Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810123-54732S1

Date of Document: 2002-04-12

اتول سواري با نرخ هاي قرن 21 رانندگان تاكسي ها و مسافركش هاي شخصي از گران شدن بنزين مي گويند واين توقع و شايد هم اين توهم وجود داردكه انتظار دارند مسافر جور اين گراني را بكشد حالا ديگر تا آخر ارديبهشت ماه مي داني سوار هر تاكسي يا مسافركش شخصي كه شوي موضوع مشترك گفت وگو، اعتراض مسافران به كرايه هاي تاكسي است و منطق و پاسخ رانندگان خيلي محترم، گراني لوازم يدكي و لاستيك و گوشت و مرغ و شير است. آنان از ارتباط گراني بنزين و تاثير آن بر همه ابعاد زندگي صحبت مي كنند و تو مثل هميشه نمي داني وقتي تومان 5 نرخ بنزين گران شد چرا مثل هميشه اين تو هستي كه بايد تاوان همه گراني ها و تورم ها را بپردازي. امسال هم مثل هر سال كه كمتر از سال پيش، بنزين گران شد. مسئولان امر هم مثل سال هاي پيش و مثل سال هاي آينده، مقابل دوربين تلويزيون حاضر شدند خود را تبرئه كرده و از اين اتفاق غيرقانوني صحبت كردند. مردم هم مثل هميشه و خونسرد از دانستن تكرار اين اتفاق براي سال هاي آينده، به خبرها و مصاحبه هاي توجيهي گوش دادند و به لبخندهاي معنادار اكتفا كردند. اما با وجود اين كه همه مي دانند اين اتفاق باز هم رخ خواهد داد همچنان اعتراض مي كنند. اعتراض هايي كه چندان هم بي معني نيست. قضاوت كنيد هر ليتر بنزين 5 تومان گران شد و در مقابل هر مسير بين 50 25 تا تومان افزايش قيمت پيدا كرد. اگر بخواهيم خيلي منصفانه محاسبه كنيم مي توان گفت كرايه اي كه قبلا 100 تومان بوده و به نسبت سال جديد تومان 125 شده راننده محترم در هر مسير 125 تومان بيشتر از سال قبل دريافت مي كند. حال اگر حساب كنيم كه تاكسي هر 5 كيلومتر يك ليتر بنزين مصرف مي كند كه قطعا كمتر مصرف مي كند هر راننده تاكسي در قبال هر 5 كيلومتر 5 تومان بيشتر از سال قبل پول بنزين داده و 120 تومان بيشتر از مسافران خود دريافت مي كند. در يك نگاه كلي تر اگر هر راننده تاكسي يا مسافركشي در طول روز 60 ليتر بنزين مصرف كنند 300 تومان بيشتر از سال قبل پول و هزينه بنزين پرداخت مي كنند. در حالي كه هركدام از اين رانندگان در هر مسير بيش از 100 تومان در مقابل 5 تومان افزايش نرخ بنزين دريافت مي كنند. حال اگر هر راننده اي در قبال مصرف 60 ليتر بنزين ده بار مسافر جابه جا كند كه قطعا بيشتر جابه جا مي كند در مقابل 300 توماني كه بيشتر از سال قبل بهاي بنزين پرداخته است در مجموع از مسافران خود براي اين 300 تومان بيش از هزار تومان دريافت مي كند. حالا شما قضاوت كنيد، آيا منصفانه است كه وقتي شما به افزايش كرايه تاكسي در مقابل 5 تومان نرخ بنزين اعتراض مي كنيد، آن راننده محترم به شما از گراني بنزين و لوازم يدكي و لاستيك و مايحتاج زندگي بگويد. غير از اين است كه شما به عنوان يك شهروند به همان اندازه كه هزينه هاي مايحتاج زندانيان اضافه شده است و به همان نسبت كه شايد هم بيشتر، هزينه مي پردازيد پس برچه اساس و اصولي است كه برخي از شهروندان به بهانه افزايش نرخ بنزين، افزايش قيمت خدمات