Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810123-54734S4

Date of Document: 2002-04-12

بازگذاشتن در پشتي به روي غريبه ها موسيقي دوستاني كه بعد از نپستر و اوديو گلكسي com.Audiogalaxy به كازاآ KazaA روي آورده اند تا موسيقي هاي خود را به اشتراك بگذارند، هنگام نصب اين نرم افزار به اشتراك گذارنده موسيقي از اين نكته غافل مي مانند كه در حين دريافت كازاآ نرم افزار الت نت Altnet بريليانت از كمپاني Digital Brilliant Entertainment هم همراه كازاآ دان لود مي شود، كه به منزله بازگذاشتن در پشتي منزل به روي غريبه هاست. كمپاني بريليانت الت نت [Altnet] را براي اين به اجرا درآورده است كه با به اشتراك گذاشته شدن كامپيوترهاي شخصي كه اين نرم افزار را نصب كرده اند يك ابركامپيوتر به وجود آورد كه در نقشه هاي هواشناسي و رمزگشايي از ژنوم ها مورد استفاده قرار تاكنون مي گيرند بيست ميليون كاربر دانسته يا ندانسته با دان لود كردن بريليانت به اين ابركامپيوتر پيوسته اند، آن هم فقط براي فرار از پرداخت حق مولف.