Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810124-54737S1

Date of Document: 2002-04-13

13 سال گذشته از سوي دولت پرداخت شد هزار تومان يارانه نان براي هرايراني سهم ارزش آرد در نان بسيار پايين آمده است به طوري كه در يك قرص نان 100 ريالي سهم آرد فقط 5 ريال است يك درصد جمعيت دنيا را داريم /4 6ولي درصد از مواد /2 7 نشاسته اي درصد /1 2 گندم درصد سيبزميني دنيا و نزديك /0 8به درصد برنج دنيا راايراني ها مصرف مي كنند دولت سال گذشته به طور متوسط به هر خانوار ايراني 650 هزار ريال يارانه نان پرداخت كرده ا ست. معاون زراعت وزارت جهادكشاورزي با بيان اين مطلب به خبرنگار ما درمورد يارانه گندم گفت: يارانه اي كه به طور مستقيم دولت براي مصرف گندم در سال 80 پرداخت كرده 8500 ميليارد ريال است. در واقع هر ايراني در سال گذشته 130 هزار ريال بابت نان از دولت يارانه دريافت كرده است. البته تا زماني كه قيمت ها واقعي نشود دولت مجبور به پرداخت چنين هزينه هاي سنگيني ضمن است آن كه پرداخت يارانه به اين شكل باعث اتلاف منابع ملي است. بي ارزش بودن و ارزان بودن نان باعث شده است نان هاي تهيه شده از كيفيت پاييني برخوردار شوند و مصرف نان به شكل بي رويه اي افزايش يابد و ضايعات نان بسيار بالا باشد. مهندس محمدحسين شريعتمداري در ادامه افزود: البته بالا بردن كيفيت نان تا حدي از ضايعات جلوگيري ضمن مي كند آن كه سهم ارزش آرد در نان بسيار پايين آمده است. به طوري كه سهم هزينه آرد در كل هزينه هاي نانوايي در سال 61 معادل 29 درصد بوده اما اين رقم در سال 71 به 14 درصد در سال 76 به 9 درصد و در سال 80 به حدود 5 درصد رسيده است. يعني در يك قرص نان 100 ريالي سهم آرد فقط 5 ريال است. از نظر علمي ثابت شده هر زمان قيمت مواد اوليه در يك كالا درصد بسيار پاييني را به خود ا ختصاص دهد، قطعا توليد آن كالا به سمت بي كيفيتي پيش خواهد رفت. همان طور كه اگر به حافظه خود رجوع كنيم متوجه مي شويم كه كيفيت نان طي سال هاي اخير از روندي نزولي برخوردار بوده است. شريعتمداري گفت: متاسفانه ما براي رساندن نان ارزان به دست مردم هزينه هاي زيادي پرداخت مي كنيم. بزرگترين مشكل ما اين است كه براي تهيه نان و نيازهاي غذايي آسان ترين و پرهزينه ترين راه حل يعني واردات را انتخاب كرده ايم. راه حلي كه در عين حال مضرترين راه براي كشور است. اين درحالي است كه براي رسيدن به يك كشاورزي پايدار و پاسخگو به نيازهاي داخلي از نظر منابع خدادادي كمبودي ما نداريم براي رسيدن به خودكفايي و قطع واردات نياز به يكسري آدم هاي مصمم داريم كه تصميم بگيرند و بر اجراي تصميم خودپافشاري كنند و پرداخت هزينه ها را نيز تحمل كنند. براي اين كه به يك زندگي سالم و پايدار برسيم بايد در يك مقطع چندساله زحمت و سختي را تحمل كنيم. وي درمورد ميزان مصرف گندم در كشور افزود: براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار دولت سال /10 5گذشته ميليون تن گندم خريداري كرد. ضمن اين كه حدود يك ميليون تن گندم نيز به طور جداگانه براي ذخيره خريداري شده است. از اين ميزان /5 7حدود ميليون تن از داخل خريداري و بقيه از طريق واردات تامين شده است. البته