Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810123-54730S2

Date of Document: 2002-04-12

پنجره ورشكستگي سرانجام رسانه هاي روسيه ترجمه: رضا سادات از: بالتيمورسان بار ديگر يك بنگاه خبري روسيه كه عموما به عنوان رقيبي جسور در برابر رسانه هاي تحت كنترل كرملين شناخته مي شود با مشكلات مالي شديد مواجه شده است. اولين نهاد رسانه اي كه سال قبل به زانو در آمده و از گردونه خارج شد شبكه تلويزيوني ان تي وي ( NTV) بود كه به پخش برنامه ها و اخباري مي پرداخت كه نه تنها تحت هيچ عنوان متوازن و بي طرف قلمداد نمي شد بلكه گاهي مخرب و مشكل آفرين هم بود. هنگامي كه شركت دولتي نفت و گاز گاس پروم به عنوان يكي از سهامداران جزء ان تي وي براساس قوانين تجاري روسيه خواستار رسيدگي به وضعيت بدهي هاي اين شبكه شد كاركنان ان تي وي همگي راهي شبكه شش (TV) 6 شدند و فعاليت خود را در آنجا از سر گرفتند اما ديري نپائيد كه شركت لوك اويل، غول نفتي روسيه يا اتكاء به سهام خود در شبكه شش خواستار تعطيل اين شبكه شد. روزنامه سگودينا و مجله پرطرفدار ايوگي هم به همين طريق زمين گير شدند و اكنون نوبيت به نووايا گازتا رسيده است. هنوز چند سال بيش از زماني كه مسكو به روزنامه هاي رنگارنگ خصوصي زيان ده، گاه بي مسئوليت و قطعا غير قابل سركوب خود مي باليد نگذشته است. اندك اندك مالكان اين رسانه ها يكي پس از ديگري از رويكرد جنجال آميز و تحريك كننده شان خسته شدند كه البته اتخاذ چنين تصميمي دلايل بسياري داشت كه بخشي از آن بي شك تاءثيرگذاري و نفوذ صاحب منصبان كرملين است. اين خطمشي كجدار و مريز پس از آنكه ولاديمير پوتين به رياست جمهوري رسيد تا حدودي تلطيف شد اما نووايا گازتا كماكان همان روزنامه اي بود كه به انتشار اخبار دردسرساز و نيازمند شجاعت رغبت نشان مي داد. بن بست چچن در صفحات اين روزنامه انعكاس مي يابد در حالي كه ساير روزنامه ها به پردازش وقايع از نقطه نظر كرملين بسنده در مي كنند شماره هاي اخير اين مجله به موضوع بي توجهي دادستاني روسيه به خواسته هاي خانواده هاي قربانيان زيردريايي كورسك پرداخته شده است و در رابطه با اقتصاد اين كشور پيش بيني كرده كه با توجه به تلاش پوتين براي احياي كنترل و نظارت دولت بر شركت هاي بزرگ روسيه، وي بار ديگر كشور را به سوي بحراني اقتصادي سوق خواهد داد. گزارش هاي اين نشريه گاه با برخوردهاي تندي مواجه شده است و حتي يكبار موجب شد آناپوليتكفسكي مدير مسئول نووايا گازتا به وين بگريزد. اكنون خبرهاي بدتري در راه است. اين نشريه در جريان رسيدگي به پرونده اي كه در آن به انتشار اكاذيب در مورد فساد قضايي متهم شده بود محكوم شد و اين محكوميت چنان صدمات و خساراتي بدان وارد داشته كه احتمالا به حيات نووايا گازتا پايان خواهد داد. ميزان جريمه در نظر گرفته براي اين نشريه به مراتب بيش از موارد مشابه در تاريخ قضايي روسيه است. بسان همه پرونده هاي مشابه دستان كرملين درپس اين پرونده ها به طور كامل مشهود نيست اما اينكه حاكميت مركزي روسيه در صدور چنين احكامي نقش دارد امري بديهي است. هرچند كه برخي از كاركنان شبكه شش با توجه به صدور مجوز فعاليت از سوي دولت قادر خواهند بود در عرصه فعاليت هاي رسانه اي باقي بمانند اما رسانه هاي آزاد مهره هاي بازي قدرت نيستند و همچنين اين رسانه ها را نمي توان چيزي بي اهميت از جامعه دموكراتيكي دانست كه پوتين ادعا مي كند آن را باور دارد. روسيه فرصت هاي بيشماري رابراي در آغوش كشيدن هر دو مورد _ رسانه هاي آزاد و جامعه دموكراتيك _ فراروي خود داشته و دارد ليكن به نظر مي رسد كه بيش از هر نقطه دنيا روسيه عزم دارد اين فرصت ها را از دست بدهد و موقعيت ها را هرز شده قلمداد كند.