صورت گرفته با نمايندگان تشكل هاي فرهنگي معلمان، اولين گام عملي براي استيفاي حقوق آنان برداشته شود /1 5حضور ميليون كادر آموزشي و ستادي در وزارت آموزش و پرورش و /18 5هدايت ميليون دانش آموز توسط آنان نياز به پاسخگويي جدي و صريح از سوي مسئولان آموزشي دارد. لذا دقت و سرعت عمل بازرسان وزارت آموزش و پرورش در بررسي گلايه ها، پيشنهادها و انتقادات سازنده به مسئولان عالي رتبه وزارتخانه مي تواند زمينه را براي يك گفت وشنود بي واسطه فراهم كند. * فرهنگسازي به گفته مدير كل سنجش و ارزشيابي وزارت آموزش و پرورش در همايش زنگ تفريح يادگيري تنها، محدود به محيط كلاس يا مدارس نمي شود و امروزه فرآيند يادگيري و ياددهي در همه مكانها وجود دارد. امروز خشايار و بهروز (بازيگران سريال تلويزيوني زير آسمان شهر ) در جامعه به خلق واژه هايي مبادرت مي كنند كه فرهنگستان علوم و زبان در تلاش هاي چندين ساله خود شايد موفق به اشاعه اين واژه ها نشود و اين نشان دهنده فراگير بودن مقوله آموزش در جامعه است. وي خواستار توجه به فراهم كردن محيطهاي شاد در فضاهاي آموزشي و بهره گيري از بسترهاي آموزشي و پرورشي در ساعات تفريح شد. * نظر: بارها در گفت وگوها، مقالات و نقد برنامه هاي تلويزيوني منتقدان به اين نكته اشاره كرده اند كه خلق برخي واژه ها و رواج آن در جامعه مي تواند براي كودكان و نوجوانان خطرآفرين باشد، به خصوص كه برخي از برنامه هاي تلويزيوني نه تنها واژه هاي سطحي را رواج مي دهند، بلكه موجب كاهش تاثيرگذاري فرهنگي نهادهاي آموزشي مي شوند. طرح اين نكات به صورت طنز در گفته هاي يكي از مسئولان آموزشي مي تواند نشان دهنده اين ناهنجاري آموزشي در بين نهادهاي آموزشي رسمي و غيررسمي باشد. چنانچه برنامه هاي آموزشي تلويزيون با نهادهاي رسمي فرهنگ ساز همسو نباشد ممكن است زحمات معلمان و كادرهاي آموزشي با يك برنامه تلويزيوني سطحي به باد رود. * آموزش حقوق خانواده براي دختران دانش آموز به گفته كارشناس مسئول مشاوره سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان طرح آموزش حقوق براي دختران دانش آموز دوره متوسطه در پنج استان كشور به صورت آزمايشي اجرا مي شود. اين طرح در مرحله آزمايشي /68 6درصد دانش آموزان سال دوم دبيرستان استانهاي تهران، اصفهان، كرمان، يزد و فارس را در برمي گيرد. مرحله آزمايشي اين طرح از نيمه دوم فروردين آغاز شده و تا پايان ارديبهشت ماه ادامه خواهد داشت. به گفته وي، در اجراي اين طرح دانش آموزان در شش هفته و در هر هفته چهار ساعت آموزشهاي مربوط به درس حقوق مختلف را فرامي گيرند. وي افزود: اين طرح با مشاركت دفتر امور زنان نهاد رئيس جمهوري و با هماهنگي اداره كل مشاوره وزارت آموزش و پرورش براي ايجاد تفاهم، آگاهي و استيفاي حقوق فردي و اجتماعي دانش آموزان در جامعه و خانواده اجرا مي شود. * نظر: تفاهم و آگاهي از حقوق فردي يكي از اهداف آموزشي چنين دوره هايي است ولي اين نكته را نبايد كتمان كرد كه هنوز نظام آموزشي سياست مدوني براي شكل گيري خانواده متعادل در جامعه ارائه نكرده است. به راستي اين آموزش ها مي تواند واحد خانواده را از تنش هاي آتي برحذر ؟ دارد بازنگري دوباره به اين شيوه آموزشي مي تواند مانع بروز ناهنجاريهاي رفتاري آتي شود.