سرانه مصرف /10 5براساس ميليون تن به ازاي 65 ميليون جمعيت بسته شده است. ضمن آن كه خريد گندم براي ذخيره هر سال صورت نمي گيرد. هر زمان كه قيمت جهاني غله در دنيا كاهش مي يابد، ميزان بيشتري خريداري مي شود تا ذخيره امنيتي به حد مطلوب كه يك چهارم مصرف است برسد. باتوجه به اين كه در چند سال اخير قيمت گندم پايين بوده، حجم ذخاير افزايش پيدا كرده است كه اين كار بسيار به صلاح كشور بوده است. البته در زمان بستن بيلان /10 5 مصرف ميليون تن نياز و حدود يك ميليون تن نيز براي ذخيره خريداري مي شود. رقم ذخيره امنيتي /2 5حدود ميليون تن است و خوشبختانه اين رقم اكنون در سيلوهاي كشور وجود دارد. در 79و 80 سال هاي /1 8حدود ميليون تن گندم براي افزايش ذخيره امنيتي اضافه خريداري شده است. ضمن آن كه طبق مصوبات دولت، در شرايطي كه قيمت گندم مناسب باشد، مي توان براي مصرف سال هاي آينده هم گندم را پيش خريد كنيم. بنابراين آنچه كه وارد مي شود به معناي مصرف آن در همان سال نيست. ضمن آن كه براي مصرف امسال /10 7نيز ميليون به ستاد تنظيم بازار پيشنهاد شده است. معاون باغباني وزارت جهاد كشاورزي درمورد بالا بودن ميزان مصرف نان در كشور گفت: /10 5براساس ميليون تن مصرف گندم و 65 ميليون نفر جمعيت سرانه مصرف در كشور ما براي گندم 161 كيلو و براي آرد 167 كيلو است كه رقم بسيار بالايي است. اما حتي با در نظر گرفتن ميزان ضايعات يادشده اين ارقام نمي تواند واقعي باشد و بايد يك تحقيق كامل درمورد مصرف خانوارها صورت بگيرد تا مشخص شود واقعا چه مقدار نان در كشور مصرف مي شود و براي بقيه آن چه اتفاقي؟ مي افتد در سال 73 استاندار مازندران به رئيس جمهوري وقت گفت كه اگر در مصرف گندم استان صرفه جويي كنيم آيا شما پول آن را به ما مي دهيد كه صرف كارهاي عمراني؟ كنيم رئيس جمهوري نيز با اين پيشنهاد موافقت كرد. بعداز مدتي صرفه جويي بدون آن كه خللي در تهيه نان به وجود آيد، آزادراه ساريگرگان از محل همان اعتبار ساخته شد. به نظر مي رسد بايد تحقيق جدي صورت بگيرد تا متوجه شويم كه مصرف خوراكي واقعي مردم چقدر است. اين كار قطعا به بهينه سازي مصرف كمك مي كند. خيلي اعتقاد دارند كه اين توزيع مصرف واقعي نيست. وي افزود: ما حدود يك درصد جمعيت دنيا را داريم /4 6ولي درصد از مواد نشاسته اي /2 7 دنيا درصد /1 2 گندم درصد سيبزميني دنيا و نزديك /0 8به درصد برنج دنيا را مصرف مي كنيم. اين آمار واقعا نگران كننده است. بسياري از مردم نمي دانند به دليل عدم مصرف بهينه و به خاطر تامين نيازهاي غذايي، در بقيه زمينه ها مجبور هستيم كه كم كار اين گونه كنيم مصرف باعث شده است كه درزمينه هاي علمي، عمراني، تحقيقاتي، بهداشتي، ... با كمبود روبه رو شويم. بايد بدانيم تمام زندگي خوردن نيست. بايد به مسائل اساسي زندگي پايدار نيز ما بپردازيم فقط سهولت تامين مواد موردنياز را از طريق واردات و پرداخت يارانه در نظر گرفته ايم. هيچ زحمتي كشيده نشده است كه ببينيم چه چيزهايي را از دست داده ايم تا فقط واردكننده باشيم براي خوردن. ممكن است اين روند را تا چند سال ديگر نيز بتوان ادامه داد، اما با وجود محدوديت منابع درآينده با مشكل مواجه خواهيم شد. حتي اگر ادامه