Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810124-54741S1

Date of Document: 2002-04-13

نق زدن را متوقف كنيد روش 4 برخورد با حربه اي كودكانه بايد به اين واقعيت توجه داشت كه كودك نق نقو، ذاتا كودك مزاحم يا بدي نيست نق زدن، غالبا تنها شيوه بيان احساسات كودكان خردسال است كودكان خردسال سعي دارند در والدينشان نفوذ كنند و اين كار را با نق زدن شروع كرده و موفق نيز مي شوند. تقريبااز زماني كه دختر خردسال من اليزابت توانست جمله ها رابيان نمايد، هر موقع با خواسته هايي از قبيل: جلب توجه، خوراكي، تعمير اسباببازي و روبه رو غيره، مي شد، از حربه نق زدن استفاده مي كرد. وقتي كه سه ساله شد و به نظرم دختر بزرگي مي آمد، نق زدن هاي مستمر او مرا ديوانه مي كرد تا جايي كه من هم در مقابل زير لب غرولند مي كردم يا دندان هايم را از عصبانيت به هم مي ساييدم. يك بار من كنترل خود را از دست دادم و با فرياد شديدي به او گفتم ساكت شو كه منجر به جاري شدن سيل اشكهايش اغلب گرديد اوقات، صرفا براي خلاصي از جيغ هايش، خواسته هاي او را تامين مي كردم. نق زدن (صحبت نامناسب، توام با گريه ) مانند، صداي ناخني كه بر روي تخته سياه كشيده شود اين قدرت را دارد كه هر پدر و مادري را عصباني كند به طوري كه توان تحمل خود را از دست بدهند. بايد توجه داشت كه كودكان خردسال بسيار باهوش هستند و به اين موضوع كاملا واقفند كه اعلام خواسته هايشان بدين شيوه در والدينشان نافذ است. دكتر ميشل بوريا مولف كتاب والدين هستند كه تفاوتها را ايجاد مي كنند اظهار مي دارد كه: بايد به اين واقعيت توجه داشت كه كودك نق نقو، ذاتا كودك مزاحم يا بدي نيست. نق زدن، غالبا تنها شيوه بيان احساسات كودكان خردسال است كه در مواردي از قبيل خستگي، گرسنگي، بدخلقي، ناراحتي و يا طفره از انجام كاري، از آن استفاده مي كنند. اگرچه مهارت گفتاري كودكان سه و چهار ساله به سرعت در حال رشد است، ولي آنها كلمات كافي براي بيان احساسات خود را ندارند. حتي وقتي كودك شما قادر است كه احساسات خود را از قبيل گرسنگي و يا تنفر از نشستن بر روي صندلي مخصوص اتومبيل به خوبي بيان دارد، باز هم ممكن است كه از حربه نق زدن استفاده كند. چون به تجربه دريافته است كه قادر به جلب توجه شما از اين طريق مي باشد. دكتر كارولين كراودر روانشناس و مولف كتاب نق زدن و مراحل توقف آن قبل از شروع خشم و گريه مي نويسد: در كودكان سه و چهار ساله، كه در حال تجربه محدوديت هاي رفتاري خود مي باشند، نق زدن باعث احساس قدرت در آنان مي شود. دكتر جين نلسون يكي از مولفين كتاب انضباط مثبت براي كودكان خردسال معتقد است: اگر شما توان تحمل نق زدن كودكتان را نداشته باشيد، او بيشتر از نق زدن استفاده خواهد كرد زيرا مي داند كه نتيجه بخش حتي است سرزنش فرزندتان در اين مواقع باعث تقويت اين حالت در آنان خواهد كودكان شد فقط به توجه نياز دارند. وقتي آنها نمي دانند كه چگونه قادر به جلب توجه مطلوب مي باشند، طبيعي است كه از روش منفي استفاده كنند. لازم به ذكر نيست كه استفاده از عباراتي ازقبيل بسيار اگر خوب، ناهارت رابخوري به تو شكلات خواهم داد روش درستي نيست چون در اين حالت شما موقتا به آرامش خواهيد رسيد ولي مشكل را پيچيده تر مي كنيد. خوشبختانه شما مي توانيد اين الگوهاي رفتاري را تغيير دهيد. به نحوي كه كودك شما به جاي تنبيه شدن، جهت رشد يافتن كلامي مورد تشويق واقع گردد. دكتر نلسون تاكيد دارد كه: اگر شما از كم حوصلگي خوددست برداريد، كودك شما نيز از نق زدن دست خواهد كشيد. در ابتدا، اين روش خود به خودي به نظر غيرعملي مي آمد. ليكن چون دخترم يك نق نقوي حرفه اي بود، تصميم گرفتم كه اين روش را مورد آزمايش قرار دهم. اين كار آساني نبود. در آغاز وسوسه مي شدم كه