Hamshahri corpus document

DOC ID : H-810123-54730S1

Date of Document: 2002-04-12

جايزه اي براي يازدهم سپتامبر اعضاء تحريريه نيويورك تايمز پارميس ايزدپناه روز دوشنبه هشتم آوريل هشتاد و ششمين سالگرد اهداي جوايز پوليتزر برگزار شد. حادثه يازدهم سپتامبر بر جايزه پوليتزر نيز حكمراني كرد و در مراسم اهداي جوايز نيويورك تايمز فاتح اين عرصه از رقابت شد و هفت جايزه روزنامه نگاري از ميان چهارده جايزه ويژه را به خود اختصاص داد. تحريريه نيويورك تايمز اين جايزه معتبر را براي بخش ويژه اي كه به طور منظم پس از حملات يازدهم سپتامبر با عنوان چالش يك ملت به چاپ رسيد دريافت كردند. پرداختن به اين حادثه و سه هزار تن از كشته شدگان از اهم موضوعاتي بوده كه در اين دوره از جايزه پوليتزر به آن توجه شده است. هيات منصفه و اهداكنندگان جوايز پوليتزر كه هشتاد و ششمين سالگرد برگزاري اين مراسم را در دانشگاه كلمبيا برپا داشتند در اين باره چنين گفتند: پوشش دادن فراگير و منسجم به اين واقعه دردآور و به تصوير كشيدن قربانيان و بسط و گسترش جامع اين روايت ها به صورت محلي و جهاني در درجه اول اهميت قرار داشته است. هيات داوران، روزنامه وال استريت ژورنال را براي گزارش ويژه حملات با عنوان تحت دشوارترين شرايط مورد تشويق قرار داد. پل اشتايگر دبير تحريريه اين روزنامه درباره جايزه پوليتزر گفته است: پوليتزر تنها متعلق به خبرنگاران، سردبيران نيست بلكه به حمايت هاي مسئولين سايت هاي گوناگون كامپيوتري، صفحه بندها و مسئولين امور اجرايي و حتي توزيع كنندگان روزنامه ها تعلق دارد. نيويورك تايمز دو جايزه پوليتزر و عكاسي به خاطر وقايع نگاري و شرح پايداري ها و ايستادگي هاي مردم در پاكستان و افغانستان را از آن خود كرد. هاول رينز سردبير اجرايي نيويورك تايمز با تشويق اعضاي خود گفت: تمام اخبار و رويدادهاي سال گذشته بيش از هر واقعه تاريخي ديگري بر مطبوعات ما تاثيرگذار بوده و آنها را مورد آزمايش قرار داده است. بري بيراك مدير دفتر نيويورك تايمز در دهلي نو، براي پوشش خبري به زندگي مردم افغانستان طول دوران جنگ، جايزه بهترين گزارش بين المللي را از آن خود كرد. واشنگتن پست نيز يكي از برندگان جايزه پوليتزر براي پوشش دادن به اخبار روايت و تفسير و تجزيه تحليل هاي گوناگون درباره جنگ آمريكا عليه تروريسم بوده است. گرتچن مورگنسون از نيويورك تايمز به خاطر پوشش خبري جامع و صريح اش درباره وال استريت، جايزه ديگري از پوليتزر را به خود اختصاص داد. بري شگل نويسنده لس آنجلس تايمز جايزه را به خاطر ظاهر ساختن چهره پدري كه با غفلت و سهل انگاري در مرگ فرزندش مقصر بوده است به خود اختصاص داد. شگل پس از دريافت جايزه چنين گفت: دوره بسيار دشواري را پشت سر گذاشتم زيرا هر صبح مي خواستم خود را متقاعد كنم كه آيا آنچه انجام مي دهم ارزش آن را دارد يا نه، حتي هرگز فكر نمي كردم كه خبر آن چندان مورد توجه قرار گيرد. جايزه ويژه بهترين مقاله به آلكس راكسين و باب سپي چن از لس آنجلس تايمز تعلق گرفت، و مقاله آنها كه درباره پيامدهاي بيماري هاي رواني و بي خانماني بوده، عنوان بهترين را از آن خود كرده است. راكسين پس از دريافت جايزه اش اظهار داشت; با وجود احساس خرسندي و شادماني كه از دريافت اين جايزه دارم بايد يادآور شوم كه اين معضلات اجتماعي همچنان بدون چاره باقي به است طور مثال مرد بي خانماني چند متر دورتر از دفتر ما حدود هفت سال است كه بر روي انبوهي از زباله زندگي مي كند. جايزه بهترين كاريكاتور پوليتزر براي سومين بار در طي چند سال گذشته به كلي بنت از روزنامه كريسشن ساينس مونيتور، تعلق گرفت. جايزه ويژه داستان پوليتزر به ريچارد روسو براي قصه سقوط امپراتوري جايزه، ويژه نمايشنامه به سوزان لوري براي سگ رئيس، سگ زيردست (Top dog Under / dog) و جايزه ويژه تاريخ به لوييس مناند براي باشگاه متافيزيك