Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810123-54736S2

Date of Document: 2002-04-12

زنان افغان و حقوق فراموش شده هنوز وقتي كه در كوچه پس كوچه ها و خيابان ها شهر افغانستان كه راه مي روي درمي يابي كه وضعيت زنان هيچ تغييري نكرده است. جنگ هاي چندين ساله افغان ها انگار بيشترين اثر را بر زنان آن ديار گذاشته است. آنان فقط جنگ، غربت، مرگ عزيز و گرسنگي را در اين سال ها تجربه نكردند، آنچه كه آنان را رنج مي دهد حقي است كه چند صد سال است كه فراموش شده. حالا به ظاهر جنگ پايان يافته، وضعيت عادي شده، اما وضعيت زنان همچون گذشته است. با آن كه حضور زنان در جامعه پررنگ شده و دانشجويان دختر بر سر كلاس هاي درس حاضر شده اند در كابينه دولت موفق افغانستان دو زن حضور دارند و... اما انگار هنوز سايه سنگين طالبان بر سر زنان افغان سنگيني مي كند. سايه اي كه ريشه در قرن هاي پيش دارد. وزير امور زنان در دولت موقت افغانستان گفت كه رهاسازي زنان اين كشور از فقري كه رژيم طالبان براي آنان به ارمغان آورد بيش از سياست هاي تندروانه به ترويج تحصيل و آموزش نياز دارد. به گزارش خبرگزاري رويتر از آتن، خانم سيما ثمر يكي از دو زن وزير در كابينه افغانستان همچنين افزود كه كشورش براي جبران خسارات وارده از سوي سران طالبان، نيازمند به امنيت و كمك هاي مالي است. او كه در سفر يك هفته اي خود به يونان از تعاوني هاي محلي نيز بازديد كرد، مشكل اصلي زنان افغان را فقر اعلام كرد و گفت كه به جاي توزيع پول نقد، كمك ها بايد بر حمايت از كسب و كارهاي كوچك براي زنان، از قبيل خريد دستگاه هاي توليد ماكاروني متمركز باشد تا آنان بتوانند فعاليت را در صنايع داخلي خود، آغاز كنند. طالبان زنان را از كسب و كار در بيرون از منزل منع كرده بود. اين مقام افغاني كه از سال 1984 تا قبل از سرنگوني رژيم طالبان، در پاكستان در تبعيد به سر مي برد ميزان خزانه دولت موقت را در پي سرنگوني رژيم طالبان فقط يكصد هزار ريال، اعلام كرد. خانم ثمر، بازگرداندن كارمندان زن به مشاغل قبلي خود، تضمين جايگاه و مقام زن در دانشگاه ها و ايجاد مدارس ويژه را براي دختران به منظور كمك به آنان براي كسب صلاحيت هاي روزافزون، از جمله تلاش هاي كنوني وزارتخانه تحت تصدي خود برشمرد. او با بيان اين مطلب كه عمده زنان افغان چگونگي استفاده از حق خود براي زيستن در جامعه اي آزاد را فراموش كرده اند، گفت: ما خواهان تحقق برنامه هاي آموزشي بسيار گسترده و بسيار قدرتمند هستيم. وزير امور زنان در دولت افغانستان همچنين اظهار داشت كه اگرچه انتخابات در اين كشور دست كم تا 18 ماه آينده برگزار نمي شود، اما زنان با مشكل شركت در انتخابات روبه رو خواهند بود، چرا كه طالبان از صدور هر گونه كارت شناسايي براي آنان خودداري كرده است و دولت موقت بايد در اسرع وقت در جهت حل اين مشكل برآيد. علاوه بر اينها در حال حاضر بر اثر 22 سال جنگ و درگيري در افغانستان بيش از دو ميليون زن، بي سرپرست شده اند كه اكثر آنان در شرايط بسيار دشواري زندگي مي كنند. فتانه گيلاني رييس شوراي زنان افغان كه به تازگي از افغانستان ديدار كرده، مي گويد: زنان افغان كه شوهرها و پدران خود را در طول اشغال شوروي سابق، جنگ هاي داخلي و بمباران هاي اخير آمريكا از دست داده اند، نياز به كمك هاي فوري دارند. وي از جامعه جهاني و سازمان هاي امدادي بين المللي خواست كمك رساني به مردم افغانستان به ويژه زنان بي سرپرست را تسريع كنند. رييس شوراي زنان افغان ادامه مي دهد: زنان بي سرپرست كه معمولا خود سرپرستي چند كودك را نيز برعهده دارند، اين روزها با شرايط دشواري مواجه هستند و به دليل نبودن شغل و كمبود كمك هاي امدادي قادر به اداره خانواده خود نيستند. فتانه گيلاني وضعيت زنان افغان را پس از سقوط رژيم طالبان روبه بهبود توصيف كرد ولي گفت: دولت موقت افغانستان در ماه هاي اخير توجه چنداني به وضعيت زنان بي سرپرست نكرده است و آنان همچنان با مشكلات متعددي مواجه هستند. شوراي زنان افغان آماده هرگونه همكاري با دولت موقت براي بهبودي زنان افغان است ولي متاسفانه دولت موقت افغانستان تاكنون از نقش سازنده سازمان هاي غيردولتي براي رسيدگي به امور زنان استفاده نكرده است. رييس شوراي زنان افغان اظهار مي دارد: برخي از زنان بي سرپرست افغان در كشورهاي خارجي به ويژه در پاكستان در آوارگي به سر مي برند و بعضي از آنان نيز براي گذران زندگي مجبور به تكدي گري شده اند. او معتقد است شرايط موجود ايجاب مي كند كه دولت موقت افغانستان با همكاري سازمان هاي بين المللي و نهادهاي غيردولتي هرچه زودتر زمينه بازگشت آبرومندانه زنان بي سرپرست افغان به كشورشان و تامين حداقل نيازهاي آنان را فراهم كند. گيلاني مي افزايد: در زمان حاضر حدود 65 درصد جمعيت افغانستان را زنان تشكيل مي دهند و اين جمعيت عظيم بايد از حقوق اساسي خود برخوردار باشد و سال ها عقبماندگي به مرور جبران شود.