و كالاهاي خود را توجيه مي كنند و مردم ما نيز مثل هميشه در سكوت فقط مي پردازند. رانندگان تاكسي ها و مسافركش هاي شخصي از گران شدن بنزين مي گويند و افزايش قيمت لوازم يدكي و لاستيك و اين توقع و شايد هم اين توهم وجود دارد كه انتظار دارند مسافر جور اين گراني را بكشد و تاوان گراني لاستيك و لوازم يدكي را بپردازد. غافل از اينكه خودشان فراموش كرده اند مسافر بيچاره هرگز شريك افزايش قيمت خودروي آنها و افزايش سرمايه آنها نيست. واقعا اگر لاستيك و لوازم يدكي گران شد مسافر بايد جور آن را؟ بكشد يكي از شهروندان اگر چه معتقد است همين كه دولت بنزين را صدتومان نكرد بايد خدا را شكر نمود مي گويد: تصور مي كنم اگر بنزين صد تومان مي شد احتمالا بايد خانه هايمان را مي فروختيم تا در قبال خريدهاي روزانه مان پرداخت كنيم چون همه منطق گراني محصولات و خدماتشان را گراني بنزين عنوان مي كنند هرچند تحت هيچ شرايطي نمي توان رابطه اي منطقي بين اين گراني ها پيدا كرد. ديگري با اعتراض به اين مطلب كه بسياري از رانندگان بي توجه به مسافت و مسير با آرامش خاطر بين 25 تا 50 تومان كرايه هاي خود را اضافه كرده و هيچ مرجع قانوني هم معترض به آن ها نيست، به اتفاق دي ماه گذشته اشاره كرده و مي گويد: دي ماه سال پيش وقتي قرار شد كه در بزرگراه ها فقط يك مسافر جلوي خودرو بنشيند، همه رانندگان بين 25 تا 50 تومان بر كل كرايه خود اضافه كردند با اين منطق كه از تعداد مسافران كاسته شده و بايد كرايه خود را جبران كنند هر چند كه در همان زمان هم بسياري بيشتر سود بردند. هر چند پس از گذشت دو هفته رسم يك مسافر جلوي اتومبيل از بين رفت و با همان كرايه ها مجددا رانندگان 5 مسافر سوار كردند، حالا با آن افزايش كرايه هاي قبل از عيد شاهد افزايش مجدد كرايه هم هستيم. در اين شرايط فقط مي توان گفت خوش به حال مسافران كه از همه طرف شانس مي آورند. در ميدان آزادي يكي از مسافران با اعتراض به سياست دولت در قبال افزايش قيمت بنزين و افزايش نرخ تورم مي گويد: رسما بنزين گران شد و غيررسمي همه مواد خوراكي و ارزاق اصلي. اما در كل شايد 10 تا 12 درصد به حقوق كارمندان و كارگران اضافه شد كه معمولا در شش ماهه دوم سال معوقه ها پرداخت مي شود. از آن طرف دولت همچنان داد اجراي لايحه فقرزدايي و كاهش فقر را مي زند. وي در حالي كه تك تك مسيرهاي خطي را نام برده و افزايش قيمت كرايه تاكسي ها را حساب مي كند، مي گويد: اسمش است كه 25 تومان بنزين گران شده اما براي ما اين 25 تومان برابر 2500 تومان است كه آن هم به صورت روزانه محاسبه مي شود. تاكسيراني رسما اعلام مي كند افزايش كرايه ها غيرقانوني است اما تا آخر ارديبهشت رسما قانوني مي شود و همه به اين روند تن مي دهند. در نتيجه مثل هميشه اين قشر حقوق بگير است كه بايد با كم و كاستي ها بسازد و بسوزد. دعواي راننده و مسافر براي اضافه شدن كرايه فقط يك بخش قضيه است آن روي ماجرا عزيز شدن سكه هاي 25 توماني است كه در اين چند روز و طي روزهاي آتي بسيار خاطرخواه داشته و عزيز شمرده مي شود. بسياري از رانندگان در همان ابتداي ورود