Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810124-54741S7

Date of Document: 2002-04-13

انجمن دفاع از آزادي مطبوعات محدوديت ايجاد شده براي رسانه ها در سرزمين هاي اشغالي را محكوم كرد گروه اجتماعي: انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با صدور بيانيه اي محدوديتهاي ايجاد شده براي رسانه ها در سرزمينهاي اشغالي را محكوم كرد. در اين بيانيه آمده است: در زماني كه بحران در سرزمينهاي فلسطين به ماجراي جهاني تبديل شده و توجه جامعه جهاني بيش از همه به اين نقطه از جهان جلب شده است، وظيفه خبرنگاران، عكاسان، فيلمبرداران و كارگزاران نظام اطلاع رساني جهاني سنگين تر از هميشه شده است و مردم جهان مايلند و حق دارند كه تمام حقيقت را بدانند. محدوديت هايي كه در خبر است توسط حكومت و نظاميان اسرائيل براي نمايندگان رسانه هاي خبري جهاني ايجاد شده و در چندين مورد به برخوردهاي فيزيكي و ايجاد خطرهاي جاني براي خبرنگاران و فيلمبرداران انجاميده، علاوه بر آن كه رسالت ركن چهارم دموكراسي را به مخاطره جدي مي اندازد خود ازديدگاه اصولي نشان مي دهد كه حكومت اسرائيل از نامردمي ها و تخلف هاي آشكاري كه عليه موازين حقوق بشر انجام مي دهد باخبر است و سعي در پنهان كردن آن دارد. انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ايران ضمن محكوم دانستن محدوديت هايي كه توسط دولت اسرائيل براي نمايندگان خبري جهان اعمال مي شود فشارهايي كه بر كاركنان وارد آمده است از دولت ها و مردم آزادانديش جهان مي خواهد كه با تاكيد بر موازين آزادي بيان و گردش آزاد اطلاعات به هر نحو اعتراض خود را به اين حركات ضد انساني و ضد آزادي بيان اعلان دارد.