Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810123-54731S2

Date of Document: 2002-04-12

تغييرات اقليمي تنوع زيستي جهان را تهديد مي كند بر طبق گزارشات ارايه شده از سوي گروه هاي حفاظت گراي بين المللي و آمريكايي، با روند روبه رشد گرمايش جهاني، تنوع زيستي به شدت در حال تهديد است. بنابر اين مطالعات براي جلوگيري از ابعاد فاجعه هر گونه اقدام عاجل در قالب مبارزه با تغييرات آب و هوايي لازم و ضروري به نظر مي رسد. از همين رو، حافظان محيط زيست از قانونگذاران آمريكا دعوت كرده اند تا با وضع قوانين و استانداردهاي موثر نسبت به قطع صدور گازهاي گلخانه اي هرچه سريع تر اقدام كنند. بر طبق گزارش منتشره از سوي موسسه ملي حيات وحش آمريكا و صندوق جهاني حيات وحش (WWF) با وجودي كه پارلمان اروپا به اتفاق آرا پيمان كيوتو را تصويب كرده ولي با اين همه تنها يك توافق بين المللي مي تواند از صدور گازهاي گلخانه اي به فضا تا حدودي بكاهد. گزارش WWF نشان مي دهد كه گرمايش جهاني در حال حاضر غني ترين مناطق طبيعي جهان را _ از نظر تنوع زيستي - با تهديدات جدي مواجه ساخته است. هم اكنون مناطق وسيعي از جهان از نواحي گرمسيري گرفته تا قطبي در معرض خطر قرار دارند. اين گزارش شامل حال 113 منطقه در جاي جاي اين گستره خاكي مي شود و از آن جا كه بسياري از گونه ها توانايي جابه جايي از نقطه اي به نقطه ديگر را ندارند لذا در پي گرم شدن زمين براي هميشه به تاريخ مي پيوندند. براساس آن چه كه بسياري از كارشناسان اقليمي در WWF گزارش كرده اند هم اكنون غلظت دي اكسيدكربن اتمسفر به 2 برابر حد طبيعي خود افزايش يافته و يك پنجم مناطق طبيعي آسيبپذير جهان با خطر تلفات گونه ها مواجه هستند. دكتر جي مالكولم، نويسنده اين گزارش و پروفسور دانشگاه تورنتو، مي گويد: مشاهده تهديداتي كه از سوي گرمايش جهاني به بسياري از اكوسيستم هاي با ارزش جهان وارد شده و مي شود بسيار تكان دهنده است و اگر ما براي حفاظت اين مجموعه هاي با ارزش كاري انجام ندهيم يعني عملا موجبات انقراض هزاران گونه را فراهم كرده ايم. از جمله مناطقي كه در سراسر جهان در خطر جدي به سر مي برند مي توان به: توندراهاي قطبي در كانادا، جلگه هاي سرد و خشك آند در شيلي، آرژانتين و بوليوي، كوه هاي اورال و ساير نواحي در مغولستان و روسيه، مناطق يخي ساوانا در شمال شرق هند، جنوب غرب استراليا و ناحيه فايبوس در آفريقاي جنوبي اشاره كرد. در ايالات متحده نيز، مناطقي در كاليفرنيا، شمال غرب اقيانوس اطلس و چمنزارهاي شمال آمريكا احتمالا بيشترين ضربه را از پديده گرمايش جهاني خواهند اين ديد تغييرات آب و هوايي تا به امروز مناطق جنگلي و بوته زارهاي حدفاصل كاليفرنياي جنوبي تا سانفرانسيسكو، چمن زارهاي شمال ايالات متحده، كوه هاي نوادا، جنگل هاي كلامات سيسكو در نزديكي مرز ارگان - كاليفرنيا و صحراي سونوران - بوجا در جنوب غرب ايالات متحده را تخريب كرده است. يافته ها و تحقيقات موسسه ملي حيات وحش آمريكا (NWF)، حاكي از آن است كه گرمايش جهاني، خطرات بيشتري را متوجه حيات وحش ايالات متحده خواهد ساخت و ابعاد فاجعه تنها به جامعه وحش ختم نخواهد شد به طوري كه با از بين رفتن گونه ها و تغييرات شديد و جدي در محيط زيست، ادامه حيات انسان ها نيز در آينده نزديك با مخاطرات جدي مواجه خواهد شد. مارك ون پوتن، رئيس NWFمي گويد: به، منظور جلوگيري از ابعاد فاجعه، بايد هرچه سريع تر صدور گاز دي اكسيدكربن و ساير گازهاي آلاينده هوا كه به گرم شدن زمين كمك مي كند را متوقف كنيم. با هدايت كارشناسان اقليم شناس، دكتر استفان اشنايدر از دانشگاه استنفورد و دكترتري روت از دانشگاه ميشيگان، پژوهشگران به بررسي چگونگي تاثير تغييرات آبوهوايي بر روي رفتار و تغيير زيستگاه يكي از گونه ها در آمريكا پرداختند. ون پوتن مي افزايد: اين تحقيق همه شك و ترديدهاي ما را در رابطه با تاثيرات مخرب گرمايش جهاني بر روي محيطزيست تاييد كرد و آينده تاريكي را پيش روي ديدگان ماترسيم كرد. اين گزارش مي افزايد احتمال اين كه گونه هاي مهاجم مثل درختچه هاي تاماريكس (گز ) در جنوب غرب قلمرو خودشان را گسترش بدهند خيلي زياد است و همين امر مي تواند با كاهش آب و غذا تهديداتي را متوجه بوميان و حيات وحش كند. مورچه هاي آتشين قرمز در جنوب شرق ايالات متحده نيز در پي گسترش زيستگاه خود، با غلبه بر مورچه هاي بومي و نابودي آن ها سلامت بوميان منطقه را هم به خطر انداخته اند. انواعي از پروانه ها در شمال غرب اقيانوس اطلس و نيز در كاليفرنيا به تغييرات آب و هوايي واكنش نشان دادند. اين تغييرات حتي بر روي زيستگاه خرس هاي گريزلي، سنجابهاي قرمز و ساير انواع گونه ها در منطقه يلوستون وايومينگ، مونتانا و ايداهو كه با از دست دادن يكي از مهم ترين منابع غذايي شان مواجه شده اند تاثيرگذار بوده است. به منظور مقابله با اين تهديد جهاني، حافظان محيطزيست در پي جلبنظر دولت ها براي پيوستن به پيمان كيوتو هستند و صندوق جهاني حيات وحش ( WWF) نيز براي تصويب نهايي پيمان كيوتو در سال جاري از سوي تمامي دولت ها سخت در تلاش است. پروتكل كيوتو تا زماني كه تنها از سوي 55 درصد دولت ها - كه تنها 55 درصد دي اكسيدكربن جهان را توليد مي كنند - مورد تاييد باشد نتيجه مثبتي به دنبال نخواهد داشت. گروه هاي حفاظت گرا مصر هستند كه ايالات متحده كه تاكنون از پذيرش اين توافق بين المللي امتناع كرده، صدور گازهاي گلخانه اي به فضا را قطع كنند، ضمن اين كه متذكر شده اند طرح جنگ جهاني دولت بوش در حقيقت به افزايش صدور گازهاي گلخانه اي از سوي ساير دول منجر خواهد شد. ون پوتن از NWF مي افزايد: در شرايطي كه گرمايش جهاني يك تهديد جدي براي زمين به شمار مي رودهر گونه مبارزه جدي با آن تقريبا غيرممكن به نظر مي رسد پس بايد نسبت به كاهش غلظت Co 2 تا حد امكان اقدام كرد.