مسافر ضمن اعلام رسمي كرايه جديد از مسافران درخواست مي كنند كه پول خرد تحويل دهند. اضافه شدن كرايه از يك طرف و كمبود سكه ها جر و بحث تازه اي را دامن مي زند كه معمولا با كوباندن در خودرو از سوي مسافر و هوارهاي راننده به صورت مقطعي تمام مي شود. يكي از شهروندان كه ترجيح مي دهد سوار اتوبوس شركت واحد شود با اعتراض به اين بي قانوني كه عملا از سوي تاكسيراني ناديده انگاشته مي شود مي گويد: اين كار هر سال ما است كه چند روز اول كاري سال جديد را به جر و بحث گذرانده و مدام سر كرايه هاي تاكسي اعتراض مي كنيم. بعد ترجيح مي دهيم كه سوار اتوبوس شويم اما اين تصميم حداكثر يك تا دو ماه طول مي كشد و بعد از آن به خاطر عادي شدن قيمت كرايه ها دوباره قيد اتوبوس سواري را مي زنيم و با جان و دل كرايه هاي بي منطق تاكسي را پرداخت مي كنيم. وي با اشاره به تصميم دولت براي رساندن قيمت بنزين به صدتومان مي گويد: هيچ اشكالي ندارد كه مثل كشورهاي اروپايي كرايه هاي تاكسي برابر با گرفتن خودروي دربستي و آژانس خودرو شود به شرط اين كه خطوط اتوبوسراني و مترو به طور كامل پاسخ شهروندان را بدهد، نه اين كه مثلا براي رسيدن به اولين ايستگاه مترو بايد 200 تومان كرايه تاكسي پرداخت كرد. ديگري مي گويد: رسم شده همه براي خودشان تصميم مي گيرند و اجرا مي كنند. تاكسيراني رسما اعلام كرده كه نبايد كرايه ها اضافه شود اما رانندگان خطي خيلي محترمانه كرايه هاي جديد را روي كاغذ نوشته و به شيشه خودرو مي چسبانند تا خيلي خودشان را براي توضيح دادن خسته نكنند. ما هم كه فقط عادت كرده ايم غر بزنيم بدون اين كه تصميم جدي بگيريم. اگر دو روز كسي سوار تاكسي و خودروهاي مسافركش نشود آن وقت مي توانيم توقع داشته باشيم كه مسئولان به اعتراض ما توجه كنند. شهروند ديگري با تاكيد بر اين نكته كه هر سال 15 فروردين ماه بايد انتظار كرايه هاي جديد را داشته باشيم مي گويد: چرا قبل از اين كه سرخود كرايه ها اضافه شود كاري و اقدامي انجام نمي دهيد تا پس از اتفاق افتادن كاسه چه كنم چه كنم به دست نگيريم. در حال حاضر كه همه كرايه ها حداقل 25 تومان در هر مسيري اضافه شد و قطعا برگشت ناپذير خواهد بود; مسئولان اگر خيلي نگران اوضاع مالي مردم هستند براي سال آينده كه احتمالا قيمت بنزين نزديك 100 تومان خواهد بود تقسيم قطعي و اساسي بگيرند. يكي ديگر از مسافران مي گويد: رانندگان توقع دارند مسافران در قبال اين كه سوار خودروي آن ها مي شوند نظر راننده را تامين كنند اما چرا هيچ گاه اين مسئله مطرح نمي شود كه چرا در قبال افزايش كرايه خودرو، راننده ملزم نيست تا نظر مسافر را برآورده كند. متاسفانه حداكثر زمان اين غرولندها تا پايان ارديبهشت ماه خواهد بود و بعد همه چيز عادي خواهد شد. شايد همه بدي قضيه اين است كه امسال هم اين اتفاق مثل سال هاي پيش عادي خواهد شد و همه به سادگي از كنار آن مي گذرند. امسال 5 تومان افزايش نرخ بنزين با آن محاسبات! 25 تومان افزايش كرايه تاكسي را به همراه اگر داشت سال ديگر نرخ 80 تومان شود رانندگان خيلي محترم تاكسي چه نرخي را اعلام خواهند كرد!