اين روند نيز امكان پذير باشد ظلم به مملكت است. وي گفت: از /7 5حدود ميليون هكتار اراضي آبي كشور فقط حدود 800 هزار هكتارش تجهيز و نوسازي شده است. يعني فقط در 800 هزار هكتار از اراضي كشور توانايي توليد مطلوب وجوددارد. زيرا به دليل حجم بالاي واردات نتوانسته ايم بر اراضي خود سرمايه گذاري كنيم. كشاورزي ما به دليل عدم سرمايه گذاري با چالش هاي عمده اي روبه رو است. شرايط بهره وري از منابع (آب و خاك و انرژي ) فراهم نيست، مزارع به شدت از پايين بودن ضريب مكانيزاسيون در مضيقه هستند. هزينه هاي توليد بالا است كه اين مستلزم اصلاح ساختارهاي اقتصادي كشور ضايعات است بالا در مراحل مختلف و مساله اي كه خيلي به كشاورزي ما لطمه زده است مساله خردشدن اراضي است كه مانع اصلي كشاورزي مكانيزه است. همين طور تغيير كاربري اراضي كشاورزي از ديگر چالش هاي اين بخش است. مردم ما فكر مي كنند 20 سال ديگر كسي نبايد در اين كشور زندگي كند. به همين دليل سخاوتمندانه منابع را مصرف مي كنند. اين درحالي است كه كشور ما در يك ناحيه خشك قرار دارد و هميشه از اين بابت آسيبهاي زيادي را متحمل شده است اما متاسفانه ما هنوز عادت نكرده ايم خودمان را با اين شرايط سازگار كنيم. يكي ديگر از چالش هاي بخش كشاورزي وجود بعضي از انحصارات است كه لطمات زيادي به كشاورزي ما وارد كرده است. وي درمورد راه هاي خروج از چالش هاي بخش كشاورزي گفت: باتوجه به اين كه بخش كشاورزي ما از امكانات و استعدادهاي بسيار زيادي برخوردار است خروج از چالش هاي ذكر شده چندان مشكل نيست. فرمول توسعه در همه كشورها كاملا مشخص يك است سختي و زحمت اوليه دارد و بعد از آن دوره راحتي فرا مي رسد. منتهي همان طور كه پيشتر اشاره كردم بايد در اين راه مصمم بود و هزينه هاي آن را نيز پرداخت. معاون زراعت جهاد كشاورزي در ادامه گفت: ساماندهي به اوضاع نان و يارانه هاي آن به سياستمداران بستگي دارد. آنها بايد تصميم بگيرند كه با يك برنامه ريزي تدريجي وضعيت نان را ساماندهي كنند يا با يك برنامه ريزي ناگهاني، البته با نهايي شدن طرح محوري گندم كه مراحل نهايي خود را طي مي كند، ما در آينده قطعا درزمينه تهيه گندم مشكلي نخواهيم داشت. در اين طرح تمام مسائل مرتبط با گندم به طور كامل ديده شده است. با يك برنامه ريزي حسابشده ظرف ده سال مي توان عملكرد گندم را /3 2از تن در هكتار /6 2به تن در هكتار افزايش داد. در هند، چين، .. نيز به همين ترتيب عمل شده است يعني اول توان باردهي خاك را بالا برده اند، بعد تداركات را به طور مطلوب و كامل ارائه كرده اند و بعد از آن با اعمال يك سيستم قيمت گذاري مناسب، توليد را براي توليدكننده مقرون به صرفه كرده اند. وي درمورد زمان رسيدن به خودكفايي باتوجه به ضايعات بالا و رشد سريع جمعيت كشور افزود: با برنامه پيش بيني شده و بدون توجه به الگوي مصرف و در صورت ادامه روند كنوني مصرف و با پيش بيني 75 ميليون نفر جمعيت در ظرف 10 سال آينده به خودكفايي مي رسيم. اما اگر جلوي ضايعات بالاي نان را در مراحل مختلف بگيريم و درصد آن را به يك حد معقول كاهش دهيم و الگوي مصرف خود را نيز اصلاح كنيم، قطعا زمان رسيدن به خودكفايي در گندم بسيار كوتاهتر خواهد شد.