كه داستان و روايتي از عقايد و نظريات قابل قبول در آمريكاست. ديويد مك كولاف براي توصيف شرح حال جان آدامز برنده جايزه بيوگرافي پوليتزر شد و كارل دنيس جايزه بهترين شعر پوليتزر را براي شعر خدايان در عمل به خود اختصاص داد. هنري برانت مخترع و پايه گذار موسيقي فضايي كه براي موسيقيدان ها شيوه بسيار مناسبي است برنده جايزه موسيقي پوليتزر براي قطعه سرزمين يخي شد. شگل 52 ساله برنده جايزه پوليتزر كه از سال 1976 تاكنون در عرصه مطبوعات فعاليت دارد درباره مقاله خود چنين گفت: هر چند من داستان حقايق اخلاقي و شرايط دشوار زندگي را روايت كردم اما هرگز نمي انديشيدم كه جايزه به من تعلق گيرد، زيرا كه دريافت اين جايزه، روياي نويسنده و روزنامه نگار است. من سعي داشتم تا حس دلسوزي و همدردي خود را به خوانندگان منتقل كنم. يكي از اعضاي هيات داوران و اهدا كننده جايزه به الكس راكسين و باب سپي چن براي بهترين مقاله سال چنين گفت: حقيقتا باب و الكس از پس كار دشواري برآمدند زيرا كه زندگي و جست وجو در بدترين مناطق شهر و تهيه بهترين اخبار و روايت صريح و روشن از واقعيات كاري بس ارزشمند است. اين دو خبرنگار باب سپي چن 48 ساله و راكسين 41 ساله كه از اوايل دهه با 1980 روزنامه تايمز همكاري داشته اند براي تهيه اين مقاله تمام گذرگاه ها، كوچه پس كوچه ها، بزرگراه ها و مناطق فقيرنشين، خانه هاي نيمه ساخت را زيرپا گذاردند تا بتوانند مقاله اي مطابق با واقعيت ها و زشتي هاي جامعه تهيه كنند و تمامي دشواري هاي جاري در زندگي اين مردم را به تصوير كشيده اند. سپي چن درباره مقاله اش چنين گفت: معضل بي خانمان ها و پيامدهاي ناشي از آن كه بيماري هاي رواني را در بر مي گيرد از اساسي ترين مشكلاتي است كه بسياري از جوامع با آن روبه رو هستند و بسيار شرم آور است كه ما به آن دليل برنده جايزه شده ايم كه تنها به اين معضل ديرينه و كهنه پرداخته ايم اما هنوز راهي براي آن نيافته ايم. اما بايد يادآور شوم كه تمامي نوشته هاي ما از قلبهاي سرشار از تالم و شفقت مان برخاسته است و شايد آنچه اين موفقيت را در عرصه مطبوعات براي ما به ارمغان آورده است همين نكته باشد. واشنگتن پست با دريافت جايزه بهترين گزارش تحقيقاتي و گزارش هاي ملي، براي سي وهفتمين بار برنده جايزه پوليتزر شد. ساري هارويتز و اسكات هايمن با همكاري سارا كوهن از خبرنگاران واشنگتن پست، جايزه ويژه پوليتزر را براي اين رسانه به ارمغان آوردند آنها با پرده برداشتن از ماجراي مرگ 229 كودك و تشريح نقش اساسي و مستقيم كلمبيا كه با سهل انگاري و بي مبالاتي باني مرگ اين كودكان شد، خواهان ارتقاي سطح محافظت و رفاه حال كودكان شده اند. تحقيقات و جست وجوهاي اين نشريه به مدت دو سال به طول انجاميد تا نتايج قطعي و روشني به دست آورده و تحقيقات گسترده و فراگير براي تهيه گزارشي مبتني بر حقيقت انجام داده اند. نكته قابل توجه در اهداي مراسم پوليتزر سال 2002 و راي هيات داوران آن است كه برنده جايزه بهترين نمايشنامه پوليتزر سوزان لوري پاركز، نخستين زن آفريقايي است كه طي چندين سال برگزاري اين مراسم چنين جايزه اي را دريافت كرده است. داستان او با عنوان سگ رئيس، سگ زيردست، روايت دو برادر سياهپوست با نام هاي لينكلن و بوث است كه روز يكشنبه هفته جاري در برادوي به روي صحنه خواهد رفت. لوري پاركز پيش از اين كتابهاي ديگري را نيز به چاپ رسانيده بود. در سال 1991 كتابي با عنوان مرگ آخرين مرد سياهپوست در نهايت گستردگي اين جهان و سال 1996 اثر ديگري با نام ونوس از او به چاپ رسيده كه آخرين نوشته او بسيار موفقيت آميز بوده و جايزه پوليتزر را برايش به ارمغان آورده است. اما آنچه در فهرست برندگان جوايز پوليتزر به چشم مي خورد، نيويورك تايمز است كه حدودا نيمي از جوايز را از آن خود كرده، زيرابيش از ساير رسانه ها و مطبوعات به واقعه يازدهم سپتامبر اشاره كرده است.