يا بر سر او فرياد بزنم و يا در مقابل خواسته اش تسليم گردم. ليكن مصمم شدم كه با قاطعيت ايستادگي كنم. به عقيده دكتر كراودر: بايد براي تسلط بر رفتار خود تمرين زيادي انجام دهيد. پس از گذشت چند هفته در كمال شگفتي متوجه شدم كه دخترم اليزابت عادت كرده است كه به جاي نق زدن، خواسته هايش را با لحن مناسبي بيان دارد. روش كار به شرح ذيل است: - 1 اجازه ندهيد نق زدنهاي او آزارتان دهد. وقت مناسبي را پيدا كنيد تا به كودكتان اعلام نماييد كه مقررات جديدي را بايد رعايت نمايد كه: اگر نق بزند، خواسته او را تامين نخواهيد نمود. از آن به بعد، هر وقت كه او نق زد، حالت چهره خود را كاملا طبيعي حفظ كنيد. به آرامي به او بگوييد كه زماني كه او نق مي زند متوجه منظور او نمي شويد و وقتي به صحبتهاي او گوش خواهيد داد كه به نحو مناسبي خواسته اش را بيان دارد. دكتر نلسون معتقد است كه شما حتي مي توانيد علامت يا اشاره مخصوصي را، به عنوان هشدار، براي او درنظر بگيريد كه او با ديدن اين اشاره، متوجه گردد كه شما به طرز بيان او گوش نخواهيد داد مثلا به گوشتان اشاره كنيد. - 2 مطمئن شويد كه كودكتان منظور از صحبت مناسب را درك نموده است. او ممكن است واقعا تشخيص ندهد كه در حال نق زدن است و يا معاني كلماتي را كه به كار مي بريد به درستي درك ننمايد. بهترين راه اين است كه هم صحبت نق آلود و هم صحبت مناسب او را ضبط كرده و مجددا برايش پخش نماييد. (براي او توضيح دهيد كه منظور شما از استفاده از ضبطصوت، كمك و آموزش او بوده و نمي خواهيد احساس بدي را در او به وجود آوريد ). شما مي توانيد در آموزش كلمات نيز به او كمك كنيد تا زماني كه خسته، گرسنه و يا دلتنگ مي باشد از آنها استفاده نمايد. دكتر بوريا معتقد است كه : كودكان واقعا مايلند كارها راصحيح انجام ليكن دهند ما، اغلب اوقات به اشتباه تصور مي كنيم كه آنها مي دانند كه كار صحيح چيست. وقتي شما عمل صحيح را به آنها نشان دهيد آنها مدل رفتاري صحيح را براي تقليد كردن در اختيار خواهند داشت. - 3 او را به موقع تشويق نماييد. دكتر بوريا اضافه مي نمايد كه: والدين هميشه مناسب نبودن نحوه بيان كودكان را به آنها گوشزد مي كنند ولي ندرتا در مقابل گفتار صحيح آنها تشويق كافي را به عمل مي آورند. شما مي توانيد از عباراتي مثل براي اين طرز صحبت كردنت ممنونم و يا گوشهاي من شنيدن اين نحوه صحبت را دوست دارند. براي تشويق كودكتان استفاده اين نماييد شيوه به طور شگفت آوري در مورد كودك من موثر بود. هر موقع كه او تقاضايي را مودبانه مطرح مي كرد من او را از اينكه لحن مناسبي به كار برده است مطلع و از او تشكر مي كردم. در ابتدا خودم نيز از نشان دادن اين همه احساسات نسبت به لحن گفتار كودكم احساس غريبي داشتم. ليكن نق زدن هاي او به نحو چشمگيري كاهش يافت. - 4 صبر پيشه كنيد. به نظر دكتر بوريا خيلي از والدين عنوان مي دارند كه: اين شيوه را ديروز به كار گرفتم ولي نتيجه اي نداد. متوجه باشيد اگر خودتان بخواهيد يكي از عادات خود را تغييردهيد، يك شبه ميسر نخواهد بود. من پس از يك ماه متوجه تغييري در رفتار دخترم ممكن شدم است براي بعضي از كودكان زماني بيشتر و براي برخي ديگر زماني كمتر نياز باشد. متاسفانه، اگر شما در تمرين براي برقراري ارتباط صحيح به فرزندتان كمك ننمائيد، ممكن است نق زدنهاي او بيشتر شده و روابط او با دوستانش را نيز در آينده تحت تاثير قرار دهد. به گفته دكتر بوريا: هيچ كس همنشيني با يك كودك نق نقو را دوست ندارد. توجه داشته باشيد كه هدف شما اين است كه به كودكتان كمك كنيد تا در حد توانش بهترين باشد و هر قدر براي اين هدف زمان صرف نمائيد مطمئنا ارزش آن را خواهد داشت. نوشته: دبي والدمن از: سايت comاينترنتي. parents.WWW مترجم: مير رهي خاتمي